Bugün : 24 Mart 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

identification nedir?

identification : n. Psikolojide, kişiliğin başka bir kimseye ait kişilik örnek alarak geliştirilmesi.

cosmis identification : Kişinin kendisini kainat (evren)'la bir tutması, evrenle özdeşleşme (Bazı akıl hastalarında görülen kuruntu şekli).


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bromomania : n. Brom bileşiklerinin devamlı kullanımı sonucu gelişen mani hali.


carburet : v. biochem. Karbon ile birleştirmek veya doldurmak.


cerebration : n. Beyin faaliyeti, beynin işlemesi, düşünüş.


cystoscirrhus : n. Sert kıvam gösteren mesane sarkomu.


diethyl : a. biochem. İki etil grubunu ihtiva eden.


dystrophia : n.See: Dystrophy.


exophyte : n. Dış parazit, organizmanın üzerinde yaşayan parazit.


foot : n. (pl. feet). (11). Ayak, pes.


gastratrophia : n. Mide atrofisi, gastratrofi.


subendothelial : a. Endotelaltı, endotel altında bulunan.


immunoserum : n. Antikor ihtiva eden serum, bağışık serum.


irreversible : Geriye döndürülemez, tersine çevrilemez, değiştirilemez.


macrocytic : a. İri hacım gösteren eritrositlerin bulunuşu ile belirgin, makrositik.


metrophlebitis : n. Uterus venlerinin iltihabı, metroflebit.


narcolepsy : n Önüne geçilemeyecek kadar şiddetli uyuma arzusu, narkolepsi (uyku hastalığı).


nosochthonography : n. See: Geomedicine.


osteophlebitis : n. Kemki venlerinin iltihabı, osteoflebit.


paludal : a. 1. Sıtma ile ilgili; 2. Bataklık bölge ile ilgili, bataklık'tan kaynaklanan.


pecten : n. 1. Tarak; 2. Çatı kemiği, ospubis; 3. Tarak şeklinde uzantılarg österen herhangi bir oluşum; 4. Kuşların ve bazı balıkların gözlerinde bulunan damardan zengin perdemsi oluşum; 5. Anal kanalın alt kısmında, bağ dokusu içinde kesif şekilde adğılmış ince kas liflerinin oluşturduğu kuşak şeklindeki bölge, anüs pekteni, anal pekten.


postcommissure : n. Beynin arka birleşeği.