Bugün : 23 Nisan 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

ichthyotoxism nedir?

ichthyotoxism : n. Bayat veya çeşitli bakterilerle enfekte balığın yenemis sonucu gelişen zehirlenme, balık zehirlenmesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cerumen : n. Dış kulak kanalında bulunan özel gudde tarafından salgılanan balmumuna benzer kahverengi sıvı, kulak kiri, kulak yağı.


chemiotaxis : n. Canlı hücrelerin kimyasal uyarıya karşı gösterdiği yaklaşma veya uzaklaşma hareketi.


cocontraction : n. Herhangi bir hareketin yapılışında birbirine zıt etki gösteren kaslar arasındaki uyumlu çalışma.


cryopathy : n. Aşırı soğuğa maruz kalış nedeniyle meydana gelen harabiyet ve incinme.


dermoid : a. Deriye ait olan, deriyi ilgilendiren, deriye benzeyen.


ectromelus : n. Kol ve bacakları bulunmayan ve yetersiz gelişmiş hilkat garibesi.


emesis : n. Kusma.


exhaustion : n. Yorgunluk, bitkinlik, kuvvet yokluğu veya azalımı.


homicide : n. Bir insanın öldürülmesi, cinayet.


hydrochloceystis : n. Safra kesesinin sulu bir sıvı ile şişmesi.


isomer : n. biochem. İzomerizm gösteren cisim, izomer.


kaliemia : n. Kanda p otasyum bulunması, kaliyemi.


meiotic : a. 1. Meyozis'le ilgili; 2. Meyozis şeklinde bölünme gösteren, meyotik.


myxedematous : n. Miksödeme ait, miksödemli.


otor : a. Kulağa ait.


phonoreceptor : n. Sese karşı duyarlı hücre, ses uyarılarını alma yeteneği taşıyan ühcre, fonorezeptör.


pin : n. Toplu iğne.


quadripara : n. Dört defa doğum yapan kadın.


response : n. Cevap.


sulculus : n. Küçük oluk.