Bugün : 22 Ağustos 2017, Salı

Favorilere Ekle!

ichthyosarcotoxin nedir?

ichthyosarcotoxin : n. biochem. zehirli balıkların etinde bulunan ir toksin.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

catastrophic : a. Felaket getiren, sonu kötü biten.


detoxicate : v. biochem. Zehrini çıkarmak.


digitation : n. Parmaksılık, digitatio.


endocervical : a. Cervix uteri'nin iç bölümüne ait olan.


equinia : n. See: Glanders.


form : n. Formül


funnel : n. Huni.


germiculture : n. Mikropların kültür ortamında üretilmesi, bakteri kültürü yapılması.


glycometabolic : a. Şeker metabolizmasına ait.


hormonogenic : n. Hormonun oluşmasıyla ilgili.


hydrencephalus, : n. See: hydrocephalus.


hyperinsulinemia : n. Kanda hipoglisemi'ye uzanmak üzere aşırı insülin bulunuşu.


ischemic : a. 1.İskemi ile ilgili; 2.İskemi gösteren.


languid : a. Lapacı, fazlaca, tombul olup hareketi az (çocuklar), pastöz.


megacoly : n. See: Megacolon.


metatarsal : a. Ayak tarağına ait, metatarsalis.


metranemia : n. Uterus'un kansız kalışı, uterus iskemisi.


morcellement : n. See: Morcellation.


paradidymis : n. Sperma (meni) kordonuna ait olan ve epididim üstünde bulunan küçük bir cisim, paradidim.


pox : n. 1. Frengi; 2.Çiçek v.s. gibi kabarcıkları olan hastalık.