Bugün : 27 Haziran 2017, Salı

Favorilere Ekle!

icteric nedir?

icteric : a. 1. Sarılığa ait; 2. Sarılığı tedavi edici; 3. Sarılık ilacı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dendritic ulcer : n. Ağaç dallanmasına benzer kollar gönderen linear korneal ülser.


feed : v. 1. Beslemek, gıda vermek, yedirmek; 2. Beslenmek, gıda almak; 3. Yiyecek, gıda, havyan yemi.


hepatotherapy : n. 1. Tedavi amacıyla karaciğer veya karaciğer özü kullanılması; 2. Karaciğer hastalığının teadvisi.


gynecoid : a. Kadın gibi, jinekoid.


heloma : n. El ve ayakların nasır bağlaması.


inoperable : a. Ameliyata elverişil olmayan.


keratinocyte : n. Epidermis tabakasında, içinde keratin oluşan hücre, keratin hücresi, keratinosit.


mucosocutaneous : a. See: Mucocutaneous.


neoarthrosis : n. Anormal eklem, kırık bölgesinde meydanag elen sahte eklemler gibi.


nulligravida : n. Hiç gebe kalmamış kadın, nulligravid.


osteomyelograph : n. Kemik iliğinin röntgenle muayenesi, osteomiyelografi.


phallicism : n. Penis'i kutsal kabul etme, erkek cinsiyet organına tapınma.


premature : a. 1. Vaktinden önce (erken) olan veya gelişen; 2. Erken doğan.


proglossis : n. Dil ucu.


refuse : n. Vücuta giden gıda maddesinin sindirim sonucu geri kalan kısmı, dışarı atılan posa madde, artık madde.


rhythmic : a. Düzenli, ritmik.


spiro : pref. Nefes.


spelnogenous : a. Dalakta meydana gelen, dalaktan kaynaklanan, splenojen.


staphylolysin : n. Stafilokok toksinlerindeki hemolizin.


stromatogenous : a. Stroma'dan kaynaklanan, stromadan gelişen.