Bugün : 18 Ocak 2018, Perşembe

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

ideation nedir?

ideation : n. Tasavvur veya kavrayış yeteneği.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dextromoramide : n. Morfin yerine kullanılabilen bir madde.


ecochleation : n. Koklea (eochlea)'nın ameliyatla çıkarılması.


ectromelia : n. Kol ve backaların konjenital yokluğu.


educt : n. Bir mahluttan ayrılan element.


enomania : n. 1. Alkollü içkilere aşırı istek gösterme, alkol düşkünlüğü; 2. See: Delirium Tremens.


episioclisia : n. Vulvanın cerrahi olarak kapatılması.


fester : n.&v.1. Ufak bir yara; 2. Cerahatini dışarıya çıkarmak.


vaccinable : a. Aşılanabilir.


hypengyophobia : n. Sorumluluktan aşırı korkma, sorumluluk korkusu.


ischiosacral : a. İschium ve sakrum'la ilgili.


leading : n. Vüuda devamlı kurşun girişine abğlı zelirlenme hali, kronik kurşun zehirlenmesi.


mesoappendix : n. Apandisi ileuma bağlayan periton kıvrımı.


multifid : a. Çok yarıklı, çatlaklı, multifidus.


odont(o)- : pref. Dişle ilgili.


ondometer : n. Yüksek frekanslı akımların dalga boyunu ölçmde kullanılan alet, ondometre.


palm : n. Avuç içi, aya, palma.


papaver : n. Bazı türlerinden opium (afyon) elde edilen bir bitki cinsi.n. Fibrin ve diğer bazı proteinleri parçalayan papain maddesi.


parabulia : n. İradi (istemli) hareketlerde anormallik.


parahepatic : a. Karaciğer'e yakın, karaciğer'e komşu, karaciğer'e bitişik.


prelimbic : a. Kenarın önünde bulunan.