Bugün : 17 Ağustos 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

ichthyosis nedir?

ichthyosis : n. Cildin pul pul ve kuru oluşu ile kendini gösteren konjenital bir durum.

ichthyosis hystrix : Siğile benzer kısımlar ihtiva eden konjenital naevus'lar.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

caseous : a. Peynir gibi, peynirsi.


chitinous : a. & 1. kitin'le ilgili; 2. Kitin'den oluşmuş; 3. Kitin niteliğinde, kitin yapısında.


contaminant : n. Kirletici madde, enfekte edici etken.


correlation : n. 1. İki organ veya olay arasında, birbirini etkiler şekilde karşılıklı ilişki; 2. Aferent uyarıların, gerekli cevabı oluşturmak üzere beyinin ilgili merkezined birleşmesi.


digitation : n. Parmaksılık, digitatio.


emanation : n. biochem. Emanasyon: Bir cisimden intişar eden koku veya buhar veya ışın, radiumun parçalanmasından meydana gelen radyoaktif soy gaz.


granulomatous : a. 1. Granulomlardan oluşmuş; 2. Granulom özelliği gösteren.


heterocyclic : n. Halkasında karbon atomundan başka atom bulunan nesneler (pirol gibi), heterosiklik.


hyperinosis : n. Kanda fibrinin çoğalması ile meydana gelen pıhtılaşma, hiperinoz.


hypermastia : n. 1. Memelerin aşırı büyüklüğü; 2. Fazla memelilik.


intervertebral : a. Omurlararası.


keratomycosis : n. Korneanın mantarlı hali, keratomikoz.


lutetium : n. biochem. Lu sembolü ile bilinen, atom no: 71 ve atom ağırlığı: 174.99 olan kimyasal element.


morphography : n. Canlılarda dış şekillerin tekamülünden bahseden eser, morfografi.


mycosis : n. Vücutta mantarcıklar hasıl olma hastalığı, mikozis.


myositis : n. kas iltihabı, miyozit.


orthodont : a. Normal (muntazam) dişli.


palatoglossal : a. Damak ve dil'leilgili.


paraphrasia : n. Konuşma bozukluğu, parafrazi.


pseudoapoplexy : n. Kanamasız apopleksiye benzer durum.