Bugün : 17 Ekim 2017, Salı

Favorilere Ekle!

iconolagny nedir?

iconolagny : n. Çıplak resim veya heykelleri seyretmekle kişide cinsel arzu uyanması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carbofluchsin : n. biochem. Karbolik asit ve fuksin içeren boya maddesi.


colpeurysis : n. Colpeurynter ile vagina'yı genişletme.


corticoid : a. Böbreküstü bezi korteksinden salgılanan steroid yapıda hormonlara benzer etkiye sahip herhangi bir madde (ilaç), kortikoid


cryptectomy : n. Kriptin ameliyatla çıkarılması.


denture : n. Diş takımı, takım dişleri, takma diş.


desmitis : n. Bağ (ligaman) iltihabı.


duodenum : n. Onikiparmak barsağı.


geniculum : n. (pl. geniculi). Diz, dizcik


gnathoschisis : n. Üstçenenin konjenital yarığı.


ileocolotomy : n. İleum ve kalın barsağı kesme ameliyesi, ilyokolotomi.


ischuria : n. İdrar tutulması, işüri.


jugulation : n. Tıbbi müdahale ile hastalığın derhal önlenmesi.


kopophobia : n. Yorgunluktan aşırı korkma, yorulup bitkin düşmekten aşırı ürkme.


melanuria : n. İdrar renginin kararma hastalığı, koyu renkte idrar ifrazı, melanüri.


melomania : n. Musiki ile aşırı ilgilenme, musikiye aşırı düşkünlük.


methylamine : n. biochem. Bozulmuş balık ve vibrio basili kültürlerinden çıkarılan gazlı ptomain (CH3NH2).


neuralgia : n. Duyuru (hissi) sinirlerin ağrısı, nevralji (nöralji).


nourish : v. 1. Beslemke; 2. Emzirmek, meme vermek.


pericardosis : n. Perikard hastalığı.


psychoallergy : n. Bazı şeylere karşı ruhsal açıdan hassasiet belirmesi, kişinin belli şahıslara, belli kavram veya görüşlere aşırı duyarlılık göstermesi hali.