Bugün : 22 Ekim 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

ichthyophobia nedir?

ichthyophobia : n. Balıklara karşı tiksinti duyma, balık eti yemekten aşırı derecede iğrenme.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

Buret : n. See: Burette.


cunnilingus : n. Kadın dış genital organlarını yalama, bu şekilde kadında cinsel dürtü uyandırma.


desmodynia : n. See: Desmalgia.


eventration : n. Karındaki organların dışarıya çıkması.


subnucleus : n. Kısim veya ikinci derecede olan nüve.


hemangioendothelioma : n. Damar duvarındaki endotelyal hücrelerin aşırı artımı sonucu meydana gelen tümör, hemanjiyoendotelyom (özellikle beyin menenjlerindeki kapiller duvarlarından gelişir).


hypodynamia : n. Kuvvetin anormal şekilde azalması, kuvvetsizlik, hipodinami.


immunoreaction : n. Antijen ile kendisine karşı oluşan antikor arasındaki karşılıklı reaksiyon, immünolojik reaksiyon.


indomethicin : n. İltihab giderici özellikleri olan ağrı kesici bir ilaç.


lip : n. 1. Dudak ağzı üstten ve alttan çevreleyen iki adet etli oluşumdan her biri; 2. Dudağa benzer herhangi bir yapı veya oluşum (Vulvayı çevreleyen büyük veya küçük dudaklardan her biri); 3. Yara kenarı, yarayı çevreleyen kenarlardan her biri.


lumbus : n. See: loin.


ovoplasm : n. Dişi cinsiyet hücresi (ovum)'nin protoplazması.


periurethritis : n. Uretra çevresindeki dokunun iltihabı, periuretrit.


pharmacognosy : n. See: Aceognosia.


premorbid : a. Hastalık gelişiminden önce olan.


prepotency : n. Özgürlüğüne kendi özelliğini geçirme yeteneği.


sibilismus : n. Islık şeklinde ses çıkarma, ıslık sesi.


specimen : n. örnek, numune, model, misal.


stereotaxy : n. Beyinin, bazal çekirdekler gibi belirli bölgelerine sokulan elektrotlar yardımı ile gerçekleştirilen cerrahi, beyinin belrili bölgelerindeki lezyonların bu şekilde tahribini amaçlayan tedavi yöntemi, stereotaksik cerrahi, stereotaksi.


subscapular : a. Omuz küreği altı skapula altında bulunan, subscapularis (sinir, damar, kas).