Bugün : 22 Ekim 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

identification nedir?

identification : n. Psikolojide, kişiliğin başka bir kimseye ait kişilik örnek alarak geliştirilmesi.

cosmis identification : Kişinin kendisini kainat (evren)'la bir tutması, evrenle özdeşleşme (Bazı akıl hastalarında görülen kuruntu şekli).


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

c(a)esarean,-ian : n. Tabii yolla doğumuna imkan olmayan çocuğun karın ve uterus açılmak suretiyle dışarı alınması, sezaryen.


cavern : n. 1. Patolojik doku boşluğu; 2. Akciğer tüberkülozu gidişinde akciğerlerdeg örülür, kovuk, mağara, kavern, caverna.


cholangiectasis : n. Safra kanallarının genişlemesi.


claustrophobia : n. Kapalı yerlerde bulunmaktan dolayı meydana gelen korku hissi, psikolojik bir rahatsızlık.


dipipanone : n. Hem sedatif, hem de ağrı kesici özelliği olan ve morfin yerine kullanılabilen sentetik bir madde.


epicranium : n. kafatası keimkleri üzeirni örten deri, kafatası deriis.


femoral : a. Uyluğa ait, femoralis.


formaldehydogenic : a. biochem. Formaldehid yapan.


Köhler's Disease : n. Naviküler kemikte görülen osteokondrit.


lochioschesis : n. Loşi birikmesi, rahim suyunun akmaması.


microtome : n. Mikroskopla muayene için ince dilimlere kesme aleti, mikrotom.


nervous : a. 1. Sinirli, asabi; 2. Sinire ait, nervosus.


odontotrypy : n. Dişi delme, diş içinden cerahat çıkarma ameliyatı, odontotripi.


official : a. Tıp heyeti tarafından tasdik ve kabul olunmuş (ilaç), officialis.


oligopsyhia : n. Akıl zayıflığı, oligopsişi.


osteohalisteresis : n. Kemiğin madeni elementlerinin azalamsı.


ovaritis : n. Yumurtalık iltihabı, overit.


paratrophy : n. 1. Gıdasını üzerinde yaşadığı canlıdan temin ederek beslenme; 2. Beslenme bozukluğu, yetersiz veya kusurlu beslenmenin sebep olduğu hastalık; 3. Adiposis dolorosa.


pelotherapy : n. Hastalığın, vücuda dıştan çamur uygulanması veya çamur banyosu ile tedavisi, çamur tedavisi.


perverted : a. Anormal hale dönmüş, gayritabii şekle girmiş.