Bugün : 29 Mart 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

ideomotion nedir?

ideomotion : n. Zihinde uyanan herhangi bir fikir, düşünce veya hayalin vücut kaslarını kendiliğinden harekete geçirmesi, fikir ve düşünceye bağlı olarak kasın istemdıı hareket göstermesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

colporrphaphy : n. 1.Vagina'daki yırtık kenarlarının karşılıklı birleştirilerek dikilmesi; 2. Vagina ön veya arka duvarından üçgen şeklinde parça çıkarılarak kesik kenarların tekrar dikilmesi.


digoxin : n. biochem. Digitalis lanata yapraklarından çıkarılan bir aktif glikosid (C41H64O14).


gampsodactylia : n. Ayak prmaklarının pençe şeklindeki deformasyonu.


hemospastic : a. Kan çekme (hemospazi) ile ilgili.


histerical letha : 1. Bazı histeri vakalarında zaman zaman görülen letarji hali; 2. Kişide hipnoz ile meydana getirilen uyku hali;


lipoclasis : n. Yağın erimesi, yağın çözülerek parçalanması.


loxic : a. Eğri, bükük.


lysine : n. biochem. Esansiyel bir aminoasit, lizin.


macrocytosis : n. Kanda büyük boy eritrositlerin bulunması, makrositoz.


mastectomy : n. Göğsün (memenin) ameliyatla çıkarılması, mastektomi.


metacarpophalangeal : a. Metakarpusa ve parmaklara ait olan her iki oluşum çeşidini de ilgilendiren.


misanthropia : n. İnsanlardan kaçma, insanları sevmeme, misantropi.


neo-synephrine hydrochloride : n. biochem. Damar büzücü bir madde.


nociuty : n. Zarar, zarar verme.


oleoarthrosis : n. Tedavi maksadiyle dirsek eklemi içine yağ zerkedilmesi.


perception : n. 1. Duyu organları aracılığıyla alınan uyarıların zilinde manalanması, algılama, algı; 2. Duyu organları aracılığıyla herhangi bir şeyin veya değişikliğin farkına varma, farkında olma yeteneği.


pericholecystitis : n. Safra kesesini saran dokuların iltihabı.


pseudohernia : n. Yalancı fıtık.


scillaren : n. biochem. Adasoğanı glikozidlerinin bir karışımı.


soma : n. Vücut, beden