Bugün : 21 Ağustos 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

ichthyismus nedir?

ichthyismus : n. Balık zehirlenmesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachymetropia : n. See: Myopia.


cleoid : n. Diş oyuklarını kazımada veya dolguyu parçalayıp çıkarmada kullanılan sivri uçlu alet.


drive : n. Dürtü, içten gelen şiddetli uyarı.


ergograph : n. Kasların kuvvetini ölçmeye yarayan alet, erogagraf.


fiberless : n. Lisiz.


glutathione : n. biochem. Bitki ve hayvan dokularında oksijen taşıyıcı olarak rol oynayan bileşik cisim, Glütasyon, kanda kimyasal bir madde.


heinz body : n. Bazı hemoglobinopatilerde ,intrasellüler hemoglobinde mevcut bulunan kırıcı.


hydatoid : a. 1. Hidatid kist'e benzeyen; 2. Göz ön ve arka odacıklarını dolduran saydam sıvı, hümör aköz.


ignition : n. Yakma, tutuşturma.


ileorectal : a. İleum ve rektuma ait olan, her iki oluşumu beraberce ilgilendiren.


leprous : a. 1. Cüzamlı, abraş; 2. Cüzam gibi, cüzama ait.


lithemia : n. Kanda ürik asit fazlalığı, litemi.


mittelschmerz : n. Bazı kadınlarda iki adet arasında, ovülasyona eşlik etmek üzere pelvis bölgesinde hissedilen ağrı, adetler arası ağrı.


onychophagy : n. Tırnak yeme (ısırma) fena alışkanlığı, onikofaji.


per rectum : Rektum yolu ile.


periotic : a. Kulağı saran, kulak çevresinde bulunan.


pharyngodynia : n. Yutak ağrısı, farengodini.


phospholipidemia : n. Kanda fosfolipid artışı.


pitocin : n. biochem.Oksitosinin ticari adı, pitosin.


polycholia : n. Aşırı safra salgısı, polikoli.