Bugün : 24 Ağustos 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

ideomotion nedir?

ideomotion : n. Zihinde uyanan herhangi bir fikir, düşünce veya hayalin vücut kaslarını kendiliğinden harekete geçirmesi, fikir ve düşünceye bağlı olarak kasın istemdıı hareket göstermesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brutalization : n. Hayvanca arzu, duygu ve davranışlar gösterme, kabalaşma, vahşileşme, hayvanlaşma.


capillus : n. (pl. capilli). Saç, kıl.


carphology : n. Yüksek ateşli hastalıklarda dalgın yatan hastanın yatak çarşafını v.s. avuçlaması, karpoloji.


cusp : n. 1. Gittikçe incelen çıkıntı, sivri çıkıntı; 2. Kalp kapakçığını oluşturan, yaprak şeklindeki iki veya üç parçadan her biri; 3. Diş tacı üzeirndeki küçük çıkıntılardan her biri.


diapedetic : a. 1. Diyapedez'le ilgili; 2. Diyapedez gösteren.


digoxin : n. biochem. Digitalis lanata yapraklarından çıkarılan bir aktif glikosid (C41H64O14).


dysteleology : n. 1. Vücutta, rudimenter organ veya oluşumların belli bir görevi ve faydası olmadığını ileri süren görüş; 2. Rudimenter organları inceleyen bilim adlı.


elytrocleiss : n. 1. Vagina duvarlarının kanalı kapatmak üzere biribrine yapışması 2. Vagina'nın ameliyatla kapatılması.


esophagotomy : n. Özofagusu kesme ameliyesi, özofagotomi.


hematidrosis : n. kanlı ter çıkması.


logorrhea : n. Aşırı çok ve çabuk konuşma hali.


monostotic : a. Bir kemiği tutan, tek kemiği etkileyen.


myope : n. Gözü uzağı görmeyen kimse, miyop.


narco : pref. Hissizlik, duygusuzluk anlamına önek.


paracoele : n. See: Paracele.


pix : n. Zift.


posthioplasty : n. Sünnet derisinin plastik tamiri.


seropositive : a. Serolojik test sonucu pozitif olan, serolojik reaksiyon gösteren.


seroserous : a. İki seröz yüze ati.


stroking : n. Masaj.