Bugün : 21 Ekim 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

icterohepatitis nedir?

icterohepatitis : n. Sarılıkla belirli karaciğer iltihabı, ikterohepatit.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cataphoric : a. 1. Cataphora ile ilgili; 2. Cataphoresis ile ilgili.


chromosome : n. Kromozom: Karyokinez yoluyla çoğalan hücrelerde kromatin ipliklerinin iki bölüğe ayrılmak üzere iken aldıkları kısa, ucu kıvrık çubuk şekli, ki bunların sayısı hayvan ve bitki türüne göre her hücrede bellidir ve türlü yeteneklerin eyni bireylere geçmesine yarar.


habena : n. Kozalaksı bezin sapı, habena.


isochronous : a. See: isochronic.


ketosteroids : n. l. Keto grubu ihtiva eden steroidler.


lipophilic : a. Yağ tutan, yağ emen.


micropipet : n. Küçük miktarda sıvılar için kullanılan pipet (0.1 den 1 m.a kadar).


obtuse : a. 1. Kör, hissiz; 2. Aptal, duygusuz; 3. Boğuk (ses); 4. Künt.


ochlesis : n. Kalabalık yerlerde bulunma sonucu alınan hastalık.


oophorectomize : v. Yumurtalıkları ameliyatla çıkarmak.


ootherapy : n. See: ovotherapy.


oxychloride : n. biochem. Oksijen ve klorla birleşmiş bir element veya radikal, oksiklorür.


pneumohemothorax : n. Plevra boşluğunda hava ve kan bulunması.


polytrophi : n. See: Overnutrition.


pragmatamnesia : n. Cisimlerin şekillerini hatırlayamama.


preaortic : a. Aort önü, aort önünde.


putrescent : a. Çürümekte olan çürüyen.


reinversion : n. İçi dışına çevrilmiş birb organın tekrar normal haline gelmesi veya getirilmesi.


schlemm's canal : n. Skleranın iç tarafında ve korena ile birleştiği yerin yakınında yer alan lenfatikovenöz bir kanal.


seroperitoneum : n. Periton boşluğunda sıvı toplanması.