Bugün : 23 Nisan 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

ichtyol nedir?

ichtyol : n. biochem. İçinde balık fosilleri bulunan ziftli kayalardan çıkarılıp muhtelif cilt hasatlıklarının tedavisinde kullanılan bir yağ.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

butocaine : n. Kokaine benzer etkide sentetik bir anestezik madde.


chromatic : a. 1. Boyanabilen; 2. Renge ait, kromatik.


contraception : n. Cinsel birleşimi takiben erkek ve dişi cinsiyet hücrelerinin birleşmesini önleme, gebeliğin önlenmesi, antikonsepsiyon, kontrasepsiyon.


dialyzed : a. Diyaliz yoluyla ayrılmış.


emmenia : n. See: Menstruation.


enterangiemphraxis : n. Barsak kan damarlarının tıkanması.


ergotherapy : n. Kişiyi fiziksel bir uğraşıya yönelterek hastalığı tedavi etme.


fetor : n. Fena koku.


geobiology : n. Yeryüzündeki hayatı konu alan ilim dalı, yeryüzü biyolojisi.


teratologist : n. teratoloji uzmanı.


gynecophonus : a. Kadınsı sese sahip erkek.


hyperbulia : n. Aşırı isteklilik.


maxillitis : n. Üstçene kemiği iltihabı, maksilit.


metralgia : n. Uterus'ta hissedilen ağrı, rahim ağrısı, metralji.


neutralize : v. 1. Eriyiğin asit veya alkali (kalevi) etkisini ortadan kaldırmak, nötralize etmek; 2. Herhangi bir şeyi tesirsiz hale getirmek.


phonocardiograph : n. Kalb seslerini çizelge halinde kaydeden alet, fonokardiograf.


retro-auricular : a. Sayvan (kulakçık) ardı, orikül arkası.


rolandic : a. Rolando yarığına ait.


sclerectasia : n. Sklera fıtığı.


scrotectomy : n. Skrotumu kısmen kesip çıkarma ameliyatı.