Bugün : 22 Şubat 2018, Perşembe

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

icterus nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

icterus : n. Sarılık, ikter.

icterus febrilis : Virüs etkisiyle meydana gelen karaciğer iltihabı ve yüksek ateşin eşlik ettiği akut sarılık, enfeksiyöz hepatit.


icterus gravis : Akut sarı karaciğer atrofisinin eşlik ettiği ağır ikter şekli.


icterus gravis neonatorum : Yenidoğand'da anne ve fetüs arasındaki Rh uyuşmazlığın sebep olduğu hemolitik hastalığa bağlı olarak gelişen ağır sarılık (Doğumda mevcuttur veya doğumu takiben birkaç gün içine belirir).


icterus hemolytic : 1. Eritrositlerin herhangi bir sebeple hemolizi sonucu gelişen sarılık; 2. Zaman zaman hemoliz sonucu gelişen sarılık nöbetleri ile kendini gösteren dalak büyümesinin de eşlik ettiği kalıtsal hastalık, hemolitik sarılık.


icterus index : Plasmadaki bilirubin yoğunluğunun ölçülmesi ile elde olunan değer.


icterus neonatorum : Yenidoğanda görülen fizyolojik sarılık (Bir kısım bebeklerde doğumu takiben ilk hafta içinde gelişir ve kendiliğinden kaybolur).


icterus obstructive : Safra kanallarında, herhangi bir sebeple safra akımının durması nedeniyle gelişen sarılık, tıkanma sarılığı.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

broncho-adenitis : n. Bronş guddelerinin iltihabı.


cavalinfusion : n. Anüri tablosu ile seyreden akut böbrek yetmezliğinde kullanılan bir tedavi yöntemi.


chiragra : n. Uyuz.


dysuria : n. Ağrılı işeme, sidik zorluğu, disüri.


flatworm : n. Yassı şekil gösteren barsak paraziti, yassı kurt, yassı solucan, Platyhelminthes (yassı helmintler) koluna mensup herhangi bir barsak paraziti.


ginglymus : n. Dirsek gibi tek eksenli mafsal, reze eklem (kapı rezesi şeklinde birbirinin içine girmiş oynak).


physallization : n. Sıvının çalkanması sonucu yüzeyinde köpük oluşması.


physiologic(al) : a. Fizyolojiye veya vücut fonksiyonlarına ait, fizyolojik.


submaxillaritis : n. Çenealtı bezi iltihabı.


iridocyclochoroiditis : n. İris, silyer cisim ve koroidin iltihabı.


isthmoplegia : n. İstmus fecli.


metagaster : n. Embriyonun temeli barsak kanalı, metagastr.


metritis : n. Uterus iltihabı, metrit.


monoiliasis : n. Monoilia (Candida) türüne mensup mikro-organizmaların meydana getirdiği hastalık.


nasopalatine : a. Burun-damak, burun ve damağa ait.


octaploidy : n. Hücrenin türe has haploid kromozom sayısının sekiz katına sahip oluşu, oktaploidi.


oid- : suff. Benzer gibi anlamına sonek.


olecranarthropathy : n. Dirsek eklemi hastalığı.


peladophobia : n. Marazi kellik korkusu, peladofobi.


periocular : a. Göz çevresinde, gözü çevreleyen.