Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

icterus nedir?

icterus : n. Sarılık, ikter.

icterus febrilis : Virüs etkisiyle meydana gelen karaciğer iltihabı ve yüksek ateşin eşlik ettiği akut sarılık, enfeksiyöz hepatit.


icterus gravis : Akut sarı karaciğer atrofisinin eşlik ettiği ağır ikter şekli.


icterus gravis neonatorum : Yenidoğand'da anne ve fetüs arasındaki Rh uyuşmazlığın sebep olduğu hemolitik hastalığa bağlı olarak gelişen ağır sarılık (Doğumda mevcuttur veya doğumu takiben birkaç gün içine belirir).


icterus hemolytic : 1. Eritrositlerin herhangi bir sebeple hemolizi sonucu gelişen sarılık; 2. Zaman zaman hemoliz sonucu gelişen sarılık nöbetleri ile kendini gösteren dalak büyümesinin de eşlik ettiği kalıtsal hastalık, hemolitik sarılık.


icterus index : Plasmadaki bilirubin yoğunluğunun ölçülmesi ile elde olunan değer.


icterus neonatorum : Yenidoğanda görülen fizyolojik sarılık (Bir kısım bebeklerde doğumu takiben ilk hafta içinde gelişir ve kendiliğinden kaybolur).


icterus obstructive : Safra kanallarında, herhangi bir sebeple safra akımının durması nedeniyle gelişen sarılık, tıkanma sarılığı.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chorionitis : n. 1. Koryon'un iltihabı; 2. Derinin kalınlaşmasıyla belirgin hastalık, skleroderma.


construction : n. His ile idrak etme.


cruor : n. Pıhtılaşmış kan.


decase : n. Ölüm, vefat.


gastroblenorrhea : n. Midede aşırı mukoza salgısı, gastroblenori.


physic : n. 1. Tıp, hekimlik; 2. Dahilden verilne ilaç; 3. Müshil; 4. (pl.) Fizik.


gynecography : n. kadın pelvisinin radyografisi.


homicide : n. Bir insanın öldürülmesi, cinayet.


hydramnios : n. Amniyon suyunun anormal çoğalışı, hidramniyon.


hydration : n. biochem. Kimyasal ayrışım olmadan, bir maddenin su ile birleşmesi.


kidney : n. Böbrek.


linctus : n. Tatlı, şurup şeklinde bir sıvı.


meat : n. Et. kanala dikiş koyma ameliyesi.


mediolateral : a. Orta ve kenar kısımlarında her ikisine birden ait olan, hem ortayı, hem de kenarı ilgilendiren.


mercurous : a. biochem. Tek değerli septik ilaç, merkürokrom.


methsuximide : n. Petit mal'ın ve temporal lob epilepsisi'nin kontrolunda kullanılan bir madde.


miosis : n. Pupillanın daralması, miyozis.


moldiness : n. Küfle örtülü olma, küflülük.


otic : a. Kulağa ait,oticus.


palpebral : a. Göz kapağına ait, palpebralis.