Bugün : 13 Aralık 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

icteric nedir?

icteric : a. 1. Sarılığa ait; 2. Sarılığı tedavi edici; 3. Sarılık ilacı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

contractor : n. Kasıcı, kısaltıcı, çekici.


depression : n. Ruhi veya bedeni düşkünlük hali, dermansızlık, depresyon (ezilmiş bir kemik üzerindeki iz için de kullanılır).


entochorodiea : n. Koroidin iç tabakası.


exsection : n. Kesip çıkarma, bir organı ameliyatla çıkarma.


intelligence : n. Doğuştanmevcut olan akıl yeteneği.


heroic : a. Gözü pek, cesurcasına, tehlikeyi göze alarak yapılan (tedavi, ameliyat v.s. hakkında).


hypotrichosis : n. Konjenital kılsızlık (kısmi veya tam olabilir), vücutta doğuştan kıl yokluğu.


id : Bir enfeksiyon adının sonuna eklendiğinde, bu enfeksiyona bağlı olarak gelişen alerjik deri reaksiyonlarını niteleyen bir takı.


hypertrophic : a. Hipertrofi ile vasıflı, hipertrofik.


leptocephalia : n. Kafa kemiklerindeki gelişim bozukluğu ve erken kaynaşma sonucu başın dar-uzun şekil gösterişi yanında ileri derecede de küçük oluşu hali, leptosefali.


leukoprotease : n. biochem. Lökositlerde bulunan ve proteini parçalayan bir enzim.


lithonephia : n. Böbrekte taş bulunuşu hali, böbrekte oluşan taşın sebep olduğu herhangi bir hastalık.


melanorrhaga : n. Kan karışımı nedeniyle dışkının koyu siyah renkte çıkışı.


niche : n. Çöküntü, yuva, mide ülserlerinde röntgen yardımiyle görülen girinti (Haudek belirtisi),


nycthophilla : n. Karanlıktan hoşlanma, niktofili.


palsied : a. Mefluç, felçli, inmeli.


reclination : n. Saydamlığını kaybetmiş göz merceğini arkasındaki boşluğa doğru döndürme, bu amaçla yapılan katarakt ameliyatı, reklinasyon.


reflector : n. Işığı veya sesi yansıtan cihaz, reflektör.


resolve : v. Eritmek.


sitophobia : n. Yemekten korkma hastalığı, marazi yemek korkusu, sitofobi.