Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

ichthyoid nedir?

ichthyoid : a. Balıksı, balığa benzer.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

borate : n. biochem. Boraks asidi (asitborik) tuzu.


bulbospinal : a. Medulla oblongata ve columna spinalis ile alakalı olan.


chlorophyli : n. biochem. Fotosentezi meydana getiren bitkilerin yeşil boya maddesi, klorofil.


compress : n. Kompres, yara veya şiş ve iltihapların tedavisinde kullanılan yumuşak ve ekseriyetle ıslak bez.


ostosternal : a. Kaburgalara ve sternuma ait.


cryogen : n. Soğutucu madde.


dermatoxerasia : n. Derinin kuruyup sertleşmesi.


dissect : v. Ayırmak, herhangi bir oluşumu etraf dokulardan ayırarak görülebilir hale getirmek, teşrih etmek.


dyshidrosis : n. Terlemede bozukluk, dishidroz (bir cilt hastalığı).


fennel : n. Rezene, raziyane.


gibberish : n. Anlaşılmaz konuşma, hızlı ve karışık konuşma.


laparoscope : n. Karın boşluğu ve karın organlarını görerek muayene amacıyla karın duvarından sokulan ucu ışıklı alet, laparoskop.


mantoux reaction : n. Bir hastanın eski tüberküline karı hassasiyet derecesinin ölçülmesinde kullanılan intradermal bir test.


neurotropic : a. Sinir dokusuna karşı özel ilgisi olan, nevrotrop (nörotrop).


organoleptic : a. Organa tesir eden.


otalgic : a.&n. 1. Kulak ağrısına ait; 2. Kulak ağrısı ilacı.


parachromatism : n. Renk körlüğü, parakromatizm.


pearlite : n. biochem. Karbon ve demirden mürekkep madeni bileşim.


penoscrotal : a. Penis ve skrotum'la ilgili.


pentane : n. biochem. Petrol içinde bulunan uçucu bir gaz (C6H12).