Bugün : 24 Mart 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

icteroanemia nedir?

icteroanemia : n. Anemi ile beraber seyreden sarılık (Bazı hemolitik anemilerde olduğu gibi).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardinal : a. Esas, baş, en önemli.


deoxygate : v. Oksijen kaybetmek.


uviometer : n. Ultraviyole dalgaları ölçen alet, üviometre.


hidroa : n. Tıkanan ter bezi kanallarında t er birikiminin sebep olduğu, darı tanesi büyüklüğünde yaygın veziküller oluşmasıyla belirgin durum, hidroa.


hyloma : n. Mediyasten tümörü.


hyperazotemia : n. kanda azotlu maddelerin artması, hiperazotemi.


hyperphagia : n. Aşırı yeme, doymak bilmez şekilde yeme, oburluk.


inoperable : a. Ameliyata elverişil olmayan.


keratocele : n. Korneanın en iç tabakasının fıtığı, keratosel.


luxus : n. İfrat, fazlalık, aşırılık.


macrocephalus : n. Anormal derecede iri başa sahip fetüs.


meninx : n. (pl. meninges) Beyin-omurilik zarı, meninks (menenj).


myocyte : n. Kas dokusu hücresi, miyosit.


nervosity : n. Aşırı sinirlilik.


opening : n. Ağız, delik, aralık, menfez.


pancreatography : n. Pankreas radyografisi.


panmyelosis : n. Kemik iliğinin bütün elementlerinin artması.


postpneumonic : a. Pnömoin sonu, pnömoni sonrası.


pseudaconitine : n. biochm. Aconitum ferox'dan elde edilen billuri alkaloid (C27H41O9).


region : n. Bölge, nahiye, regio.