Bugün : 18 Ağustos 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

ichthyophobia nedir?

ichthyophobia : n. Balıklara karşı tiksinti duyma, balık eti yemekten aşırı derecede iğrenme.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

catatonic : a. 1. Katatoni ile ilgili; 2. Katotoni ile belirgin; 3. Katatoni'ye müptela kişi.


centroplasm : . Sentrozom'un protoplazması, sentroplazma.


clitoritis : n. Klitoris'in iltihabı.


conchal : a. Konkaya ait, conchalis.


dermabrasion : n. Deri üzerindeki benleri veya geçirilmiş lezyonun bıraktığı izi ortadan kaldırma amacıyla yaılan kazıma işlemi.


enzymuria : n. İdrarda enzim bulunması, enzimüri.


fixed : a. biochem. Solmaz (renk).


frustration : n. Herhangi bir arzuyu tatmin edememenin veya gayret gösterdiği halde amaca ulaşamamanın sebep olduğu ruhsalg erilim hali.


globulolysis : n. Kanın alyuvarlarının imhası, globüliz.


hirudicide : a.&n. 1. Sülükleri yokeden; 2. Sülükleri yokeden madde.


junctura : n. (pl. juncturae). 1. Mafsal, eklem; 2. See: Junction.


lithuria : n. İdrarda asit üriğin ve üratların fazlalığı, litüri.


metopion : n. Alın çıkıntılarının arasında ve orta çizgi üzerinde bulunan nokta.


metritis : n. Uterus iltihabı, metrit.


necrose : v. Gangrenleşmek.


orchi(o)- : pref. See: Testis.


oscillation : n. Dalgalanma şeklinde hareket, osilasyon.


peritomy : n. 1. Panüs'ü tedavi amacıyla kornea'ya yakın olmak üzere konjunktiva'ya kesit yapma (Bu suretle lezonun kornea'ya ilerlemesi önlenir); 2. Sünnet yapma.


phytobezoar : n. biochem. Nebati liflerden oluşmuş bir bezoar.


postscapular : a. Kürek kemiği (skapula) arkası, skapula arkasında.