Bugün : 20 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

ideoplastia nedir?

ideoplastia : n. Hipnotize edilen hastada meydana gelen hipnotist'in telkinlerine müsait sakin durum.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cetrimidi : n. Deterjan etkisi olan bi rantiseptik.


deric : a. Ektoderme ait.


distractibility : n. Dikkatini bir şeye verebilme yeteneğinin kaybolması ile karakterize olan psikolojik bir durum.


dystrophia : n.See: Dystrophy.


faint(ing) : n. defayyans, beynin kansız kalmasından ileri gelen bilinçsizlik hali, baygınlık, bayılma.


ferruginization : n. Bir dokuya demir çökmesi.


harmonious : a. Düzenli, birbirine bağlı veya uygun, uyumlu.


hypostatical : a. Hipostaza ait.


karyoklasis : n. Hücre nüvesinin parçalanması.


megalopenis : n. Penisin anormal büyüklüğü.


monocytosis : n. Kanda monosit fazlalığı, monositoz.


mucosa : n. (pl. mucosae). Mukoza. Bazı organların iç taraflarını kaplayan ve ifrazatı olan zar.


multilateral : a. Çok yanlı, çok taraflı.


notancephalia : n. Kafatası arkası yokluğu.


osmotherapy : n. Damardan hipertonik eriyik (serum) verilerek yapılan tedavi, ozmoterapi.


osteo- : pref. Kemikle ilgili.


phlebismus : n. Venlerin tıkanması ve şişmesi, admar tıkanıklığı.


phrenetic : a. 1. Zihni bozuklukla ilgili; 2. Zihni bozukluk gösteren, deli.


platycoria : n. Gözbebeğinin genişlemiş hali.


prognostic : a. 1. Prognoz'la ilgili; 2. Prognoz'un belirlenmesine yardım eden belirti, prognozu belirleyen belirti, prognostik.