Bugün : 24 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

icteroid nedir?

icteroid : a. Sarılığa benzer, ikteroyid.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachygnathia : n. Alt çenenin anormal şekilde kısalığı.


chilblained, chilblainy : a. Mayasıllı.


cholecycstoenterostomy : n. Safra kesesi ile ince barsak arasında gerçekleştirilen anastomoz.


emanotherapy : n. Emanasyonlar vasıtasıyle yapılan tedavi.


fusocellular : a. İğ şeklinde hücreleri olan.


gastroxynsis : n. Mide bezleri tarafından aşırı hidroklorik asit salgılanması.


interfurca : n. Çok sayıda kök uzantısı gösteren diş kaidesinde, kökler arasında kalan saha, kökler arası kısım.


hard : a. Şiddetli, ağır.


histologist : n. Histoloji uzmanı, histolog.


hyperketosis : n. Aşırı keton oluşumu.


ilioinguinal : a. İlyum ve kasık bölgelerine ait.


infanticide : n. 1. Yeni doğan çocuğu öldürme (hastalığı); 2. Çocuk katili.


instillator : n. Herhangi bir boşluğa damla damla sıvı akıtma amacıyla kullanılan alet.


iodum : n. biochem. See: iodine.


kink : n. 1. kanal veya kordon şeklindeki organın herhangi bir yerinde meydana gelen anormal bükülme, kıvrılma veya dirseklenme; 2. Genellikle boyun veya sırt kaslarında görülen ağrılı kasılma hali, tutulma.


microdont : a. Çok küçük dişli.


odontopisis : n. Diş gıcırdatma.


onco- : pref. Şiş veya tümörle ilgili.


pericyte : n. Kılcal damarların duvarında bulunan küçük embriyonik hücre.


sanguinopoietic : a. Kan yapıcı, kan yapan.