Bugün : 26 Mart 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

ideation nedir?

ideation : n. Tasavvur veya kavrayış yeteneği.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cancrumoris : n. Zayıf çocuklarda görülen gangrentabiatındaki stomatit.


catalyze : v. biochem. Kolaylaştırmak, katalize etmek, katalizlemek.


caudatum : . Kuyruklu çekirdek, nucleus caudatus.


epiglottis : n. 1. Dilin arkasında yer alan yaprak şekilndeki kıkırdak oluşum; 2. Dilcik, gırtlak kapağı, epiglot(tis).


equivalent : a. Eşit, müsavi.


lactase : n. biochem. Laktozu glikoz ve galaktoza parçalayan pankreatik enzim, lakta.


subepiglottic : a. Epiglotis altında.


hygienics : n. Sağlığın korunmasını hedef tutan prensiplerin tümü.


infraorbital : a. Orbit (gözçukuru) altı.


metachromatism : n. 1. Bir dokunun çeşitli unsurlarının aynı boya ile değişik renklerde boyanma niteliği göstermesi, metakromatizm; 2. Boya renginden değişik renkte boyanma.


microabscess : n. Çok küçük apse, mikroskopik apse.


myeloradiculodysplasia : n. Omurilik ve belkemiği sinir köklerinin anormal gelişimi.


myotonometer : n. Kas tonüsünü ölçme aleti, miyotonometre.


norm : n. 1. Kaide, düstur; 2. Nümune, örnek.


oesophagectomy : n. Yemek borusunun bir bölümünün veya tamamının çıkarılması.


period : n. 1. Hastalık devresi, period; 2. Adet, aybaşı.


pilary : a. 1. Saç (kıl) lara ait; 2. Kıllı, tüyül.


plant : n. Bitki, nebat.


polypragmasy : n. See: Polypharmacy.


stapedectomy : n. Üzengi kemiği (os stapes) çıkarma ameliyatı.