Bugün : 24 Haziran 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

icteritious nedir?

icteritious : a. Deri ve mukozaları sarımsı renk gösteren, sarılığa benzeyen.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calorific : a. Isıtıcı.


cartilaginoid : a. Kıkırdaksı, kıkırdağa benzer.


cataphoresis : n. Eriyik içinde dağılmış iyonların elektrik akımı etkisiyle katot'a doğru hareket etmesi.


cellobiase : n. biochem. Sellobiyozu glikoza çeviren enzim.


endocomplement : n. eritrositte bulunan bir kompleman.


extravascular : a. Damardışı.


fecal : a. 1. Feçese ait; 2. Feçesli.


fumigation : n. Tütsüleme (ensektisid bir maddenin buharları ile).


insuloma : n. Pankreasın Langerhans adacıklarının adenomu.


halation : n. Işığın ters yönden gelişi nedeniyle cisimlerin bulanık görülmesi, ışığın uygunsuz aksedişi sonucu görüş alanının netliğini kaybedişi, halasyon.


hydrocephaloid : a. Hidrosefaliye benzer.


hydropenia : n. Vücutta su eksikliği ile belirgin durum.


imago : n. 1. Kişinin çocukluk çağında sevip bağlandığı bir kimse (çok kere anne veya baba)'nin daha sonra da hafıtasında örnek bir tip olarak yaşayan hayali; 2. Ergin böcek, özellikle erişkin şeklini kazanmış sinek.


leucoma : n. 1. Lökom: Korneanın beyaz renkteki (patolojik) lekesi; 2. Kornea kesafeti.


lumen : n. (pl. lumina). Tüp şeklinde organın içindeki boşluk.


measles : n. Kızamık, morbili.


perivaginal : a. Vaginayı saran.


phenozygous : a. Yüzü kafa kemiğinden geniş olan.


pluri : pref. Çok, birçok.


pronate : v. 1. Yüzü koyun yatmak veya yatırmak; 2. Elleri veya ön ayakları avuç içi yere doğru çevrilmiş durumda tutmak ve o duruma getirmek; 3. İçe döndürmek veya dönmek.