Bugün : 29 Haziran 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

ideomotion nedir?

ideomotion : n. Zihinde uyanan herhangi bir fikir, düşünce veya hayalin vücut kaslarını kendiliğinden harekete geçirmesi, fikir ve düşünceye bağlı olarak kasın istemdıı hareket göstermesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chondroma : n. Kıkırdaktan başlangcını alan ur, kondrom.


chronic(al) : a. Müzmin, kronik.


cyclobarbitone : n. Uykuya zor dalan kimselerce kullanılan kısa etkili bir barbitürat.


differentiation : n. 1. Bir hastalık veya patolojik durumu diğer hastalıklardan ayırt etme, ayırıcı teşhis; 2. Bir doku veya oluşumun yapı veya görev bakımından kendine has özellik taşıyacak şekilde gelişmesi, farklılaşma.


tephromyelitis : n. Omurilik boz cevherinin iltihabı, etfromiyelit.


heliotherapy : n. Güneş ışığı ve sıcaklığı ile tedavi, helyoterapi, güneş kürü, kozmoterapi.


hydrotypanum : n. Timpan boşluğunda sulu sıvı birikmesi.


hymenology : n. Himen bilgisi, zar anatomisi veya bilgisi, zarbilim, himenoloji.


iontotherapy : Vücut dokularına deriden geçirilen elektrik akımı aracılığıyla iyon sevketme, bu şekilde gerçekleştirilen iyon tedavisi.


latency : n. Gizlilik, saklılık.


malformation : n. Kusurlu oluşum, sakatlık, oluşum anomalisi.


masculinize : v. Erkekleştirmek, kadınlarda erkek vasıfları meydana getirmek.


megalgia : n. Çok şiddetli ağrı, sancı, megalji.


mephenesin : n. biochem. Parkinsonizme kas gevşetici olarak kullanılan sentetik bir maded.


mucopolysaccharide : n. Protein ve polisakkarit karışımından oluşan bileşik, mukopolisakkarid.


odontohyperesthesia : n. Diş hassasiyeti.


operative : a. 1. Operatif: Ameliyata ait; 2. Ameliyatın sebep olduğu; 3. Tesirli, etkili, faal hareketli, operativus.


oro- : pref. 1. Ağızla ilgili; 2. Serum, masıl.


peridental : a. Dişi saran, diş çevresinde bulunan.


periodontics : n. Dişçiliğin peirodont dokusu ile hastalıklarını inceleyen dalı.