Bugün : 11 Aralık 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

iconolagny nedir?

iconolagny : n. Çıplak resim veya heykelleri seyretmekle kişide cinsel arzu uyanması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

choledochoduodenostomy : n. Ana safra kanalı ile duodenum arasında ameliyatla geçit oluşturma.


cicatrectomy : n. Nedbe'nin ameliyatla çıkarılması.


ejaculate : v. Aniden dışarı atmak, fırlatmak, fışkırtmak.


emylcamate : n. Trankilizan bir madde.


hematopathology : n. Kan hastalıkları bilgisi, hematopatoloji.


hydropathy : n. Su ile tedavi usulü, hidroterapi.


iridemia : n. İris kanaması, iridemi.


lethality : n. Letalite, bütün hastalara nisbetle ölenlerin sayısı.


madness : n. Delilik.


meningoencephalomyelopathy : n. Meninks, beyin ve omurilik hastalıklarının genel adı.


mobilization : n. Harekete gelme veya getirme, müteharrik hale sokma.


orthotopic : a. Normal yerinde olan.


otopyorrhea : n. Kulaktan cerahat akması, otopiyore.


packer : n. Bir boşluğa tampon koymaya yarayan alet.


parostosis : n. 1. Periost dışında herhangi bir doku veya oluşum üzerinde kemik oluşması; 2. Kemikleşmenin kusurlu veya yetersiz oluşu, anormal kemikleşme.


progranulocyte : n. Beyaz seri hücresi olup miyeloblastla parçalı nüveli lökosit arasındaki bütün hücrelere verilen ad.


recline : v. Boylu boyunca uzanmak, yatar durum almak.


rotz : n. Atlarda ruam hastalığı, atlara mahsus nezle gibi fakat çok tehlikeli bir hastalık (See: Glanders).


silicones : n. Su çekme özelliği bulunmayan organik bileşikler.


sleeplessness : n. Uyuyamama hali, uykusuzluk.