Bugün : 21 Ağustos 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

ichtyol nedir?

ichtyol : n. biochem. İçinde balık fosilleri bulunan ziftli kayalardan çıkarılıp muhtelif cilt hasatlıklarının tedavisinde kullanılan bir yağ.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

boride : n. biochem. İçinde bor bulunan bir bileşim.


cholecystic : a. Safra kesesine ait, kolesistik.


choletherapy : n. Safranın ilaç olarak kullanılması.


dentistry : n. Dişçilik, diş tabipliği.


dysneuria : n. Sinir sisteminin çalışmasında bozukluk.


exocolitis : n. Kolonun dış tabakasının iltihabı, eksokolit.


extinction : n. 1. Ortadan kaldırma, yok etme, imha etme; 2. Ortadan kalkma, yok olma, imha olma; 3. Şartlı refleks'in kendisiin yaratan faktörün yetersizliği nedeniyle kayboluşu.


ginglymus : n. Dirsek gibi tek eksenli mafsal, reze eklem (kapı rezesi şeklinde birbirinin içine girmiş oynak).


intrathecal : a. Beyin zarlarının içinde.


laryngotracheobronchitis : n. Larinksin, trachea'nın ve bronşların iltihalı durumu.


levulose : n. biochem. Meyva, bal ve barsaklardan çıkarılan şeker (C6H12O6) levüloz.


lung : n. Akciğer.


medial : a. İçyan, medial.


neuramebimeter : n. Uyarılan sinirde uyarı ile cevap arasında geçen süreyi ölçen alet.


nomenclature : n. Bir bilim veya fen şubesine ait yahut bir şahıs veya zümre tarafından kullanılan terimler, terminoloi, nomenklatür.


oite : n. Dişi bakteri.


penis : n. Kamış, penis, erkek üreme organı, phallus.


radiodiagnosis : n. Röntgen teşhisi.


residuary : a. biochem. Artık, arta kalan.


rhinogenous : a. Burundan kaynaklanan, rinojen.