Bugün : 24 Mart 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

identical twins nedir?

identical twins : n. pl. Tek bir oyumdan meydana gelen ve aynı cinsiyeti taşıyan ikizler.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

climacterium : n. Adetten kesilme, kadınların jenital hayatlarının söndüğü dönem (Belirtileri: Adetin kesilmesi, jenital organlarda gerileme, yağlanma ve geçici sıcaklık duygusu, kalb çarpıntısı, uykusuzluk, yarım baş ağrısı, asabiyet).


dermatotomy : n. 1. Cilt anatomisi; 2. Deriyi açma ameliyatı, dermatotomi.


ectodermic : a. Ektodem'le ilgili.


entoptic : a. 1. Göz içiyle ilgili; 2. Göz içinde, göz içindeng elişen.


euplasia : n. Dokunun normal oluşu, hücrelerin ait olduğu dokuya has yapı ve şekil göstermesi, öplazi.


farinaceous : a. 1. Unlu; 2. Nişastalı.


fungistatic : n. Mantarların üreyip gelişmesini engelleyen herhangi bir madde.


hemophobia : n. See: Hematophobia.


magneto-electricity : n. Mıknatıs vasıtasıyle meydana getirilen elektrik.


medullispinal : a. Omuriliğe ait.


osseocartilaginous : a. 1. Kemik ve kıkırdağa ait; 2. Kemik ve kıkırdaktan oluşmuş.


ototomy : n. Kulak disseksiyonu veya anatomisi, ototomi.


periarterial : a. Arter çevresinde bulunan, atardamarı saran.


phallotomy : n. Penis ameliyatı, falotomi.


photomania : n. 1. Işığa karşı aşırı arzu, aydınlığa veya ışıklı yerlere aşırı düşkünlük gösterme; 2. Uzun süre kuvvetli ışığa maruz kalışın sebep olduğu ruhsal dengesizlik hali.


pleurorrhea : n. Plevra boşluğunda seröz sıvı toplanması.


pneumonectasis : n. Akciğer anfizemi, pnömonektazi.


poliomyelitis. : n. Omuriliğin gri maddesinin iltihabı, çocuk felci. Poliyomiyelit, Heine-Medin hastalığı.


polycyclic : a. 1. Birden fazla halkası bulunan; 2. Anı cins semptomun belirli devirler halinde birden fazla görünmesi, polisiklikl.


psychiatric : a. Psikiyatriye ait.