Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

icterus nedir?

icterus : n. Sarılık, ikter.

icterus febrilis : Virüs etkisiyle meydana gelen karaciğer iltihabı ve yüksek ateşin eşlik ettiği akut sarılık, enfeksiyöz hepatit.


icterus gravis : Akut sarı karaciğer atrofisinin eşlik ettiği ağır ikter şekli.


icterus gravis neonatorum : Yenidoğand'da anne ve fetüs arasındaki Rh uyuşmazlığın sebep olduğu hemolitik hastalığa bağlı olarak gelişen ağır sarılık (Doğumda mevcuttur veya doğumu takiben birkaç gün içine belirir).


icterus hemolytic : 1. Eritrositlerin herhangi bir sebeple hemolizi sonucu gelişen sarılık; 2. Zaman zaman hemoliz sonucu gelişen sarılık nöbetleri ile kendini gösteren dalak büyümesinin de eşlik ettiği kalıtsal hastalık, hemolitik sarılık.


icterus index : Plasmadaki bilirubin yoğunluğunun ölçülmesi ile elde olunan değer.


icterus neonatorum : Yenidoğanda görülen fizyolojik sarılık (Bir kısım bebeklerde doğumu takiben ilk hafta içinde gelişir ve kendiliğinden kaybolur).


icterus obstructive : Safra kanallarında, herhangi bir sebeple safra akımının durması nedeniyle gelişen sarılık, tıkanma sarılığı.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

catacoustics : n. Yankı bilgisi, aksiseda ilmi.


cholascos : n. periton boşluğuna safra sızışı.


cuspid : n. Köpek dişi, cuspidis.


erythrocytes : n. Dolaşım kanında bulunan ve normalde nukleus ihtiva etmeyen kırmızı kan kürecikleri, eritrositler.


eupepsia : n. Normal hazım, kolay hazım, öpepsi.


foodpipe : n. Yemek borusu. See: esophagus.


galactacrasia : n. Anne sütünün yapı ve bileşim bakımından anormallik gösterişi.


glasses. : n. Gözlük.


hypotonia : n. Tonusun azalması, hipotoni.


iodinophil : a. 1. İyot boyası ile kolayca boyanan; 2. İyot boyası ile kolayca boyanan herhangi bir oluşum (hücre, doku v.s.).


lorfan : n. Levallorphan'ın müstahzar adı.


lumen : n. (pl. lumina). Tüp şeklinde organın içindeki boşluk.


nephrorrhagia : n. böbrek kanaması, nefroraji.


nongerminal : a. Cinsiyet hücreleriyle ilgisi bulunmayan, embriyonal gelişme ile ilgisi olmayan.


normokalemia : n. Kandaki potasyum miktarının normal sınırlar içinde oluşu, normokalemi.


oculopupillary : a. Gözbebeğine ait.


orthostatism : n. Vücduun dik durması.


osteocarcinoma : n. Kemik kanseir.


osteoncus : n. Kemik tümörü.


oxonomeia : n. See: Acetonemia.