Bugün : 27 Haziran 2017, Salı

Favorilere Ekle!

ichthyosis nedir?

ichthyosis : n. Cildin pul pul ve kuru oluşu ile kendini gösteren konjenital bir durum.

ichthyosis hystrix : Siğile benzer kısımlar ihtiva eden konjenital naevus'lar.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chromaphil : n. See: chromaffin.


corium : n. See: Cutis.


egoism : n. Sadece kendini düşünme, yalnızca kendi çıkarını gözetme, bencillik ,egoizm.


tenorrhaphy : n. Bir kirişin dikilmesi.


health : n. Sıhhat, şifa.


hippocratism : n. Hipokrat ve onun izleyicileri tarafından geliştirilen tıp öğretisi, çeşitli hastalıkların teşhis, tedavi ve prognozu üzerine Hipokrat okulunun görüşlerini kapsayan tıp öğretimi, hipokratizm.


hypazoturia : n. See: Hypoazoturia.


hyposiderosis : n. Kanda demir seviyesinin azalışı, demir eksiklği.


iliocostal : a. İlium ve kaburgalarla ilgili.


irregular : a. İntizamsız, düzensiz.


karyotheca : n. Hücre nüvesini saran (çeviren) zar.


myoclonia : n. Belli bir kas veya kas grubunda klonik kasılmalarla belirgin hastalık, miyokloni.


neuropharmacology : n. Sinir sisteim üzerind etkili olan ilaçlarla uğraşan farmakoloji dalı.


nude : a.&n. 1. Çıplak, elbisesiz; 2. Çıplak vücut.n. (pl. nuclei). 1. Çekirdek, atomun merkez kısmı, nüve; 2. Beyinde bir hücreler yığını.


panoptosis : n. Tüm karın organlarının, normal yerlerine oranla aşağıya sarkmış olması hali, karın organlarının tümüyle düşüklüğü.


phlebophlebostomy : n. İki ven'in ağız ağıza getirilerek birbirine dikilmesi, fleboflebostomi.


posthypophysis : n. Hipofiz arka lobu.


pulsimeter : n. Nabız kuvvetini ölçen, cihaz, pulsimetre.


quercetin : n. biochem. "quertcitron" meşesi kabuğundan alınmış bir sarı boya tozu.


sphingolipid : n. Yapısında sfingozin ihtiva eden herhangi bir lipid, sfingolipid.