Bugün : 19 Ocak 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

ideophrenic nedir?

ideophrenic : a. Fikir ve düşüncelerde anormallik gösteren, sapık fikirlerle belirgin.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardialgia : n. Gerçek kalb ağrısı, çoğu zaman mide yanmalarını belirtmek için kullanılan bir deyim.


chromosome : n. Kromozom: Karyokinez yoluyla çoğalan hücrelerde kromatin ipliklerinin iki bölüğe ayrılmak üzere iken aldıkları kısa, ucu kıvrık çubuk şekli, ki bunların sayısı hayvan ve bitki türüne göre her hücrede bellidir ve türlü yeteneklerin eyni bireylere geçmesine yarar.


cyclical vomiting : n. Çocuklarda ketosis ile birlikte görülen periodik kusma krizleri.


dermatophylaxis : n. 1. Derinin enfeksiyona karşı korunması; 2. Deri hastalıklarına karşı korunma, deri enfeksiyonuna karşı korunma.


ecouteur : n. Şehevi söz veya hikayelerle cinsel bakımdan kolayca uyarılan kimse, bu çeşit söz ve hikayelerden cinsel zevk alan kişi.


endoappendicitis : n. Apandisin müköz zarının iltihabı.


exteroceptor : n. Vücut dışından gelen uyarıları alan sinir ucu.


filamentous : a. 1. İplik gibi, kıl gibi; 2. İplik şeklinde ince uzun oluşumlardan ibaret.


hemophthalmia : n. Göz kanaması, gözün kanlanması, hemoftalmi.


hydroflumethiazide : n. Diüretik.


hyperorexia : n. Aşırı iştah, doymaz iştah.


macrorrhinia : n. Büyük burunluluk, burnun aşırı büyüklüğü, makrorini.


mamma : n. (pl. mammae).Meme (kadın memesi).


mesoduodenum : n. Duodenum mezosu.


mournful : a. Kederli, elemli, yaslı.


normoblastosis : n. 1. Kemik iliğinde aşırı miktarda normoblast oluşması; 2. Kanda fazla sayıda normoblast bulunuşu.


orchioscirrhus : n. Testis sertleşmesi.


orgasm : n. Cinsel temasta şiddetli heyecan, orgazm.


perencephaly : n. Beyinde kistler oluşması ile belirgin patolojik durum.


phon- : pref. Ses, seda anlamına önek.