Bugün : 23 Nisan 2018, Pazartesi

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

ideophrenic nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

ideophrenic : a. Fikir ve düşüncelerde anormallik gösteren, sapık fikirlerle belirgin.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cleft palate : n. Sağ ve sol damak bölümlerinin birleşmemesi nedeniyle meydana gelen konjenital damak yarığı.


collutorium : n. Ağız veya boğazı çalkalayarak yıkamada kullanılan antiseptik eriyik.


duodenojejunal : n. Duodenum ile jejunumu ilgilendiren, bu organlarla ilgili olan.


embryoma : n. Embriyonlu elementler ihtiva eden bir tümör.


external : a. Dış, dışyan, harici.


feeling : n. 1. Hissetme, duyma; 2. Dokunma, dokunma duyusu; 3. Herhangi bir his, duygu; 4. Duygulu, hassas.


frontotemporal : a.Frontal ve temporal kemiklerle ilgili.


physaliferous : a. Kabarcıklar gösteren, yapısında küçük boşluklar bulunan.


hedenophobia : n. Zevk ve eğlenceye karşı ürküntü duyma, neşelenmekten korkma.


heterolysis : n. 1. Hücre veya dokunun kendisi dışında herhangi bir etken (toksin v.s.) sebebiyle erimesi; 2. Hayvan serumundaki eritrositlerin farklı türden diğer birhayvan eritrositleri tarafından eritilmesi, heteroliz.


homotransplant : n. Aynı türün benzeri olmayan bireyleri arasında yapılan doku ve organ nakli.


intraoral : a.Ağız içinde.


leukomatous : a. Lökomlu veya lökoma ait.


megaloenteron : n.Barsak büyümesi (genişlemesi).


micturition : n. Sık sık idrara çıkma hali.


neural : a. Sinirlere ait, asabi, nevrosus.


purine : n. Ürik asit başta olmak üzere pürin cisimciklerinin ana unsurunu oluşturan kompleks yapıda azotlu bileşik, pürin (Nükleoprotein metabolizmasının son ürünü olarak meydana gelir).


quinine : n. biochem. Cinchema'dan çıkarılan beyaz acı bir akaloid olup, mukavvi ve nöbet kesicidir, kinin (C20H21N2 O).


short breath : Nefes darlığı, astma,


singular : a. Tekil, singularis