Bugün : 24 Ekim 2017, Salı

Favorilere Ekle!

ichthyotoxism nedir?

ichthyotoxism : n. Bayat veya çeşitli bakterilerle enfekte balığın yenemis sonucu gelişen zehirlenme, balık zehirlenmesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bulbo-urethral : a. Üretra soğanına ait.


declive : n. İniş, eğik, declivis.


denervate : n. Bir organ veya oluşuma ait siniri kesmek.


facioplasty : n. Yüzün plastik ameliyatı, fasyoplasti


lactacidemia : n. Kanda laktik asit bulunması, laktasideim.


hidrocystoma : n. Ter bezi tümörü.


hypsophobia : n. Yüksek yerlerden korkma, marazi yükseklik korkusu, hipsofobi.


iodism : n. İyodin veya iyotlu müstahzarın çok kullanılmasında marazi tesir, iyotla zehirlenme.


ischidrosis : n. Terin durdurulması.


keracele : n. Sert tümör.


keratin : n. biochem. Saç ve boynuz ve tırnağın esas maddesi, keratin.


L-form : n. Hücre çeperi parçalanan bakteri.


maturative : a. 1. Olgunlaştırıcı, 2. Cerahat toplayıcı.


myoma : n. Kas hücrelerinden oluşan tümör, miyom.


myosinose : n. biochem. Miyosinin sindirilmesinden meydana gelen bir albümoz.


neuroblast : n. Sinir dokusunu oluşturan embriyonik hücre, nevroblast.


pilous : n. Kıl veya tüylerle örtülü, kıllı, tüyül.


puff : n. Akciğer oskültasyonunda işitilen üfürüm sesi, üfürüm.


quadriplegic : n. Her iki kol ve bacağı felç gösteren kişi.


rhinophonia : n. Burundan (genizden) çıkan ses, rinofoni.