Bugün : 18 Ocak 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

ichthyismus nedir?

ichthyismus : n. Balık zehirlenmesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

divulsion : n. 1. Çekip ayırma, koparıp çıkarma; 2. Darlık gösteren bir kanalı buji v.s. ile zorlayarak genişletme.


dysostosis : n. Kemikleşmede güçlük, disostoz.


furor : n. Kızgınlık, kudurma, öfke, hiddet, hrıs.


histotomy : n. 1. Doku disseksiyonu; 2.See:Microtomy.


hysterodynia : n. Rahim sancısı, uterus ağrısı, histerodini.


iridotomy : n. Gözün iris tabakasının içini kesme ameliyatı.


microcephal(on) : n. Normalden küçük baş, mikrosefal.


microdactylia : n. El veya ayak parmaklarının normalden küçük olması, mikrodaktili.


morphologic : a. 1. Organizmanın ş ekil ve yapısıyla ilgili; 2. Morfoloji ile ilgili.


mythomania : n. Marazi yalan söyleme ve mübalağa etme eğilimi, yalancılık, mitomani.


peripancreatic : a. Pankreas çevresinde, pankreas'ı çevreleyen.


psychoneurosis : n. Beyinde bir hastalık olunamayan ruhi hayatta değişiklk (mesela histeri), ruhi bozukluktan ileri gelen sinr hastalığı, psikonevroz.


somasthenia : n. İştahsızlık ve uykusuzlukla müterafık vücut zayıflığı.


spermaticidal, : n. Spermleri öldüren.


splenification : n. Organ veya dokunun aşırı kanlanma (konjesyon) sebebiyle dalak yapısına benzer görünüm kazanması, özellikle akciğer dokusunda meydana gelen bu nitelikle belirgin görünüm.


subsidence : n. Yatışma, sakinleşme, dinme (Hastalık veya belirti hakkında).


symbiont : n. Simbiyoz halinde yaşayan bir organizma.


system : n. Sistem: 1. Yol; 2. Organizma, 3. Metot; 4. Anatomi; 5. Aynı vazifeyi gören organların oluşturdukları birlik, systema.


thanatometer : n. Vücut ısısındaki düşüklüğü tesbit suretiyle ölümün meydana geldiğini gösteren alet, tanotometre.


thoracoscope : n. Göğüs duvarında yapılan küçük birinsizyonla plevra boşluğuna sevkedilen ve plevra yüzeylerinin gözle kontrolunu sağlayan aygıt.