Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

iconolagny nedir?

iconolagny : n. Çıplak resim veya heykelleri seyretmekle kişide cinsel arzu uyanması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

canthoplasty : n. Göz kapakları arasındaki aralığın ameliyatla genişletilmesi.


bismuth : n. biochem. Bi sembolü ile bilinen atom no: 83 ve atom ağırlığı: 209 olan kimyasal element. Tuz ve terkipleri ishali tedaviye yarayan madeni bir element. bizmut (frengi için enjeksiyon olarak da kullanılır).


brachycephalia : n. See: Brachycephaly.


conative : a. Kişideki iş yapma isteği ile ilgili, iş yapma eğilimi ile ilgili.


elaterin : n. biochem. "Elaterium"un faal elementi olan beyaz ve billüri ve azacık acı bir madde (C30H28O5).


ferric : a. biochem. Demire ait, demirli, hadidi, demir kapsayan.


lag : n. 1. Enerjinin verilmesi ile bunun sonucu olan hareketin meydana gelmesi arasında geçen zaman; 2. Bir bakterinin gelişme sürati yavaş olan bir besiyerine ekilmesinin ilk zamanları.


hemophilic : a. Hemofiliye ait.


inflexible : a. Eğilmez, bükülmez, sert.


lymphopoiesis : n. Lenfosit veya lenf dokusu gelişimi.


niche : n. Çöküntü, yuva, mide ülserlerinde röntgen yardımiyle görülen girinti (Haudek belirtisi),


nonstriated : a. Çizgisiz, düz.


pachynsis : n. Kalınlaşma.


parallergic : a. 1. Parallerji ile ilgili; 2. Parallerji gösteren.


presbycusis : n. Yaşlılığa bağlı olarak işitme gücünün azalması.


propylthiouracil : n. biochem. Hipertiroisizm tedavisinde kullanılan tiurasil türevi (C7H10N2OS).


pyosis : n. Cerahat oluşumu, cerahatlanma.


pyrology : n. Ateş veya hararet ilmi piroloji.


pyroxylin (e) : n. biochem. Selüloz nitratlardan mürekkep bir bileşim, pamuk barutu (C12H16O6(NO)4).


radiodiagnosis : n. Röntgen teşhisi.