Bugün : 29 Haziran 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

ideoplastia nedir?

ideoplastia : n. Hipnotize edilen hastada meydana gelen hipnotist'in telkinlerine müsait sakin durum.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachiocubital : a. Üst ve ön kolla ilgili.


cellulose : n. biochem. Bitkilerin katı kısmını oluşturan madde, selolüz.


decerebrate : a. Beyin fonksiyonları olmaksızın, derin bilinç kaybı durumu.


endophytic : a. 1. İçeriye doğru gelişen, organın içine doğru gelişme gösteren (Bu nitelikteki lezyon tümör v.s. hakkında); 2. İÇ parazit (endofit) ile ilgili.


eutocia : n. normal doğum, herhangi bir komplikasyon göstermeyen tabii doğum.


phthisical : a. Verem hastalığına ait.


hematogenesis : n. Kan oluşumu, hematojenez.


hypermyotrophy : n. Aşırı kas dokusu gelişimi.


iodid(e) : n. biochem. İyodür, iyodür asidinin tuzu.


isolation : n. Tecrit, izolasyon (karantina).


isthmitis : n. İstmus iltihabı.


left-handedness : n. Solaklık.


menopausal : a. 1. Menopoz'la ilgili, menopoz'a bağlı; 2. Menopoz devresinde görülen, menopoz'a eşlik eden (belirti, kanama vs. hakkında).


neocyte : n. İlkel lökosit, neosit.


organism : n. Uzviyet, beden, oluşum, teşkilat, organizma.


ozenous : a. Ozenaya ait, ozenalı.


polocyte : n. Kuup cismi


pulp : n. Bir organın yumuşak kısmı, öz, pulpa.


pyrethrum : n. Bir çeşit böcek öldürücü ilaç, insektisid.


refrigerant : a. Ateşi ve susuzluğu gideren.