Bugün : 18 Ağustos 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

id nedir?

id : Bir enfeksiyon adının sonuna eklendiğinde, bu enfeksiyona bağlı olarak gelişen alerjik deri reaksiyonlarını niteleyen bir takı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cantharidism : n. Kurutulmuş ispanyol sineklerinden hazırlanmış yakıların aşırı kullanımı sonucu oluşan ağır deri iriasyonu.


blennoid : a. Mukus gibi, mukus'a benzer.


charcot's : n. İleri derecede tabes dorsalis veya syringomyelia vakaları ile birlikte görülen, bir eklemin tam anlamıyla düzensiz şekilde hareket etmesi hali.


distend : v. 1. Germek, şişirmek; 2. Şimşek, gerilmek, hava (gaz) ile dolmak.


flatfoot : n. Düztabanlık.


lacertus : n. (pl. Lacerti)1. Lifsel yayıntı; 2. Kertenkele.


hematologist : n. Hematolog.


histodiagnosis : n. Dokuların mikroskopik muayenesi ile yapılan teşhis.


inflation : n. Hava, gaz veya sıvı ile şişme, şişkinlik, enflasyon.


lentigo : n. (pl. lentigines) Çil leke, benek, ufak ben


lesbian : n. 1. Kadın homoseksüel, dişi eşcinsel, sevici; 2. lesbianizm'le ilgili, sevicilikle ilgili.


live-born : a. Canlı doğmuş, canlı doğmuş bebek.


lymphoduct : n. Lenf damarı (kanalı).


malathion : n. Tarımsa lalanda insektisid olarak kullanılan organik bir fosfor bileşiği.


metaplasm : n. Protoplazmanın oluşum maddesi, hücrede bulunan cansız madde, metaplazma.


myringectomy : n. Timpan zarının ameliyatla çıkarılması, miringektomi.


neologism : n. Düşüncelerle ilgili bozuklukları anlatmak için kullanılan bir deyim.


oxyperitoneum : n. Karın boşluğuna oksijen zerkedilemsi.


ptomainuria : n. İdrarda ptomaine bulunuşu.


retropharyngitis : n. Yutakardı iltihabı, retrofarenjit.