Bugün : 13 Aralık 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

icterohepatitis nedir?

icterohepatitis : n. Sarılıkla belirli karaciğer iltihabı, ikterohepatit.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blastomyces : n. Bira mayasına benzer yapıda olan bir tür mikro-organizma-blastomycede, sıfta şekli.


bursa : n. (pl. bursae). Kese, torba, burs (Vücudun özellikle birbirine sürtünen organları arasında bulunup aşınmalarına engel olur).


chlorate : n. Klorik asit tuzu.


chorea : n. Kore, vücudu titreten ve sıçratan sinir hasatlığı (St. Vitus Dance).


cytotherapy : n. Hayvan hücreleri ile yapılan tedavi.


entero : pref. Barsak, içorgan, bağır.


erythrolysin : n. biochem. Eritrositleri eriten bir madde, eritrolizin.


galactophoritis : n. Süt kanalı veya kanallarının iltihabı.


subicteric : a. Hafif derecede sarılık gösteren.


gyrous : a. See: Gyrose.


hemopathic : a. 1. Kan hastalığı ile ilgili; 2. Kan hastalığınınsebep olduğu, kan hastalığına bağlı.


heterodont : n. Dişlerin şekil bozukluğu, muhtelif şekilde dişleri olma.


hysterolaparotomy : n. Karın duvarı yolu ile uterus ameliyatı, histerolaparatomi.


intralymphatic : a. Bir lefn damarı veya lenf guddesi içinde.


microsomia : n. Vücudun anormal kısalığı, cücelik, bodurluk, mikrosomi.


pian : n. See: Yaws.


pneumonopexy : n. Akciğerin göğüs duvarına tesbiti.


prostatolithotomy : n. Prostattan taş çıkarma ameliyesi.


proteinuria : n. İdrarda protein bulunması.


pseudodiphtheria : n. Difteri basili dışında herhangi bir bakteri nedeniyle difteri'dekine benzer yalancı zarlar oluşması ile belirgin durum, yalancı difteri.