Bugün : 23 Ekim 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

ideophrenia nedir?

ideophrenia : n. Fikir ve düşüncelerde anormallikle belirgin akıl hastalığı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cesium : n. biochem. Ca sembolü ile bilinen, atom no:55 ve atom ağırlığı 132.91 olan kimyasal element.


costalgia : n. Kosta (kaburga) ağrısı.


denarcotize : v. Narkozsuzlaştırmak,


dysmorphophobia : n. Vücudunda herhangi bir şekil bozukluğuna sahip olmaktan aşırı korkma.


erythrocytolysis : n. Eritrositlerin erimesi, hemoliz.


exhibitionist : n. Cinsel organlarını, dürtü halinde gösterme eğilimi taşıyan kişi, exhibitionism'e müptela kişi.


gingivolabial : a. Dişeti ve dudaklara ait.


gullet : n. 1. Yemek borusu, özofagus; 2. Yutak, farenks, gırtlak.


isoxuppine : n. Çevresel damar genişletici ve spazm çözücü.


karyomitotic : a. Mitoza ait.


kassa : n. See: leprosy.


lymphous, lymphy : n. See: Lymphoid.


mastorrhagia : n. Meme kanaması, mastoraji.


meningocele : n. Meninkslerin kafada ve bel omurunda bulunan yarıklardan fıtık yaparak dışarı çıkası, menengosel.


nephrocele : n. Böbrek fıtığı, nefrosel.


nomenclature : n. Bir bilim veya fen şubesine ait yahut bir şahıs veya zümre tarafından kullanılan terimler, terminoloi, nomenklatür.


osculation : n. Müşterek özellikleri olma (See: anastomosis).


polonium : n. Po sembolü ile bilinen atom no:84 ve atom ağırlığı: 210 olan kimyasal (Radyoaktif) element.


preganglionic : a. Sinir ganglionlarından önce yer alan.


rheology : n. Herhangi bir sıvı akımını ve bu akımın gösterdği özellik ve değişimleri inceleyen bilim dalı, reoloji.