Bugün : 27 Haziran 2017, Salı

Favorilere Ekle!

idant nedir?

idant : n. Verasette bir faktör olarak kabul edilen kromozom.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blennorrhagia : n. a) Fazla miktarda müköz akıntı. b) Bel soğukluğu, gonore.


capitellum : n. Humerus'un alt dış ucunda yer alan düz, yuvarlak hatlı ve küçük bir çıkıntı, Radius başı ile birleşerek eklem yapar.


cleft palate : n. Sağ ve sol damak bölümlerinin birleşmemesi nedeniyle meydana gelen konjenital damak yarığı.


craniocele : n. Beyin fıtığı.


edentia : n. Diş yokluğu, dişsizlik.


epinosis : n. hastalığa eklenen veya geçirilen hastalığı izleyen psişik hastalık veya bozukluk.


excitability : n. Uyarana karşı çabucuk cevap verebilme, kolayca irrite edebilme durumu.


fibra : n. (pl. fibrae). Lif.


glissonitis : n. Glisson kapsülü iltihabı, glisonit.


heredopathia : n. Elde edilen herhangi bir patolojik durum (hal), heredopati.


gustatory : a. tatma duyusuna ait, tadıma yardım eden, gustatorius.


hematotherapy : n. Kan veya plazma vererek hasatlığı tedavi etme, kan tedavisi.


kinesitherapy : n. Hareketlerle yapılan hastalık tedavisi.


mucinemia : n. Kanda müsin bulunuşu, müsinemi.


parasympathomimetic : a. Parasempatik sinir sisteminin tesirini kuvvetlendiren.


perioosteorrhaphy : n. Periyostun dikilmesi.


plasmodicidal : a. Plazmodileri tahrip eden.


pleurorrhea : n. Plevra boşluğunda seröz sıvı toplanması.


porotgram : n. Portografiden elde edilen film.


pseudoataxia : n. Ataksi şeklinde genel koordinasyonsuzluk.