Bugün : 21 Ağustos 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

iconolagny nedir?

iconolagny : n. Çıplak resim veya heykelleri seyretmekle kişide cinsel arzu uyanması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

botulism : n. Bacillus Botulismus toksinleri ile olan sucuk (yemek) zehirlenmesi (hastalığın serumu vardır).


chlorhexidine : n. Birçok bakteri üzerinde etkili olan antiseptik.


choked disc, : n. Herhangi bir sebepten dolayı, göz sinir ve damarlarının göze girip çıktıkları yerde bulunan diskin bulanıklaşması eya tıkanması.


convergecne : n. Yaklaşma durumu, mesela yakına bakarken gözlerin yaklaşması.


demyelinated : a. Miyelin kılıfını kaybetmiş, miyelinsiz.


denominator : n. Pelvis girimine giren fetal parçanın aşağıda bulunan en belirgin yeri, klavuz nokta (Klavuz nokta vertex gelişinde oksiput, makat gelişinde sakrum, yüz gelişinde çenedir).


dentagra : n.1. Diş ağrısı; 2. Diş çekmeğe mahsus özel alet.


dispersion : n. 1. İntişar, dağılım, dağılma, çözgünlük; 2. Ayrışma; .Erime (ışın); 4. Koloid solüsyonu.


epididymitis : n. Epididim iltihabı (çok kere belsoğukluğu veya tüberkülozdan olur), epididimit.


externalize : v. Bilinçaltındaki çatışmalarını dışa aksettirmek.


galactan : n. biochem. Hidrolize olduğunda galaktoz meydana getiren hidrokarbon.


granulocyte : n. Nötrofil, bazofil ve eozinofil gibi özel granülleri ihtiva eden kan hücresi, granülosit.


halucinogens : n. pl. Mescaline, L.S.D gibi hallusinasyon meydana getiren kimyasal maddeler.


hypastenia : n. Hafif derecede kuvvet kaybı, enerji azlığı.


matrix : n. (pl. matrices or matrixes). 1. Rahim, dölyatağı; 2. Hücreler arasında bulunan madde.


nonmetallic : a. 1. Metalle ilgili olmayan; 2. Metal olmayan, metal dışı bir maddeden yapılı.


nycturia : n. Geceleyin sık sık işeme, niktüri.


omphaloid : a. Göbek şeklinde.


oncogneous : a. Ur meydana getiren, tümör oluşturan, onkojen.


osteo-epiphysis : n. Kemiksi epifiz.