Bugün : 19 Ekim 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

identical twins nedir?

identical twins : n. pl. Tek bir oyumdan meydana gelen ve aynı cinsiyeti taşıyan ikizler.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

burn : n. Yanık, yanık yeri.


choledochal : a. Ana safra kanalı (ductus choledochus) ile ilgili.


composition : n. Bir maddenin yapı ve bileşimi, özellikle molekülü oluşturan atomların sayı ve diziliş şekli.


diamine : n. Molekülleri iki amino grubu taşıyan herhangi bir kimyasal bileşik, diamin.


diaphoretic : a.&n. Terletici (ilaç).


educe : v. Bileşik bir katışıktan bir elementi ayırmak.


embolalia : n. Manasız söz ve kelimeler kullanımı ile belirgin konuşma, özellikle delide görülen manasız konuşma şekli, abes konuşma.


gangliitis : n. Sinir veya lenf ganglionunun iltihabı.


ileosigmoidostomy : n. İleum ile sigmoid dirseği arasında anastomoz yapılması, ileosigmoidostomi.


iridocoloboma : n. İris çatlağı.


mamillary : a. See: Mammillary.


meralgia : n. Kalça ağrısı, meralji.


nascency : n. Doğuş, meydana geliş, başlangıç.


nates : n. 1. İlyeler, kabaet bölgesi (See: Buttocks); 2. Corpora quadregemina'nın ön çifti.


nutritional : a. Beslenme ile ilgili.


otodynia : n. See: Otalgia.


parapyloric : a. Pilor yakınında, pilor'a komşu, pilor'a bitişik.


pneumopleuritis : n. Akciğer plevra iltihabı.


podagral : a. 1. Podagra ile ilgili, 2. Podagra gösteren, podagra'ya tutulmus.


pole : n. Kutup, polus.