Bugün : 23 Mart 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

icterogenic nedir?

icterogenic : a. Sarılığa sebep olan, ikterojenik.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cartilage : n. Kıkırdak, cartilago.


demise : n. Ölüm, vefat.


dermatocellultis : n. Cilt ve derialtı hücresel dokunun iltihabı.


disaggregation : n. Eczasını tefrik etme, cüzlerini ayırıp dağıtma.


environment : n. 1. Çevre, etraf, civar; 2. Dış etkiler.


etheriform : a. biochem. Eter şeklinde.


filarial : a. Filaryaya ait veya filaryadan meydana gelen.


gravitational : a. Yerçekimi etkisi altında kalan yerçekimine bağlı olarak meydana gelen.


hemoglobinolysis : n. Hemoglobin'in parçalanması, hemoglobin'in eriyip dağılması.


intracranial : a. Kafatasında bulunan veya meydana gelen.


isolate : v. biochem. Bir maddeyi başka maddelerden ayırmak.


marginoplasty : n. Herhangi bir oluşumun çevresel kısmı veya kenarı üzerinde yapılan estetik ameliyat, özellikle göz kapağı kenarı üzerinde uygulanan estetik ameliyat, marginoplasti.


oppression : n. Sıkıntı, opresyon.


perceptive : a. 1. Duyu organları ile alınan uyarıların zihinde mana kazanmasıyla ilgili, persepsiyonla ilgili; 2. Algılama yeteneğine sahip, seziş veya anlayış gücü gösteren.


peripyloric : a. Piloru saran.


peritonization : n. 1. Herhangi bir karın organının zedelenme veya kesik gösteren yüzünün peritonla örtülmesi, bu kısımlara periton getirilerek sütüre edilmesi; 2. Kesilerek açılan karın peritonu kenarlarının ameliyat sonu tekrar karşılıklı olarak dikilmesi, peritonizasyon.


pneumatogram : n. Pnömatograf tarafından kaydedilen grafik.


precornu : n. Yan karıncığın önboynuzu.


scanner : n. Radyoaktif izotop'un incelenen organ veya dokudaki dağılımını belirlemekte kullanılan araç.


supervisor : n. Hastanede, hasta bakımını denetleyen sorumlu hemşire.