Bugün : 17 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

idea nedir?

idea : n. Fikir, ide.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cilia : n. a) Göz kirpikleri, b) Bazı epitel hücrelerinde bulunan kıla benzer mikroskopik uzantılar.


cystathioninusia : n. Methionin'in sistin'e dönüşmesi sırasında meydana gelen tiyonin'in aşırı miktarda idrara çıkması.


dynamics : n. Cisimlerin hareketini ve bu hareketin yarattığı etkileri konu alan fizik dalı, dinamikbilimi.


dysadrenia : n. Böbreküstü bezi fonksiyon bozukluğu.


glucohemia : n. Kanda şeker miktarı, glükohemi.


glycogenolysis : n. Glikojen'in glukoz'a yıkılması.


homalocephalus : n. Basık kafalı kişi.


id : Bir enfeksiyon adının sonuna eklendiğinde, bu enfeksiyona bağlı olarak gelişen alerjik deri reaksiyonlarını niteleyen bir takı.


mazopathy : n. See: Mastopathy.


monogony : n. Eşeysiz üreme. See: monogenesis.


neutrcytopenia : n. See: Neutropenia.


nucleopetal : a. Nüveye giden.


parotic : a. Kulak yakınında, kulağın yanında.


periodontal : a. diş etrafında dişi saran.


pleochromatic : a. Çeşitil şartlarda değişik renkler arzeden.


pyuria : n. İdrara cerahat karışması, cerahatli idrar, piyüri.


rachi : pref. Omurga anlamına önek.


reductase : n. biochem. İndirgeyici (oksijen giderici) bir enzim.


serologist : n. Seroloji mütehassısı.


spelnocele : n. 1. Dalak tümörü; 2. Dalak fıtığı.