Bugün : 17 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

identical twins nedir?

identical twins : n. pl. Tek bir oyumdan meydana gelen ve aynı cinsiyeti taşıyan ikizler.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bornholm disease : n. Coxsackie B grubunun etken olduğu viral bir hastalık.


chloruresis : n. İdrarla fazla miktarda klorid atılışı, aşırı klorür itrahı.


crossbreeding : n. Melez meydana getirme. See: Hybridization.


glyconeogenesis : n. yağ ve proteinler gibi esas molekülü karbonhidrat olmayan maddelerden karbonhidrat meydana gelmesi, glikoneojenez.


histotherapy : n. Hayvan dokuları ile yapılan teadvi, histoterapi.


hormone : n. Adrenalin ve insulin gibi kana karışarak bazı organları harekte getiren dahili guddelerin (iç salgı bezlerinin) ifrazatı, hormon.


hypometria : n. Faaliyet yeteneğinin azalması, hipometri.


injector : n. 1. Şırınga, enjektör; 2. Enjeksiyon yapan iğneci.


lipase : n. Yağları eriten enzim.


meibomian glands : n. Göz kapaklarının iç yüzeylerinde yer alan yağ guddeleri.


midriff : n. Diyafram.


ottitic : a. Otite ait.


pemphigus : n. Derinin veya mukozanın veziküllü (büllü) hastalığı, pamfigüs


pinealoma : n. Beyin epifizi tümörü.


postmature : n. Miad geçmesi, beklenen doğum tarihinin gecikmiş durumda olması.


spectrometer : n. Prizmadan geçişini takibenkırılan ışınların dalga boyunu ölçen araç, spektrometre.


splenocolic : a. Dalak ve kalın barsağa ait.


spondylizema : n. Bir omurun harabiyeti sebebiyle, üstündeki omurun çökmesi.


sporoplasm : n. Çoğalma hücrelerinin protoplazamsı.


stapediotenotomy : n. Üzengi kası (musculus stapedius) kirişi ameliyatı.