Bugün : 25 Nisan 2017, Salı

Favorilere Ekle!

icteroid nedir?

icteroid : a. Sarılığa benzer, ikteroyid.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

condiment : n. İştah açıcı olarak bazı yiyeceklere ilave edilen madde (Biber, hardal vs. gibi).


dentoid : a. Dişe benzeyen, diş ş eklinde.


disaccharide : n. Hidrolize olduğu zaman iki monosakkarid molekülüne ayrılan şeker (laktoz, maltoz, sukroz gibi).


epitympanic : a. Timpanüstü, epitimpan, epitympanicus.


equinia : n. See: Glanders.


ferrotherapy : n. Demir ve demir bileşimleri ile yapılan tedavi, ferroterapi.


gastroenterostomy : n. Mide ve barsak ovasında yapılan anastomoz.


gastroileac : a. Mide ve ilyuma ait, mide-ilyum.


heptogram : n. 1.Karaciğerin röntgen filmi; 2. Karaciğer atımlarını gösteren çizelge.


inhale : v. Solukla içeriye çekmek,teneffüs etmek, nefes almak.


logoplegia : n. 1. Logopleji: Konuşma organı felci; 2. Konuşamamazlık.


meningopathy : n. Meninks hastalığın.


mounting : n. Mikroskopik inceleme için lam üzerine yerleştirilen ince doku kesitinin üzerini, koruma amacıyla kanada balsamı v.b. saydam madde ile örtme.


oropharynx : n. Ağız ve dil arkasındaki farenks parçası, yumuşak damak ve epiglot üst kenarı arasındaki farenks bölümü, orta yutak.


orrhoimmunity : n. Pasif bağışıklık.


pediophobia : n. Marazi çocuk veya kukla korkusu, pedyofobi.


pericardial : a. Perikardla ilgili.


pericranial : a. 1. Pericranium'la ilgili; 2. Kafatası çevresinde.


rachianestesia : n. Canalis spinalis içine anestezik madde zerki ile hissi iptal etme.


reductase : n. biochem. İndirgeyici (oksijen giderici) bir enzim.