Bugün : 27 Haziran 2017, Salı

Favorilere Ekle!

ichthyotoxin nedir?

ichthyotoxin : n. biochem. Balıklardan çıkarılan bir toksin olup, hem ichthyoacanthotoxin hem de ichthosarcotoxin ihtiva eder.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

caduca : n. Bozulmuş dış gebelikte uterus'tan dışarı atılan, üçgen şeklinde desidua, kadük.


decussate : a. Çapraz, decussatio


diphallus : n. Penis'in çift oluşu.


discontinuity : n. Devamsızlık, kesinti.


gastrolavage : n. Midenin yıkanması, gastrolavaj.


phycoerythrin : n. Kırmızı deniz yosunlarından elde edilen kırmızı boya maddesi.


tensor : n. Bir organı geren kas.


gyroma : n. Birbirine sarılı liflerden oluşan sert yapıda bir cins over tümörü.


iridectropium : n. İris'in bir bölümünün dışarıya dönmesi, iris eversiyonu.


kinesio : See. kine.


minim : n. 1. Pek ufak şey; 2. En ufak sıvı ölçüsü, bir santimetre küpün yüzde altısı.


occipitobasilar : a. Artkafa ve kafa(tası) kaidesine ait.


omphalus : n. Göbek, umbilicus, navel.


ozena : n. Burun mukozasının bir cins atrofilli iltihabı, pis kokulu burun, ozena.


pachycephalic : a. Kalın kafataslı, pakisefal.


pachymenic : a. Kalın cildi veya zarı olan.


parasitogenic : a. Parazitlerden doğan, parazitojen.


pepsinogen : n. Pepsinin inaktif şekli, pepsinojen.


quart : n. Bir litreye yakın hacim ölçüsü, galonn dörtte biri, kuart.


recurrence : n. Yeniden zuhur etme, tekerrür etme, nüksetme, avdet etme (hastalık).