Bugün : 24 Ağustos 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

icteroid nedir?

icteroid : a. Sarılığa benzer, ikteroyid.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

diaphane : n. Hücreyi dıştan saran saydam zar, hücre zarı.


diluent : a. Sulandırıcı, eriyiğin yoğunluğunu azaltıcı.


efflorescence : n. 1. Derinin kızarması; 2. Tozlanma, toz halineg elme.


electrocute : v. 1. Vücuttan elektrik akımı geçmesi sonucu ölmek; 2. Vücuttan elektrik akımı geçirerek öldürmek.


epididymitis : n. Epididim iltihabı (çok kere belsoğukluğu veya tüberkülozdan olur), epididimit.


eupancreatism : n. Pankreas'ın normal çalışması, özellikle pankreatik enzimlerin yeterli salgılanması hali.


teratospermia : n. Meni içinde şekil bozukluğu gösteren spermatozoonların bulunuşu hali, teratospermi.


helminthiasis : n. barsaklarda parazit bulunması.


hyalinunira : n. Hiyalin işeme.


hydroncus : n. su toplanmasının sebep olduğu şişlik, hidronkus.


hypopnea : n. Dakikadaki solunum sayısı ve solunum derinliğinin azalması ile belirgin solunum, yavaş solunum.


hypnogenetic : a. Uyutucu.


infested : a. Vücudu hayvansal parazitlerle sarılmış, bu cins parazitlerle hastalanmış.


intermission : n. Hastalık ateşinin muvakkat olarak düşmesi.


ischiocele : n. Sakrasiyatik çentikte fıtık.


mesothelium : n. Mesotelium mesoderm'e ait seroz zarları meydana getiren tabaka.


neutral : a. biochem. Ne asit ne de kalevi mahiyetinde olan, nötr, mutedil


papilla : n. (pl. papillae). 1. Kabarcık; 2. Dil üzerinde bulunan kabarcık gibi şeylerden biri; 3. Mukoza uzantısı; 4. Memecik, papilla.


papulopustular : a. Hem papüle, hem de püstüle ait olan, her iki çeşit oluşumu birlikte ilgilendiren.


pennate : a. 1. Tüye benzer, tüy şeklinde; 2. Tüylerle örtülü, tüylü.