Bugün : 13 Aralık 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

ichthyotoxin nedir?

ichthyotoxin : n. biochem. Balıklardan çıkarılan bir toksin olup, hem ichthyoacanthotoxin hem de ichthosarcotoxin ihtiva eder.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cancellous : a. Bünyesi sünger gibi olan.


broncholith, : n. Bronş veya bronşiyollerde oluşan taş, bronş taşı.


choroidal : a. Choroid (choroiden) ile ilgili.


ecto-antigen : n. biochem. Bakterinin dışına gevşek bir surette bağlanmış antijen.


emmission : n. Dışarı verme, çıkarma, ihraç inzal: Özellikle uykuda semen (belsuyu)'in akması, emisyon.


foveation : n. Deride çukur oluşu.


hepatogastritis : n. Karaciğer ve midenin beraber iltihabı.


hemiathetosis : n. Vücudun tek tarafında atetoz gözükmesi.


indoxyl : n. biochem. İdrarda bulunan yağlı bir madde, indoksil (C8H7NO).


intrapelvic : a. Pelvis içi, pelvis içinde.


laryngophony : n. Yutağı dinleme sırasında duyulan ses, larengofoni.


light : n. 1. Işık; 2. (pl.) Hayvan akciğeri.


mediastinotomy : n. Mediyastini kesip açma ameliyesi, mediyastinotomi.


multiterminal : a. Çok elektrodlu.


orrho- : pref. Serumla ilgili.


otoncus : n. Kulak tümörü.


pyloroduodenal : a. Pylor sfinkterine ve duodenuma ait olan, her ikisini beraberce ilgilendiren.


rhytidectom : n. Alın ve yüzdeki buruşuklukları giderme amacıyla yapılan estetik ameliyat.


syphilogenesis : n. Frengi oluşumu.


testosterone : n. biochem. Erkeklik hormonlarından biri, testosteron (C19H26O2).