Bugün : 23 Şubat 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

ideomotor nedir?

ideomotor : a. Bir fikrin ifadesi olarak vücutta hasıl olan ekseriyetle gayrişuuri bir harekete ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calcaneum : n. See: Calcaneus.


choledocholithotripsy : n. Ana safra kanalını açmaksızın içindeki taşların ezilmesi.


columella : n. Septum nasi ve modiolus'un nitelenmesinde kullanılan bir deyim.


curable : a. tedavisi mümkün, iyileşmesi mümkün, şifa bulur.


demoniac : a. 1. Çılgın deli, akıl hastası; 2. Kötü ruhların etkilediği kimse, cin çarpmış kimse.


dehydrogenase : n. biochem. Hidrojen iyonlarının naklini kolaylaştıran enzim.


endodontics : n. Dişçilikte pulpa hastalıkları ve tedavisiyle ilgili bilim dalı. endodonti.


footdrop : n. Bacağın ön kaslarının felcinden dolayı ayağın düşmesi.


teratological : a. Teratolojiye ait, teratolojik


habenula : n. (pl. habenulae). Habenula (kozalaksı beze ait uzantılar).


hemorrhea : n. See: Hematorrhea.


intertubular : a. Tübler veya tübül'ler arası, tübler veya tübüller arasında.


lalopathology : n. Konuşma bozuklukları ile uğraşan tıp dalı lalopatoloji.


megalopenis : n. Penisin anormal büyüklüğü.


melanuria : n. İdrar renginin kararma hastalığı, koyu renkte idrar ifrazı, melanüri.


multilobular : a. Çok sayıda lobül'den oluşmuş, çok lobüllü.


narcomania : n. Uyuşturucu madde iptilası, narkomani.


omentotomy : n. Omentum ameliyatı.


orthoscope : n. Gözün dibini ve diğer bazı organları karanlık odada aydınlatma usulü ile muayene etme aleti, ortoskop.


otectomy : n. İç ve orta kulak dokularının ameliyatla çıkarılması, otektomi.