Bugün : 23 Şubat 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

icterogenic nedir?

icterogenic : a. Sarılığa sebep olan, ikterojenik.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cancerophobia : n. Kansere karşı duyulan aşırı korku, kanserden ileri derecede korkma.


capillaritis : n. Kapillerlerin iltihabı.


choreoathetosis : n. Kore'de ve athetosis'de görülen hareketlere benzer hareketlerin birarada bulunuşu.


colloidin : n. biochem. Kolloid dejenerasyonda meydana gelen jelatinsi cevher, koloidin.


dermatolysis : n. Kalınlaşan derinin kıvrımlra halinde sarkma göstermesi hali, gevşek deri, sarkık deri.


disaccharide : n. Hidrolize olduğu zaman iki monosakkarid molekülüne ayrılan şeker (laktoz, maltoz, sukroz gibi).


mia ball : Göz küresi, bulbus occuli.


exanthematous : a. 1. Ekzantem'le ilgili; 2. Ekzantem gösteren; 3. Ekzantem tabiatında, ekzantem'e benzeyen.


galea : n. (pl. galeae). Takke


gold : n. biochem. Au sembolü ile bilinen atom no: 79, atom ağırlığı: 197 olan kimyasal element, altın.


hyperdicrotic : a. Belirgin şekilde dikrotizm gösteren.


lithiatry : n. Taşlardan bahseden tıp dalı.


mal : n. Hastalık.


malabsorption : n. Absorpsiyonn az veya arızalı oluşu.


mandrin : n. Sonda veya sonda şeklindeki araç içinden geçen metalden yapılı ince buji, mandren.


ovariosalpingitis : n. Yumurtalık ve Fallop tübü'nün beraber iltihabı, ovaryosalpenjit.


papillomatosis : n. Epitel tabakası yüzeyinde çok sayıda papillom oluşması.


pharyngomaxillary : a. Yutak ve çeneye ait, yutak-çene.


phlebectasis : n. See: Phlebectasia.


polycyte : n. Parçalı çekirdeğe sahip lökosit.