Bugün : 17 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

iconolagny nedir?

iconolagny : n. Çıplak resim veya heykelleri seyretmekle kişide cinsel arzu uyanması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiovalvulitis : n. Kalb kapakcıklarının iltihabı.


condyloma : n. Anus ve felç civarında marazi tezahürat (kabartılar).


cryptococcus : n. Bir mantar türü.


exo : pref. Dışında, dışarda.


gastrocolostomy : n. Mide ile kolon arasında anastomoz yapılması, gastrokolostomi.


gestagen : n. Progesteron etkisi gösteren herhangi bir madde, özellikle bu etkiyi gösteren sentetik madde.


tertigravida : n. Üç defa gebe kalan kadın (gravida III).


haploidy : n. Hücrenin homolog kromozom dizisini oluşturan çift kromozomlardan sadece bir teklerini taşıması hali, hücrenin türe has kromozom sayısının yarısına sahi polması hali (Cinsiyet hücrelerinde olduğu gibi).


hydrochlorate : n. biochem. Hidroklorik asidin tuzu, hidroklorat.


hypercrine : a. İç salgı bezinin aşırı çalışmasına bağlı, herhangi bir iç salgının aşırı salgılanması nedeniyle oluşan.


hypergeusia : n. Tat alma duyusunun çok gelişmiş olması.


kanamycin : n. Neomisine benzeyen bir antibiotik.


leucopoiesis : n. Lökositlerin oluşumu, lökopoyez.


metopon : n. Alın.


micronize : v. Çok küçük parçalara bölmek.


open : a. 1. Açık (hava); 2. Açık (elektrik devresi); 3. Serbest.


opisthotonic : a. 1. Opisthotonos'la ilgili; 2. Opisthotonos gösteren, opisthotonos'la belirgin.


pathocrinia : n. İç salgı bezi veya bezlerine ait herhangi bir bozukluk.


rabbeting : n. Çentikler gösteren kırık kemik uçlarının birbiri içine girmesi.


resuscitation : n. 1. Ölümün dirilmesi, dirilme, canlanma; 2. diriltme, canlandırma.