Bugün : 22 Şubat 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

icteroid nedir?

icteroid : a. Sarılığa benzer, ikteroyid.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dacryohemorrhea : n. Gözyaşı bezlerinden kanla karışık akıntı gelmesi, gözyaşının kanlı gelişi.


Day hospital : n. Gündüz hastanesi.


flagellate : a. 1. Bir veya daha fazla kamçıya sahip, kamçılı; 2. Flagellata sınıfına mensup herhangi bir parazit.


hepatohemia : n. Karaciğer damarlarının aşırı kanla doluşu, karaciğer konjesyonu.


hypoinsulinism : n. nosan ensülin salgısı.


iododerma : n. Kronik iyot zehirlenmesinde görülen deri üzerinde yaygın küçük kabartılar oluşmasıyla belirgin allerjik durum.


isospore : n. Karşı cinsiyette hücre ile birleşmeksizin gelişip olgunlaşan spor (Bazı bitki cinslerinde görülür).


keratinocyte : n. Epidermis tabakasında, içinde keratin oluşan hücre, keratin hücresi, keratinosit.


mental : a. Mentalis: 1. Zihni, akli mantal, bilince ait; 2. Çeneucuna ait.


neurasthenic : a. 1. Nevrasteni ile ilgili, nevrasteni'ye bağlı; 2. Nevrasteni gösteren kişi.


osteoclasty : n. Şekil bozukluğunu düzeltme amacıyla içimsiz kemiğin kırılması, osteoklasti.


pad : n. Pamuktan veya başka uygun maddeden yapılan küçük yastık, kompres.


pedicel : n. Sap.


polyphobia : n. Birçok şeylere karşı duyulan anormal korku, polifobi.


rut : n. Bazı hayvan cinslerinde dişilerin kızgınlık devrelerine tekabül eden ve erkek hayvanlarda görülen devre.


serotype : n. Serumdaki antijeni vasıtasiyle bir bakterinin tayin ve tesbit edilmesi.


shift to the left : Sola sapma (elektrokardiogramda veya lökosit formülünde).


star : n. Yıldız şeklinde organ, yıldız, stella.


stearin : n. biochem. Katı yağlarda bulunan ve katışıktan katı kısım olarak ayrılabilen stearik asidin gliserli esteri, stearin [C3H5O3(C17H35-CO)2].


syndactylia : n. Parmakların birbirine yapışık olması hali, sindaktili.