Bugün : 24 Nisan 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

ichthyosis nedir?

ichthyosis : n. Cildin pul pul ve kuru oluşu ile kendini gösteren konjenital bir durum.

ichthyosis hystrix : Siğile benzer kısımlar ihtiva eden konjenital naevus'lar.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biped : a. 1. İki yaağı bulunan, iki ayaklı; 2. İki ayaklı herhangi bir hayvan.


cerclage : n. 1. Kırık kemik uçlarını, tel ile bağlayarak birbirine tesbit etme; 2. Serviks yetersizliğinde düşüğü önlemek amacıyla serviks çevresine dikiş yerleştirme, bu amaçla yapılan ameliyat.


distal : n.&a. 1. Bir organın merkezden uzakta olan kısmı; 2. Merkez veya mafsaldan uzak, distal, uzaksal, distalis.


epiplocele : n. Omentum fıtığı, epiplosel.


formic, : a. biochem. Karıncalarda bulunan bir aside ait.


hedonism : n. Aşırı zevke dalma, hazcılık, hedonizm.


hydromyelia : n. Omurilikte içi sıvı dolu boşlukların oluşumu, hidromiyeli.


kwashiorkor : n. Genellikle çocuklarda protein eksikliğine bağlı olarak gelişen yagyın ödem, kansızlık ve deri lezyonları ile belirgin hastalık tablosu (özellikle tropikal Afrika ve Hint adalarında görülür).


levigate : v. Bir maddeiy henüz nemli iken ezip toz haline getirmek, düz etmek.


mesencephalon : n. Orta beyin, mesenkefal(on).


microbic : a. Mikroplu, mikroba ait, mikrobik.


neurosurgery : n. Sinir (sistemi) cerrahisi.


pseudomyopia : n. Kirpksi kasların zaman zaman spazmına bağlı olarak gelişen miyopi hali, yalancı miyopi.


salicylanide : n. biochem. Mantarlara karşı kullanılan pembe billüri madde (C18H12No2).


sclerothrix : n. Saçın anormalsertliği ve kuruluğu.


subconsciousness : n. 1. Kısmi bilinçlilik; 2. Bilinçaltı.


subserosa : n. Seroza altında tabaka.


tenaculum : n. Kan damarları v.s.'yi tutmağa mahsus cerrah maşası.


topographic : a. Belirli bölgeler itarif eden.


torulus : n. Küçük çıkıntı.