Bugün : 21 Ağustos 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

identical twins nedir?

identical twins : n. pl. Tek bir oyumdan meydana gelen ve aynı cinsiyeti taşıyan ikizler.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

block : v.&n. 1. Tıkamak, yolunu kesmek, geçmesine engel olmak; 2. Tıkanma, kesilme, engel; 3. Sinirsel uyarı iletiminin kesilmesi; 4. İlaçla sınırlı bir bölgenin duyarsız hale getirilmesi, bölgesel his iptali.


cataphasia : n. Herhangi bir soruya verilen cevabın sürekli olarak tekrarı, aynı kelime veya sözcüklerin istem dışı tekrarı ile belirgin konuşma bozukulğu.


cholurix : n. İdrarda safra bulunması.


condroid : a. Kıkırdak gibi, kıkırdaksı.


curium : n. biochem. Cm sembolü ile bilinen, atom no:96 ve atom ağırlığı: 245 olan kimyasal element (uranyum ve plütonyumun bombardımanından elde edilmiştir).


deaf-mutism : n. İşitme ve konuşma yeteneğinin olmayışı, sağırlık ve dilsizliğin birarada bulunuşu.


definitive : a. Tam olgun, gelişmiş.


diazepam : n. Adale gevşetici özellikleri olan bir trankilizan ve sedatif ilaç.


eczema : n. Ekzema, deride kaşıntı şişme, kızarma, vezikül oluşu gibi belirtilerle görülen akut ve kronik hastalık (ya şveya kuru olabilir).


elutriation : n. Bir maddenin yıkama ve süzme yoluyla diğer maddelerden ayrılması, birkaç kere yıkama ve süzme yoluyla maddenin yabancı unsurlardan arındırılarak saf hale getirilmesi.


epileptogenic : n. sara meydana getirebilme özelliğinde olan madde.


erythromania : n. İstemdışı gelişen kızarma hali, irade ile kontrol altına alınamayan yüz kızarması.


gastrophore : n. Ameliyat esnasında mide kenarlarını tutmağa mahsus cerrahi alet.


uveoparotitis : n. Parotitisle seyreden üveit.


hepatism : n. 1. Herhangi bir karaciğer hastalığı; 2. Karaciğer hastalığının vücutta sebep olduğu genel bozukluk.


inopexia : n. Kanın damar içinde kendiliğinden pıhtılaşma eğilimi göstermesi, damariçi pıhtılaşma.


intestine : n. Barsak, intestinum.


keratose : a. Boynuzlu, boynuzsu, keratoz.


lymphokinesis : n. Yarımdairesel kanallardaki endolenf hareketi.


neurologist : n. see: Nerve specialist.