Bugün : 24 Haziran 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

ictus nedir?

ictus : n. 1. darbe; 2. Beyin kanaması, inme; 3. Nöbet, kriz (patolojik bir olayın ani olarak meydana gelmesi), iktus.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

domesticated : a. Evcilleştirilmiş, ehlileştirilmiş.


extraction : n. 1. Çekip çıkarma, çıkarma; 2. hülasa yapma, ekstraksiyon.


felon : n. Tırnak altında veya yakınında olan ufak yara, dolama.


gauntlet : n. Eli ve parmakları kaplayan bir bandaj tipi, eldivensi el sargısı.


healthiness : n. Sıhat, sıhhatli hal, zindelik.


immunosupression : n. Vücudun antijen'e karşı göstereceği cevabın önlenmesi, özellikle doku implantasyonunda vücudun dokuyu kabullenmesi için bağışıklığın ortadan kaldırılması, immünosupresyon.


inflammation : n. İltihap, iltihaplaşma, enflamasyon.


mucolysis : n. Mukus'un erimesi.


mucositis : n. Mukoza iltihabı.


ontogenetic : a. Ontogneez'le ilgili.


otosteal : a. Kulak kemikciklerine ait.


paracolpitis : n. Döl yolu kasınması, parakolpit, vaginizm.


parathymia : n. Sürmenaj, zihni gerginlik.


paraovarian : a. See: Parovarian.


pelviccephalometry : n. Fetüs başı ve anne pelvisi kuturlarının ölçülmesi (baş-pelvis uygunsuzluğunu araştırma amacıyla).


pharmacomania : n. Anormal şekilde ilaç düşkünlüğü.


photon : n. Işık enerjisi birimi, foton.


plateletpheresis : n. Verici kanındaki trombositleri ayırarak, trombosit yetersizliği gösteren kimseye transfüzyon yapma.


plethysmography : n. Pletizmograf vasıtasiyle bir vücut kısmının hacmini ölçme (bilgisi).


preparation : n. 1. Hazırlama, hazır hale getirme; 2. Hazırlanmış ilaç, belli bir formüle göre yapılmış ilaç; 3. Mikroskopik muayene için hazırlanmış oduk örneği, fiksatif eriyik içinde muhafaza edilen organ veya doku, preparat.