Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

icterohepatitis nedir?

icterohepatitis : n. Sarılıkla belirli karaciğer iltihabı, ikterohepatit.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

castration : n. Sağlam tesztis veya yumurtalıkların ameliyatla çıkarılması, hadımlaştırma.


clarificant : n. Sıvının bulanıklığını alan madde, sıvıyı berrak hale getirici madde.


dermophlebitis : n. Cilt venlerinin iltihabı, dermoflebit.


dream : n. 1. Uyku esnasında beliren, bilinçaltı fikir ve duyguların oluşturduğu hayali tablo, rüya, düş (Tatmin olmamış duyguların ifadesi olarak yorumlanır); 2. Rüya görme.


echocardiography : n. Kalp-damar sistemine gönderilien yüksek frekanslı ses dalgalarındaki yansımanın çizelge halinde gösterilmesi, ekokardiyografi (kardiovasküler lezyonların teşhisinde kullanılan ultrasonik bir yöntem).


ependymitis : n. Ependim iltihabı, ependimit.


fibrinopenia : n. Kanda fibrin azalması, fibrinopeni.


fungicide : n. Fongüsleri yokeden faktör, fungisid.


granuloplastic : a. Granül oluşan.


intraspinal : a. Omurilikiçi.


kyliosis : n. See: Cyllosis.


medium : n. & a. (pl. Media). 1. Medyom: Vasıta, araç; . Orta, vasat; 3. Ortada bulunan, orta.


myoclonus : n. Bir kas veya bir grup kasın kronik spazmı, miyoklonus.


oarialgia : n. Yumurtalık ağrısı.


papain : n. Fibrin ve diğer bazı proteinleri parçalayan papain maddesi.


phosphocreatine : n. biochem. Fosforik asitle kreatinin birleşmesinden meydana gelen madde.


plasmo : pref. Plazma.


post cibum : a. See: Postcibal.


revivescence : n. Canlandırma, hayat verme, yeniden kuvvet kazandırma


rheonome : n. Bir sinirde tahrişin sonucu tayin eden alet.