Bugün : 22 Şubat 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

ichtyol nedir?

ichtyol : n. biochem. İçinde balık fosilleri bulunan ziftli kayalardan çıkarılıp muhtelif cilt hasatlıklarının tedavisinde kullanılan bir yağ.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

borate : n. biochem. Boraks asidi (asitborik) tuzu.


bruise : n.&v. 1. Bere, çürük; 2. Berelemek, çürütmek; 3. Kontüzyon, dağılma.


cementoblast : n. Diş sementi'nin yüzeyinde bulunan, sement tabakasının oluşması için gerekli hücrelerden her biri.


cephalotomy : n. Kafatasını açma ameliyeis, sefalotomi.


clapotage : n. Herhangi bir boşlukta bulunan suyun, çalkalanma osnucu çıkardığı ses, suyun çarpma veya sıçrama sesi.


conchitis : n. Konka iltihabı.


crede's method : n. Placentanın ayrılması için kullanılan bir yöntem.


cystistaxis : n. Mesane mukozasından organ boşluğuna kan kızması.


dysphoria : n. Huzursuzluk hali.


dysvitaminosis : n. Vitamin noksanlığı veya fazlalığı sebebiyle meydana gelen bozukluk.


gutta : n. (pl. guttae) 1. Benek; 2. Damla.


hyperchroma : n. Eritrositlerdei hemoglabin miktarının artması.


hypothyroidism : n. Tiroid salgısı noksanlığından doğan marazi durum.


hypoalbuminemia : n. Kanda albümin azalması.


infracortical : a. Beyin korteksi veya böbrek korteksi altında.


intarcystic : a. Mesane veya kist içinde olan.


kilometer, kilometre : n. Bin metre, kilometre.


larval : a. 1. Larvlara ait; 2. Larv şeklinde


mesoderm : n. Ektoderm ile endoderm arasarasında gelişen orta tabaka hücreleri, mezoderm


nephrauxe : n. Böbrek büyümesi