Bugün : 28 Nisan 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

identification nedir?

identification : n. Psikolojide, kişiliğin başka bir kimseye ait kişilik örnek alarak geliştirilmesi.

cosmis identification : Kişinin kendisini kainat (evren)'la bir tutması, evrenle özdeşleşme (Bazı akıl hastalarında görülen kuruntu şekli).


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

correctant : a. See: Corrective.


cystodynia : n. Mesane (idrar kesesi) ağrısı.


divergent : a. Birbirinden uzaklaşan.


ectopy : n. Herhangi bir organın bulunduğu yerden ayrılarak vücudun başka bir yerinde yerleşmesi, ektopi.


equilibrium : n. Denge, muvazene.


giardia : n. Bazı türleri insan barsaklarında hastalığa sebep olan kamçılı protozoonların bir cinsi.


gustation : n. Tatma duyusu.


incubate : v. Bir hastalığın bedene girmesiyle arazının meydana çıkması arasındaki müddet zarfında gelişmek (mikroplar).


intestine : n. Barsak, intestinum.


iridalgia : n. İris ağrısı, iridalji.


metahemoglobin : n. Zehirlenme ile değişen hemoglobin.


myelomalacia : n. Marazi omurilik yumuşaması, miyelomalasi


palmitin : n. Palmitik asit'in gliserin ile oluşturduğu bileşik, alitin (Hayvansal ve bitkisel yağlardan elde edilir).


pediatrics, pediatry : n. Çocuk hastalıkları ile uğraşan tıp kolu, pediyatri.


paramedical : a. 1. Bir dereceye kadar tıpla ilgili, hekimliği kısmen ilgilendiren; 2. Hekim'in, hekimlik dışındaki uğraşısıyla ilgili.


parapsychology : n. Telepati ve benzeri duyu ötesi olayları konu alan bilim dalı, parapsikoloji.


peristole : n. 1. İçinde boşluk bulunan bir organın tam kontraksiyonu, peristol; 2. See: Peristalsis.


perobrachius : n. Kol ve bacakları şekil bozukluğu arzeden fetüs.


polygenetic : a. Çeşitli kaynaklı olan, polijenez.


polyhydramnios : n. Amnios sıvının çok meydanag elmesi.