Bugün : 19 Ocak 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

ichthyotoxism nedir?

ichthyotoxism : n. Bayat veya çeşitli bakterilerle enfekte balığın yenemis sonucu gelişen zehirlenme, balık zehirlenmesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cochlea : n. Kulak salyangozu, kulağın iç tarafındaki helisel oyuk, koklea.


cryopathy : n. Aşırı soğuğa maruz kalış nedeniyle meydana gelen harabiyet ve incinme.


cyst : n. Vücutta cerahat v.s. ile dolu olan kese, kist, cystis.


entoderm : n. Embriyo'nun gelişimi esnasında, organ ve dokuları meydana getiren üç tabakadan içerdeki, gastrula'daki iç hücre tabakası,endoderm, entoderm.


fusobacterium : n. Bazı türleri insanda patojen nitelik gösteren gram-negatif bir bakteri cinsi.


glucohemia : n. Kanda şeker miktarı, glükohemi.


vacciniform : a. İnek çiçek hastalığına benzer.


heteradenoma : n. Bulunmaması gereken yerdeki bez dokusundan gelişen tümör, heteradenik dokudan gelişen tümör, heteradenom.


jowl : n. Çene kemiği, alt çene.


karyolymph : n. Hücre nüvesinin sıvı kısmı, karyolimf (syn, karyenchyma, paralinin v.s.).


lepocyte : n. Hücre duvarı olan nüveli hücre, leposit.


lump : n. 1. Yumru, topak, şiş; 2. Hareketleri ağır ve kaba kimse hantal adam.


maxillofacial : a. Üst çeneye ve yüze ait olan, her iki oluşumu beraberce ilgilendiren.


mefruside : n. İlk 12 saat boyunca en yüksek seviyede uzun ve ılımlı etkisi olan bir ilaç, diüretik.


monophobia : n. Yalnızlıktan korkma, yalnızlık korkusu, monofobi.


phleborrhagia : n. Ven'den gelen kanama, ven kanaması, fleboraji.


postgrippal : a. Grip (influenza) sonu, grip sonrası.


preganglionic : a. Sinir ganglionlarından önce yer alan.


ptyalolith : n. Tükrük taşı.


schizognathism : n. Çenenin doğuştan yarık oluşu.