Bugün : 27 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

ichthyotoxism nedir?

ichthyotoxism : n. Bayat veya çeşitli bakterilerle enfekte balığın yenemis sonucu gelişen zehirlenme, balık zehirlenmesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

central : a. Merkezi, merkezde bulunan, santral, centralis.


craniostosis : n. Kafatası kemikleri arasındaki sütürlerin erken kapanıp kemikleşmesi.


fibromyitis : n. Fibröz dejenerasyonla belirgin kas iltihabı, kasta bağ dokusu artımının eşlik ettiği iltihap hali.


hepatology : n. Karaciğer ve hastalıklarının bilimsel incelenmesi, hepatoloji.


physiologic(al) : a. Fizyolojiye veya vücut fonksiyonlarına ait, fizyolojik.


grumbling : n. Garguyman: Barsaklarda meydana gelen gaz sebebiyle duyulan ses, gürültü.


histology : n. Mikroskopik anatomi,histoloji, dokubilim, histologia.


ischi- : pref. See: ischio-.


melancholic : a. Hüzünlü, meraklı, dertli, karasevdalı, melankolik.


onychoclasis : n. Tırnak kırılması.


panatrophy : n. Çeşitli kısımların atrofisi, panatrofi.


pelvirectal : a. Pelvis ve rektum'la ilgili.


phacometer : n. Lensin refraksiyon gücünü ölçen alet, fakometre.


pleurohepatitis : n. Karaciğere yakın plevra iltihabı ile birlikte seyreden akciğer iltihabı.


polyhypomenorrhea : n. Sık, fakat az adet görme bu nitelikle belirgin adet bozukluğu, polihipomenore.


proprioceptive : a. Vücudun içinden gelen uyaranları duyan.


rugitus : n. Barsak gurultusu, gaz sebebiyle barsaklarda meydana gelen gurultu.


seropus : n. Cerahatli serum.


symphysiectomy : n. Semfizi çıkarma ameliyatı.


systaltic : a. Sıra ile kasııp gevşeyen.