Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

identical twins nedir?

identical twins : n. pl. Tek bir oyumdan meydana gelen ve aynı cinsiyeti taşıyan ikizler.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chiropodist : n. Chiropody (uayak ve el bakımı) konusunda uzmanlaşmış kimse.


contrasexual : a. Karşı cinsiyet ile ilgili karşı cinsin özellikleriyle ilgili.


diglossia : n. 1. Dilin çift oluşu; 2. Çift dil görünümü vermek üzere dilin uzunlamasına yarık oluşu hali, yarık dil.


Dwarfishness, Dwarfness : n. Boyun 100 cm. den aşağı olması, cücelik, nanizm.


electrocision : n. Organların elektrik akımı ile çıkarılması elektrikle yapılan ameliyat.


epicritic : n. Isı, dokunma gibi hassas duyuları nitelendirmek için kullanılan bir deyim.


formative : a. 1. Şekil alma ile ilili, oluşma ve gelişmeyel ilgili; 2. Şekil verici, oluşmasını asğlayıcı.


fungosity : n. Mantarı andıran tümörler veya tezahürler.


illusional : a. 1. İllüzyonlarla ilgili; 2. İllüzyonlar gösteren.


lsd : n. Ergot'tan elde edilen özellikle görme ve işitme ile ilgili hallüsinasyonlar meydanag etirici nitelikte, uyuşturucu bir madde (Kimyasal ismi "lysergic acid diethylamide" olup niteliği sebebiyle kullanımı kanunen yasaktır).


monosulfiram : n. Uyuz hastalığının tedavisinde yüzeysel olarak kullanılan bir çözelti.


neurochoroiditis : n. Görme siniri ve koroid iltihabı.


nosocomial : a. Hastane ile ilgili.


peyronie's disease : n. Bilinmeyen bir sebebe bağlı olarak meydana gelen fibroz doku çoğalmasına bağlı olarak, penisin ağrılı ereksiyonu ve şekil bozukluğu.


preparation : n. 1. Hazırlama, hazır hale getirme; 2. Hazırlanmış ilaç, belli bir formüle göre yapılmış ilaç; 3. Mikroskopik muayene için hazırlanmış oduk örneği, fiksatif eriyik içinde muhafaza edilen organ veya doku, preparat.


prepucectomy : n. Sünnet derisi (prepuce)'nin ameliyatla kesilip çıkarılması, sünnet.


pulmolith : n. Akciğerde oluşan taş, akciğer taşı.


pyloroduodenitis : n. Pilor ve duodenum mukozasının iltihabı.


sacrosiatic : a. Sakrum ve oturga kemiği (iskiyum)'neait.


scoliosis : n. Omurganın yanlara doğru çarpıklığı, belkemiğinin, yan kıvrımı, skolyoz.