Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

ichthyosis nedir?

ichthyosis : n. Cildin pul pul ve kuru oluşu ile kendini gösteren konjenital bir durum.

ichthyosis hystrix : Siğile benzer kısımlar ihtiva eden konjenital naevus'lar.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

celiectomy : n. & 1. Karın organlarından herhangi birinin ameliyatla çıkarılması; 2. Nervus vagus7un karın organlarına giden dallarının kesilmesi.


endothelial : a. 1. Endotel tabakası (endotelyum)'yla ilgili; 2. Endotel hücrelerinden oluşan.


epidermomycosis : n. Mantar ve mayalardan meydana gelen deri iltihapları.


epiphylaxis : n. Normal filaksinin çoğalması, epifilaksi.


exudate : n. İltihaplarda cerahatli olmayan sıvı toplanması, eksüda.


fibrositis : n. Lif dokusu iltihabı, fibrozit.


histonuria : n. Histon işeme.


invasiveness : n. Vücuda giren herhangi bir mikrobun dokulara yayılma yeteneği.


laryngorhinology : n. Gırtlak ve burun hastalıkları bilimi, larengorinoloji.


maternal : a. Anneye ait.


micro-angiopathy : n. Kan damarlarındaki bazal membranın kalınlaşması ve katalr oluşturması.


mnemism : n.Canlının karşılaştığı uyarıların organizma ve özellikle sinirn sistemi üzerinde belrili izler bıraktığı, devamlı uyarıların yarattığı bu izler etkisiyle oluşan zihinsle yapı ve psişik karakterin, uyarı izlerini taşıyan cinsiyet, hücrelerinden gelecek nesillere geçebileceği görüşünü ileri süren teori.


neostigmine : n. biochem. Parasempatomimetik bir madde.


nonunion : n. Kırık kemik uçlarının gerekli şekilde kaynama gösterememesi, kırık uçların birleşmemesi.


pericyazine : n. Chloropromazine'e oranla daha güçlü olan bir fentiazin türevi.


pimelosis : n. 1. Doku hücrelerinde veya hücreler arasında yağ toplanması, yağlı dejenerasyon; 2. Vücutta yağ dokusunun artışı, yağlanma, şişmanlık.


pneumohydrothorax : n. Plevrararası boşlukta gaz ve sıvı toplanması.


polyp : n. Saplı mukoza uru, polip, polypus.


postvaccinal : a. Aşıdan osnra, aşıyı müteakip.


prosector : n. Göstermek (öğretmek) için anatomi disseksiyonu.