Bugün : 27 Haziran 2017, Salı

Favorilere Ekle!

icterus nedir?

icterus : n. Sarılık, ikter.

icterus febrilis : Virüs etkisiyle meydana gelen karaciğer iltihabı ve yüksek ateşin eşlik ettiği akut sarılık, enfeksiyöz hepatit.


icterus gravis : Akut sarı karaciğer atrofisinin eşlik ettiği ağır ikter şekli.


icterus gravis neonatorum : Yenidoğand'da anne ve fetüs arasındaki Rh uyuşmazlığın sebep olduğu hemolitik hastalığa bağlı olarak gelişen ağır sarılık (Doğumda mevcuttur veya doğumu takiben birkaç gün içine belirir).


icterus hemolytic : 1. Eritrositlerin herhangi bir sebeple hemolizi sonucu gelişen sarılık; 2. Zaman zaman hemoliz sonucu gelişen sarılık nöbetleri ile kendini gösteren dalak büyümesinin de eşlik ettiği kalıtsal hastalık, hemolitik sarılık.


icterus index : Plasmadaki bilirubin yoğunluğunun ölçülmesi ile elde olunan değer.


icterus neonatorum : Yenidoğanda görülen fizyolojik sarılık (Bir kısım bebeklerde doğumu takiben ilk hafta içinde gelişir ve kendiliğinden kaybolur).


icterus obstructive : Safra kanallarında, herhangi bir sebeple safra akımının durması nedeniyle gelişen sarılık, tıkanma sarılığı.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carpophalangeal : a. El bileği ve parmak kemikleriyle ilgili, hem el bileği hem parmak kemiklerini ilgilendiren.


celioscopy : n. karın boşluğu ve bu boşlukta yer alan organların ,selyeskop aracılığıyla muayenesi.


circumoral : a. Ağzı çevreleyen, ağız çevresinden olan.


clamp : n. Ameliyat esnasında kanayan damarı sıkıştırmak veya herhangi bir kısmı tutmak için kullanılan cerrahi alet, pens.


condylar : a. 1. Kondile ait, 2. Kondilsi


corticotropin : n. biochem. Adrenokortikotrop hormon. ACTH, kortikotropin (hipofizer hormon).


dysopia, dysopsia : n. Görme güçlüğü.


growing pains : n. Gençlerde görülen ve muhtemelen romatizmal kaynaklı olan uzuv ağrıları.


haloperidol : n. Özellikle akut manilerde kullanılan bir trankilizan.


hemoglobinometry : n. Kanda hemoglobin miktarının ölçülmesi.


hyperkinetic : a. 1. Hiperkinezi ile ilgili; 2. Hiperkinezi gösteren.


hypophoria : n. Bir göze ait görme ekseninin diğer göze göre daha aşağı seviyede olması.


martial : a. Demirli, demir ihtiva eden.


neurohistology : n. Sinir sistemi histolojisi.


oculopathy : n. Göz hastalığı.


ointment : n. Merhem. (See: A glossary of chemistry).


palindromia : n. Tekerrür, nüksetme (hastalık, v.s.), palendromi.


pelletierine : n. biochem. Barsak şeritlerine karşı kullanılan ve nar kabuğundan çıkarılan bir alkaloid.


photochemistry : n. biochem. Işınların kimyasal tesirini inceleyen bilim dalı, fotokimya.


professional : a. 1. Meslekle ilgili; 2. mesleki uğraşıya bağlı, mesleki çalışma sonucu oluşan.