Bugün : 27 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

ichthyosis nedir?

ichthyosis : n. Cildin pul pul ve kuru oluşu ile kendini gösteren konjenital bir durum.

ichthyosis hystrix : Siğile benzer kısımlar ihtiva eden konjenital naevus'lar.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blister : n. 1. Kabarcık; 2. Yakı; 3. Pehlivan yakısı.


contra : pref. Karşı, zıt.


disease : n. Hastalık; illet, maraz.


endocrinology : n. İç salgı bilgisi, endokrinoloji.


floor : n. Herhangi bir boşluğun tabanını oluşturan kısım, zemin, döşeme, taban.


submaxillaritis : n. Çenealtı bezi iltihabı.


insidious : a.Başlangıcı farkedilemeyen, sinsi (hastalık hk.).


iridocapsulitis : n. İris ve lens kapsülünün iltihabı.


lithogenesis : n. Taş oluşum, litojenez.


lumbar : a.&n. 1. Bele ait, lomber. Lumbalis (lumbaris); 2. Bel fıkralardan biri.


medulla : n. (pl. Medullae). İlik, öz.


medullar : a. 1. İlikle ilgili; 2. Organın korteks altındaki iç kısmı ile ilgil, 3. İlik yapısında, kıvam bakımından kemikiliğine benzeyen.


meiotic : a. 1. Meyozis'le ilgili; 2. Meyozis şeklinde bölünme gösteren, meyotik.


microdontism : n. See: Microdontia.


nos(o)- : pref. Hastalık.


osteochondrodystrophia : n. Kemik ve kıkırdak oluşumu bozukluğu.


paracenesthesia : n. Kendini iyi hissetmeme.


perceptive : a. 1. Duyu organları ile alınan uyarıların zihinde mana kazanmasıyla ilgili, persepsiyonla ilgili; 2. Algılama yeteneğine sahip, seziş veya anlayış gücü gösteren.


psychasthenic : a. Psikasteniye ait.


salbutamol : n. İsoprenaline'den elde edilen bronkodilatör bir madde.