Bugün : 19 Ocak 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

ictus nedir?

ictus : n. 1. darbe; 2. Beyin kanaması, inme; 3. Nöbet, kriz (patolojik bir olayın ani olarak meydana gelmesi), iktus.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

caecosigmoidostomy : n. Caecum ile kolon'un sigmoid Flexura'sı arasında gerçekleştirilen anastomoz.


cementoclasia : n. Diş sementi'nin normal yapısını kaybetmesi, sement harabiyeti.


dermophlebitis : n. Cilt venlerinin iltihabı, dermoflebit.


dispersion : n. 1. İntişar, dağılım, dağılma, çözgünlük; 2. Ayrışma; .Erime (ışın); 4. Koloid solüsyonu.


enterosepsis : n. Barsak muhteviyatındaki mikroplar veya toksik maddelerin kana geçişi sebebiyle oluşan sepsis, barsak sepsisi.


exsufflation : n. Özel alet aracılığıyla herhangi bir boşlukta bulunan havayı boşaltma, bu şekilde menfi basınç meydana getirme.


foot : n. (pl. feet). (11). Ayak, pes.


gastroesophagitis : n. Mide ve özofagusun iltihabı, gastroözofajit.


tentiginous : a. 1. Aşırı cinsel arzu gösteren, şehvete düşkün; 2. Cinsel arzu uyandırıcı, şehvetli.


uteroscope : n. Rahim içini muayeneye yarayan alet.


hemocytolysis : n. Eritrositlerin erimesi, alyuvarların, hemoglobin açığa çıkmak üzere parçalanması, hemoliz, hemositoliz.


hypoisotonic : a. Ozmotik basıncı, izotonik eriyiğin basıncından daha düşük, hipoizotonik.


intravasation : n. Komşu dokularda oluşan yabancı madde (irin v.s.)'lerin, damar duvarındak iyapısal bozukluk veya harabiyet nedeniyle kan damarına geçişi.


macerate : v. Sert cismi su içinde bırakarak yumuşatmak.


onyong-nyong fever : n. Doğu Afrika'da görüleln ve sivrisinek tarafından nakledilen bir virus hastalığı.


orotherapy : n. 1. Kesilmiş sütteki suyun tedavi maksadı ile kullanılması, masıl kürü; 2. Serum tedavisi.


platysma : n. Boyun deri kası, platizma, musculus platysma (musculus cutaneus colli).


precipitophore : n. biochem. Presipitinin etkin kısmı.


pyochezia : n. Dışkıda cerahat bulunması,irinli feçes, piyokezi.


sacchariferous : a. Şeker ihtiva eden, şekerli