Bugün : 16 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

ideational nedir?

ideational : n. Fikir oluşmasıla ilgili, zihnin düşünme yeteneği ile ilgili.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blastocyst : n. Blastula safhasını izleyen gelişim devresindeki gebelik ürünü (dşıtan trofoblast adı verilen ince bir tabaka ile çevrilmiş olup ortada gıda maddelerinden zengin sıvı ile dolu bir boşluk ve bir tarafta ileride embryo'yu meydna getirecek hücre kümesinden oluşur).


Bronchodilatör : n. Bronşları genişleten madde.


cholelith : n. Safra taşı.


chondrosteoma : n. Yapısında yer yer kıkırdak dokusundan oluşan odaklar gösteren kemik ütmörü, kıkırdak ve kemik dokusu karışımından ibaret tümör.


colpocystosyrinx : n. Mesane ile vagina arasında oluşan patolojik geçit, vezikovaginal fistül.


diuril : n. Chlorothiazide'in müstahzar adı.


electrosection : n. cildi kesmek veya yumuşak dokuları ayırmak için uygulanan cerrahi diyatermi tekniği.


enterozoa : n. Barsaklarda yerleşen havyansal asalaklar.


epididymovasos1stomy : n. Epididim ile vas (ductus) deferens'in son kısmı arasında ameliyatla yeni geçit oluşturma.


hernia : n. Fıtık, herni.


Hematoglobin, : n. See: Hemoglobin.


hesperidin : n. biochem. Damar cidarının permeabilitesini düzelten bir madde.


inoperable : a. Ameliyata elverişil olmayan.


katolysis : n. Bir bileşiğin daha basit parçalara ayrılması, özellikle gıda maddelerinin sindirim sisteminde daha basit parçalara ayrılması.


lympho-adenoma : n. Rahim (uterus) tümörü, lenfoadenom.


myope : n. Gözü uzağı görmeyen kimse, miyop.


nematoblast : n. See: Spermatoblast.


nutrification : n. Hazır gıdaya besin değerini artırma amacıyla vitamin v.b. gerekli unsurların ilave edilmesi, nutrifikasyon.


odontoloxia : n. Dişlerin intizamsızlığı, çarpık dişlilik, odontoloksi.


onychograph : n. Parmak uçlarındaki kan basıncını kaydeden alet, onikograf.