Bugün : 22 Ağustos 2017, Salı

Favorilere Ekle!

identification nedir?

identification : n. Psikolojide, kişiliğin başka bir kimseye ait kişilik örnek alarak geliştirilmesi.

cosmis identification : Kişinin kendisini kainat (evren)'la bir tutması, evrenle özdeşleşme (Bazı akıl hastalarında görülen kuruntu şekli).


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bougie : n. İğrilir uzun sonda, buji, vücudun tabii kanallarına tedavi maksadiyle konulan maden veya lastikten iki tarafı kapalı borular.


core : n. Merkezi bölüm, özellikle çıbanın orta kısmındaik ölü dokuya kasten kullanılan bir deim.


drainage : n. Patolojik sııların bir lastik boru konarak akıtılması, drenaj (fitil veya tüple cerahat çekme).


ectomorph : n. Ektomorfi gösteren kişi.


fluctuate : v. 1. Dalgalanmak, dalga şeklinde hareket göstermek; 2. Zaman zaman değişmek, bir kararda kalmamak.


genyantralgia : n. Üstçene sinüs ağrısı.


heterozygosity : n. See: Heterozygosis.


hyoid : a. Dil kemiği şeklinde.


irrigation : n. Yıkama, özel olarak barsak veya vaginanın yıkanması, irigasyon.


myocrismus : n. kas kasılmasına bağlı olarak oskültasyon esnasında duyulan çıtırtı sesi.


osteophyma : n. Kemki tümörü.


othemorrhagia : n. Kulaktan gelen kanama, kulak kanaması.


palat(o)- : pref. Damak, damakla ilgili.


paranoia : n. Esasını bilinç altındaki komplekslerin oluşturdukları zannedilen kornik ruh bozuklukları, paranoya (bir tür akıl hastalığı).


perhexiline : n. Anjin tedavisinde kullanılan bi rilaç.


peripolar : a. Kutup çevresinde, kutbu çevreleyen.


phagocytoblast : n. Fagosit hücresi.


pupillometer : n. Gözbebeğinin çapını ölçmede kullanılan alet, pupillometre.


senescence : n. Yaşın ilerlemesi ile beraber meydana gelen ruhsal ve fiziksel değişiklikler.


silver : n. biochem. Ag sembolü ile bilinen atom no: 47 ve atom ağırlığı: 107.880 olan kimyasal element, gümüş.