Bugün : 15 Aralık 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

ichthyosarcotoxin nedir?

ichthyosarcotoxin : n. biochem. zehirli balıkların etinde bulunan ir toksin.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

capsular : a. Kapsüle ait, capsularis.


coagulant : a. 1. Pıhtılaşmaya sebep olan, pıhtılaştırıcı; 2. Pıhtılaşmaya sebep olan, özellikle kanın pıhtılaşmasını kolaylaştıran madde (ilaç).


contraception : n. Cinsel birleşimi takiben erkek ve dişi cinsiyet hücrelerinin birleşmesini önleme, gebeliğin önlenmesi, antikonsepsiyon, kontrasepsiyon.


cytostasis : n. Hücre gelişmesinin durdurulması veya engellenmesi.


exchange : n. Değişme, değiştirme, bir şeyi diğer ibr şeyle değiştirme.


gammaglobulin : n. Çok çeşitli protein globulinlerden birisi.


intumescent : a. Şişen, büyüyne, kabaran.


justo major : a. Normalden veya mutattan büyük.


lysol : n. Mikropları öldürücü özelliği sebebiyle dezenfektan olarak kullanılan cresol ve diğer bazı maddeler karışımndan ibaret eriyik.


megalo-ureter : n. Uretra büyümesi.


merogony : n. Yumurtanın sadece bir kısmının gelişmesi.


monoparesthesia : n. Tek taraflı parestezi.


morphometry : n. Şekil ölçümü, şekilleri ölçme bilgisi, morfometri.


myasthenia : n. Kas zayıflığı, miyastein.


nicotinyl alcohol : n. Nikotinik asit gibi damar geniletici etkisi olan, ancak bu tesiri daha uzun süre devam eden bir madde.


pancreatic : a. 1. Pankreas'la ilgili; 2. Pankreas'taki hastalığın sebep olduğu, pankreas'taki bozukluğa bağlı.


pneum : ref. 1. Hava veya gaz anlamına önek; 2. Solunum anlamına önek; 3. Akciğer ve akciğerler anlamına önek.


pretibial : a. Tibya kemiğinin önünde bulunan.


proctectasia : n. Rektum genişlemesi, proktektazi.


rust : n. 1. Pas; 2. Bitkilerde bir mantar hastalığı.