Bugün : 18 Ocak 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

ideophrenia nedir?

ideophrenia : n. Fikir ve düşüncelerde anormallikle belirgin akıl hastalığı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chiropodalgia : n. El ve ayaklarda hissedilen ağrı.


colpoedema : n. Vagina'da meydana gelen ödem, vagina ödemi.


gravidocardiac : a. Gebelikte meydana gelen kalp hastalığına ait.


hyle : n. Ana madde


hyperpietic : a. 1. Esansiyel hipertansiyonla ilgili; 2. Esansiyel hipertansiyon gösteren.


kopf-tetanus : n. Ba yaralanmasını takiben gelişen ağır tetanos, baş tetanosu.


lithagogue : n. 1. Böbreklerde veya mesanede hasıl olan kumu çıkarma; 2. Taş çıkaran; 3. Taş (kum) çıkarıcı faktör.


metaplexus : n. Beyin dördüncü karıncığının koroid damar ağı.


oscillometry : n. Özel bir aygıt (osiloskop, osilomtere) kullanılarak yapılan titreşim ölçülmesi.


pericerebral : a. Beyin (cerebrum) çevresinde, cerebrum'u çevreleyen.


pharyngectomy : n. Yutağın kısmen ameliyatal çıkarılmas,ı farinjektomi.


posthetomy : n. Sünnet.


proplasmocyte : n. Plazmositor lökosit serisinin ilkel hücrelerinden proplazmosit.


psychodynamics : n. Zihin faaliyetini inceleyen bilim, psikodinami.


squamoparietal : a. Şakak kemiğinin bağa parçası ile çeper (parietal) kemiğe ati.


syndesmectopia : n. Bir bağın anormal durumu.


thyropenia : n. Tiroid bezinin yetersiz salgı meydana getirmesi, tiroid yetersizliği, tiropeni.


ultraligation : bir damarın başlangıç noktasının ötesinden bağlanması.


uremia : n. Üremi, idrar maddelerinin kanın içinde kalmasından meydana gelen hastalık (toksik tablo).


vacuolation : n. Boşluk oluşum.