Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

icteroid nedir?

icteroid : a. Sarılığa benzer, ikteroyid.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

botfly : n. Larvaları insan ve bazı memeli hayvanlar üzerinde parazit olarak yaşayan atsineği v.b. türlere ait herhangi bir sinek.


bradycrotic : a. Nabzı yavaş atan.


carbolism : n. Karbolik asit (fenol) zehirlenmesi.


carborundum : n. biochem. Karbonla silisyum bileşimi, karborund.


cholocystoduodenal : a. Safra kesesi ile duodenumu ilgilendiren, aralarında gerçekleştirilen anastomoz gibi.


chromatopsia : n. Cisimleri olduğundan farklı renklerde görme, renksiz cisimleri renkli görme ile belirgin görme bozukluğu.


cytosine : n. biochem. Idenil asitten çıkarılan bir baz (C21H30N16O 5H2O).


dactylology : n. sağır ve dilsizler tarafından kullanılan ve parmak işaretleri ile anlaşma sağlayan yöntem.


dialyzed : a. Diyaliz yoluyla ayrılmış.


gastrula : n. Embriyonun gelişmesinde blastula devresini takip eden ve iç ve dış iki tabaka ve bir boşluk arzeden safha.


hodophobia : n. Yolculuk etmekten, sebepsiz yere korkma, seyahat korkusu.


hyper : pref. Yukarı, çok, hiper.


hysteroscope : n. Rahim boşluğunu görerek muayenede kullanılan, ucu ışıklı alet, histeroskop.


idiosyncrasy : n. Marazi fazla hassasiyet, idyosenkrazi.


interspinalis : a. (pl. interspinales). Omurlararası.


medulla : n. (pl. Medullae). İlik, öz.


oculocardiac : a. Göz ve kalbe ait.


puericulture : n. Çocuk bakımı sanatı.


recklinghausen's disease : n. İki ayrı duruma verilen isim.


reticulosis : n. See. Reticulocytosis