Bugün : 23 Haziran 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

ichthyophobia nedir?

ichthyophobia : n. Balıklara karşı tiksinti duyma, balık eti yemekten aşırı derecede iğrenme.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharoplegia : n. Göz kapağı felci.


bulbiform : a. Soğan şeklinde, bulbiformis.


chromoblastomycosis, : n. Bazı mantar türlerinin deri üzerinde meydana getirdiği renk değişimi gösteren siğile benzer oluşumlarla belirgin hastalık.


chylomicronemia : n. Kanda yağ zerreciklerinin bulunuşu.


colypeptic : a. Sindirimi engelleyen, sindirimi geciktiren veya azaltan.


dedentition : n. Dişlerin dökülmesi, dişlerin kaybı.


emergence : n. narkozdanaçılma, genel anestezi'den sonra hastanın ayılma devresi.


galactacrasia : n. Anne sütünün yapı ve bileşim bakımından anormallik gösterişi.


interdentium : n. İki bitişik diş arasındaki mesafe (boşluk).


physiognomical : a. Fizyonomiye ait, fizyonomik.


idiosome : n. Oosit'in çekirdeğine bitişik olarak görülen küçük cisimcik, Balbiani cisimciği.


incubator : n. İçi daima tabii vücut hararetini muhafaza eden ve vakitsiz doğmuş çocukları koymak için kullanılan kutu biçiminde bir cihaz.


multilateral : a. Çok yanlı, çok taraflı.


neutral : a. biochem. Ne asit ne de kalevi mahiyetinde olan, nötr, mutedil


nosopoietic : a. Hastalandıran, hasta eden, hastalığa sebep olan.


odontochirurgic(al) : a. Diş ameliyatına ait.


organoscopy : n. Karın duvarından sokulan ucu ışıklı alet (endoskop) aracılığıyla karın organlarının gözle muayneesi, organoskopi.


otorrhea : n. Kulak akıntısı, otore.


perivesicular : a. Seminal vezikül çevresine, seminal vezikülü çevreleyen.


pharmacodynamics : n. Farmakodinami, ilaçların tesirini inceleyen bilim.