Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

identical twins nedir?

identical twins : n. pl. Tek bir oyumdan meydana gelen ve aynı cinsiyeti taşıyan ikizler.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchoconstrictor : n. 1. Bronş ve bronşiyolleri daraltıcı; 2. Bronş ve bronşiyolleri daraltıcı ilaç.


bud : n. Tomurcuk, tomruk, konca, bitki tomurcuğuna benzeyen herhangi bir oluşum (yeni gelişen embriyo gibi).


chloruremia : a. İdrarla itrah edilmesi gereken klorid'lerin kanda birikmesi.


cholascos : n. periton boşluğuna safra sızışı.


continuity : n. Devamlılık.


cyclodialysis : n. Glokom'da göz içi basıncını azaltmak amacıyla ön kamara ile perikoroidal boşluk arasında oluşturulan bağlantı.


dropsy : n. Sıskalık.


electrometer : n. Elektrik voltaj tazyikini ölçme aleti, elektrometre.


eviscerate : v. 1. Bir organın içini boşaltmak; 2. İç organları çıkarmak.


goneitis : n. Diz iltihabı.


hemonephrosis : n. Böbrek pelvisinde kan toplanması.


lymphvascular : a. Lenf damarlarına ait.


maceration : n. 1. Maserasoyn: Dokuları su içinde bırakarak yumuşatma; 2. Bazı otların içindeki ilaç cevherlerini elde etmek için suda bırakma.


necrosin : a. biochem. İltihabı sıvılarda meydana gelen bir madde.


panhysterosalpingectomy : n. Uterus ve salpenksin ameliyatla tamamen çıkarılması.


panoptosis : n. Tüm karın organlarının, normal yerlerine oranla aşağıya sarkmış olması hali, karın organlarının tümüyle düşüklüğü.


pharyngoscope : n. Yutak muayenesine mahsus alet, farengoskop.


polysinosinic-polycytidylic acid : n. Suni bir nükleik asid.


radiotropic : a. Işınımdan müteessir olan.


renogram : n. Kontrast madde zerkedildikten sonra böbreklere ait beliren gölge.