Bugün : 17 Ocak 2018, Çarşamba

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

id nedir?

id : Bir enfeksiyon adının sonuna eklendiğinde, bu enfeksiyona bağlı olarak gelişen alerjik deri reaksiyonlarını niteleyen bir takı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chloropsia : n. Yeşil görme, tüm eşyanın yeşil görülmesiyle belirgin görme bozukluğu.


cretinism : n. 1. Doğuştan tiroidin az çalışmasındanileri gelen fiziki ve akli gerelik hali; 2. Miskinlik.


cystopexia : n. Mesane'nin ameliyatla karın duvarına tesbiti.


delusion : n. Bir çeşit delilik, yanılsama, delüzyon.


hematometachysis : n. Kan nakli.


hydrokinetics : n. Hareket halinde sıvılardan bahseden bilim, akışkanlar dinamiği.


inactivation : n. 1. Hareketsizleşme; 2. Hareketsizleştirme; 2. Gayrifaal veya etkisiz hale getirme.


ischocholia : n. Safra salgılanmasının durması.


juvenile : a. 1. Gençlikte olan; 2. Gençliğe ait,jüvenil.


levogyration : n. Sola dönme veya döndürme.


lipogenesis : n. Yağ oluşumu, lipojenez.


lymphogranulomatosis : n. See: Lymphogranuloma.


mesonephron : n. See: mesonephros.


microcardia : n. Normalden küçük kalb.


oculogyration : n. Gözküresinin oynaması.


oligochymia : n. Kimus azalması.


pharmacogenetic : a. İlaçlar tarafından meydana getirilen.


pulmoflator : n. Akciğerlerin şişirilmesinde kullanılan bir cihaz.


quicklime : n. Kalsiyum oksit.


retro-auricular : a. Sayvan (kulakçık) ardı, orikül arkası.