Bugün : 23 Mayıs 2017, Salı

Favorilere Ekle!

ichthyophobia nedir?

ichthyophobia : n. Balıklara karşı tiksinti duyma, balık eti yemekten aşırı derecede iğrenme.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cocontraction : n. Herhangi bir hareketin yapılışında birbirine zıt etki gösteren kaslar arasındaki uyumlu çalışma.


electrology : n. Elektrikbilim, elektroloji.


enzymolysis : n. Enzim etkisiyle meydana gelen parçalanma veya çözülme.


esophagoenterestomy : n. Yemek borusu ile ince barsak arasında ameliyatla eçit oluşturma, midenin çıkarılmasını takiben yemek borusu ile ince barsağın ağız ağıza dikilmesi.


fibrochondritis : n. Fibrokartilaj dokunun iltihabı.


galvanomuscular : a. Kasa uygulanan galvanik cereyandan meydana gelen.


tenostosis : n. Kirişin kemikleşmesi.


hydrolase : n. biochem. Hidroliz yapan enzim, hidrolaz.


larvated : a. Bililen belirtileri vermeyen, larve.


occlusion : n. 1. Occlusio, oklüzyon: Ağız kapandığı zaman dişlerin kavuşması hali; 2. Bir gazla bir metal arasında veya bir çökelek ile eriyebilne madde arasında moleküler yapışma (adhesion) bulunma hali.


osphresiophilia : n. Kokuları sevme, marazi koku sevgisi.


osteoarthropathy : n. Eklem ve kemik hastalığı.


periarticular : n. Eklem çevresinde yerleşen (bulunan).


phon- : pref. Ses, seda anlamına önek.


polymerization : n. Polimer halinde birleştirme veya birleşme, polimerizasyon.


rrhexis : suff. Yırtılma, yırtma, yırtık.


sallow : a. Pembe rengini kaybetmiş, soluk yüz gösteren, solgun.


sarcina : n. Sekiz mikrokoküsün bir araya gelip bağlanmış paketg örünüşünde yaptıkları küme, sarsin.


sentimentalism : n. Düşünce ve hareketlerinde duygusal davranma, duygusallık.


sideropenia : n. Vücdun ve kanın demirsiz kalması, vücut veya kanda demir azalması, sideropeni.