Bugün : 25 Haziran 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

ichthyoid nedir?

ichthyoid : a. Balıksı, balığa benzer.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

canthotomy : n. See: Cantholysis.


caruncle : n.Etcik, karonkül (mukoza kabartısı), caruncula.


cotarnine : n. biochem. Narkotinden çıkarılan acı bir alkaloid (C12H18NO2H2O).


emulgent : a. Boşaltıcı, dışarı atıcı.


extraction : n. 1. Çekip çıkarma, çıkarma; 2. hülasa yapma, ekstraksiyon.


hepatosplenic : a. Karaciğer ve dalakla ilgili.


tentum : n. Erkek cinsiyet organı, penis.


hemadynamometry : n. Kan basıncını ölçme, hemadinamometri.


larvivorous : a: See: Larviphagic.


microfilaria : n. Çenenin özellikle alt çenenin normalden küçük olması.


monotrichous : a. Tek kamçılı.


muscularis : n. Kas tabakası, herhangi bir organ duvarındaki kas tabakas.


onychocryptosis : n. Tırnağın ete batması.


pedunculus : i. 1. Sap; 2. Beyin sapı.


pericerebral : a. Beyin (cerebrum) çevresinde, cerebrum'u çevreleyen.


phoria : n. Bir göz kapatıldığı zaman diğer gözün görme ekseninin sapması.


pirioplasma : n. See: Babesia.


plasmin : n. Bir fibrinolizin, plazmin.


ponticulus : n. (pl. ponticuli). Köprücük.


radio-isotope : n. Atom ağırlığı başka bir elementten ayrı olan, ancak atom numarası eşit olan bir element.