Bugün : 18 Ocak 2018, Perşembe

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

ideoplastia nedir?

ideoplastia : n. Hipnotize edilen hastada meydana gelen hipnotist'in telkinlerine müsait sakin durum.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiology : n. Kalb ve kalb fonksiyonları ile uğraşan bilim dalı, kardiyoloji.


diplogenesis : n. 1. Bir organ veya oluşumun, tek yerine çift oluşması; 2. Birbirine yapışık ikiz fetüs oluşması.


disinfect : v. Dezenfekte etmek.


etiologic : a. 1. Etyoloji ile ilgili; 2. Hastalık sebebiyle ilgili.


flocculus : n. Beyinciğin ön yüzünde yumak biçimindeki lopçuk, flokulus.


gastrolavage : n. Midenin yıkanması, gastrolavaj.


glucosuria : n. İdrarda şeker miktarının çoğalması, glükozüri.


phthisical : a. Verem hastalığına ait.


heterotrichosis : n. Vücudda renkli kıl çıkması, muhtelif renkte kıl çıkarma.


histiocytosis : n. Kanda fazla miktarda histiosit bulunuşu ile belrgin patolojik durum.


hyperestrinism : n. see: Hyperestrogenism.


hypernormal : a. Normalden fazla, normalin üstünde.


isoxazole penicillins : n. Ağız yoluyla alınabilen penisilin türevleri.


leukoprotease : n. biochem. Lökositlerde bulunan ve proteini parçalayan bir enzim.


lipoblast : n. Yağ hücresini yapan bağ dokusu hücresi.


lying : n. 1.Doğum, çocuk doğurma; 2. Lohusalık. (See: Child-bed).


masthelcosis : n. Meme dokusunda ülser oluşması.


neurogangliitis : n. Sinir ganglionunun iltihabı, nörogangliit.


paper : n. 1. İnce tabaka haline getirilerek kurutulmuş selüloz hamuru, kağıt; 2. İlaçlı eriyik emdirilerek kurutulmuş veya üzerine illaç sürülmüş kağıt, ilaçlı kağıt; 3. Asit veya alkali reaksiyonu belirlemede kullanılan kağıt, test kağıtı.


pericytial : a. Hücreiy saran, hücre çevresinde bulunan.