Bugün : 23 Haziran 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

ideophrenic nedir?

ideophrenic : a. Fikir ve düşüncelerde anormallik gösteren, sapık fikirlerle belirgin.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cellulase : n. biochem. Selülozu selobiyoza çeviren bitkisel enzim.


decalcification : n. Dokuların kireçli maddelerden mahrum kalması, kalsiyum yokluğu.


detorsion : n. Büküklüğün düzeltilmesi, eğriliğin normal hale getirilmesi.


dexamphetamine : n. Amphetamine etkisinde merkezi bir uyarıcı.


diabrosis : n. Aşınma, kemirilme, yenme, organ veya damar duvarında delinmeye uzanan aşınma.


exuvia : n. 1. (pl. exuviae) Böcek ve yılan gibi hayvanların dökülmüş kabuk veya derileri; 2. Dökülmüş epidermis.


galenics : n. Nebati ilaçlar.


glandular : a. Beze (guddeye) ait, guddevi, glandularis.


hyperbulia : n. Aşırı isteklilik.


hysterocarcinoma : n. Rahim kanseir.


ileotomy : n. İleumu kesme ameliyesi, ilyotomi.


hyphydrosis : n. Yok denecek kadar az ter salgılanması, çok az terleme.


insufflator : n. Herhangi bir vücut boşluğu veya kanal içine hava veya gaz verme amacıyla kullanılan alet.


lalonosis. : n. 1. Konuşulanları anlama veya anlayabilme; 2. Konuşma bozuklukları gösterenlerin konuşmalarını anlama, bu konu ile ilgili bilim dalı.


loasis : n. Loa loa'nın sebep olduğu, parazitin derialtı dokuları ve konjunktiva'da yerleşmesi sonucu kaşıntı ile seyreden bir hastalık (Özellikle Afrika'da görülür. Hastalık, paraziti taşıyan sineklerin ısırışı ile geçer).


nephrism : n. Böbrek hastalığından ileri gelen kaşeksi (sıskalık), nefrizm.


odontoloxia : n. Dişlerin intizamsızlığı, çarpık dişlilik, odontoloksi.


oxygenate, oxygenize : v. biochem.Oksijen ile karıştırmak, içine oksijen katmak.


preanesthesia : n. Genel anesteziden önce, hastada sedasyonu temin amacıyla verilen ilaçların meydana getirdiği hafif bilinç uyuşukluğu.


prothionamid : n. Sentetik bir tüberküloz ilacı.