Bugün : 21 Eylül 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

ideophrenic nedir?

ideophrenic : a. Fikir ve düşüncelerde anormallik gösteren, sapık fikirlerle belirgin.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chronological : a. Oluş sırasına göre dizilmiş, tarih sırası takip eden.


coagulate : v. 1. Pıhtılanmak, pıhtılaşmak; 2. Pıhtılandırmak.


epiglottis : n. 1. Dilin arkasında yer alan yaprak şekilndeki kıkırdak oluşum; 2. Dilcik, gırtlak kapağı, epiglot(tis).


extirpate : v. Kökünü kazımak, kesip çıkarmak (ur v.s).


fecal : a. 1. Feçese ait; 2. Feçesli.


gauss : n. Elektromanyetik ölçü birimi, gavs.


hemopneumothorax : n. Plevra boşluğuna kan ve hava dolması.


herpetic : a. 1. Herpes'le ilgili; 2. Herpes'e benzeyen, herpes niteliğinde.


induction : n. 1. Elektrikle veya mıknatıslı bir maddenin diğer bir maddeye yaklaştırılmasıyla ikinci maddede mıknatıs veya elektrik meydana getirme, indükleme, endüksiyon; 2. Bir embriyonda muhtelif doku ve organların yerli yerinde ve normal olarak oluşumunu sağlama; 3. Sebep olma.


lipaciduria : n. İdrarda yağ asitlerinin bulunması, yağ asidi işeme, lipasidüri.


lysozyme : n. Hayvan ve bitki dokularında bulunan ve bakterileri yok eden madde, lisozim.


move : v. İşletmek (barsak).


mucilage : n. 1. Zamk; 2. Bitkilerden sızan yapışkan sıvı.


odontopisis : n. Diş gıcırdatma.


optic(al) : a. Görmeğe ait, görme ile ilgili, optik, opticus.


osteolysis : n. Kemiğin çürümesi veya yumuşak nekrozu, osteoliz.


pentane : n. biochem. Petrol içinde bulunan uçucu bir gaz (C6H12).


perineuritis. : n. Perineurium'un iltihabı.


pound : n. 1. Libre; 373.2 gram veya 12 "ounce" lık eczacı ağırlık ölçüsü; 2. 453.6 gram veya 16 "ounce" lık adi ağırlıkbirimi.


propalinal : a. Biyolojide bazı hayvanların çenelerinin ileri geri oynamasına ait bir terim.