Bugün : 20 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

ichthyophobia nedir?

ichthyophobia : n. Balıklara karşı tiksinti duyma, balık eti yemekten aşırı derecede iğrenme.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bloodletting : n. Damardan kan alma, akn çekme, kan çıkarma.


digit : n. El veya ayak parmağı, digitus.


dysfunctional : a. Organın çalışmasındaki bozuklukla ilgili, organdaki görev bozukluğuna bağlı.


glycorrhea : n. Vücuttan şeker ifraz etme.


groin : n. kasık.


histohypoxia : n. Dokunun oksijensiz kalışı, dokuda oksijen yetersizliği.


hyperextension : n. Aşırı tevessü, aşırı ekstansiyon hareketi yapabilme.


hypocyclosis : n. Gözde uyum yetersizliği.


hyponychial : a. Tırnak altında.


inaction : n. Uyarılara cevap verme hali, kayıtsızlık; 2. Hareketsizlik, durgunluk.


lithopedion : n. Ölü bir fetusun uzun süre uterus içinde kalması.


Little's Disease : n. Spastik tipte dipleji, bacakların makas şeklinde bükülmesine sebep olur.


lumbricus : n. 1. "Annelida" sınıfının toprak solucanlarını kapsayan cinsi, toprak solucanları grubu.


lypothymia : n. See: Melancholia.


mesorectum : n. rektum mezosu.


metatarsophalangeal : a. Metatars kemiğine ve falanksa ait.


miasmal, miasmatic : a. Mikroplu.


oxyhemoglobinometer : n. Kandaki oksijen miktarını ölçme aleti.


pancreaticoduodenostomy : n. Pankreas ile duodenum arasında anastomoz yapılması.


parasitaemia : n. Kanda parazit bulunamsı.