Bugün : 22 Ağustos 2017, Salı

Favorilere Ekle!

ideation nedir?

ideation : n. Tasavvur veya kavrayış yeteneği.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blastomycosis : n. Blastomyces'ler tarafından meydana getirilen granulomatöz oluşumlar.


cysticolithotripsy : n. Safra kanalındaik taşın ezilmesi.


cytost : n. Harabiyete uğramış doku hücrelerinden açığa çıkan toksin niteliğinde bir madde.


dextromoramide : n. Morfin yerine kullanılabilen bir madde.


diphtherin : n. Corynebacterium diphtherice'nın salgıladığı toksin, difteri toksini.


dysprosium : n. biochem. Dy sembolü ile bilinen, atom no: 66 ve atom ağırlığı: 162.51 olan kimyasal element.


ephialtes : n. Korkulu veya sıkıntılı rüya, kabus.


gamomania : n. Aşırı evlenme arzusu, çılgınlık derecesine varan evlenme isteği.


gastro-oesophageal : a. Mideye ve oesophagusa ait olan, her iki oluşumu ilgilendiren.


gliadin : n. biochem. Hububat glüteninden elde olunan sert bir protein.


marion's disease : n. İç üriner meatus'un hipertrofik stenozu.


neurotony : n. Ağrıyı ortadan kaldırma amacyıla ilgili sinirin ameliyatla gerilmesi, nörektazi, nörotoni.


ophthalmologic : a. Oftalmolojiye ait.


osteodentoma : n. Kemik ve dentinden oluşmuş diş tümörü.


percipient : a. n. 1. İdrake ait, anlayışlı, idraki keskin; 2. Anlayışlı (İdraki kuvvetli) kimse.


phlegmonoid : a. Flegmon'a benzeyen.


post cibum : a. See: Postcibal.


promegakaryocyte : n. Megakaryositin ilkel hücresi.


rationalization : n. Sebepsiz olarak meydana gelen tavır bozukluklarında bir sebep icadı.


rhinostegnosis : n. Burun tıkanması.