Bugün : 21 Ekim 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

ichthyismus nedir?

ichthyismus : n. Balık zehirlenmesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

circle : n. Çember, daire, circulus.


collagenosis : n. Yer yer fibrinoid nekroz bölgeleri ile belirgin bağ dokusu hastalığı, kollajen hastalığı.


endomorph : n. Endomorfi gösteren canlı.


enteroptosis : n. Kas kuvvetinin veya yağ dokusunun zayıflığı yüzünden karın organlarının düşmeleri.


exodeviation : n. Dışa dönme, içinin dışa dönmesi.


galen : n. Milattan sonra 130-200 yılları arasında yaşamış, çeşitil hastalıklar hakkında görüşleri ve tedavi usulleri ile ünlü eski Yunan hekimi.


globulolysis : n. Kanın alyuvarlarının imhası, globüliz.


hypostatical : a. Hipostaza ait.


mast- : pref. Meme anlamına önek.


mercurialize : v. Cıva ile tedavi etmek.


metratomy : n. Uterus'a kesit yapma, kesit yaparak uterus'u açma, metratomi.


natural : a. 1. Tabii, normal. 2. Doğuştan; 3. Sun'i veya patoljik olmayan; 4. Kendiliğinden olan, naturalist.


panacea : n. Her derde deva olan ilaç.


parasacral : a. Sakrum yakınında, sakrum'a komşu, sakrum'a bitişik.


phlebotomy : n. 1. Kan alma; 2. Damar (ven) ameliyatı, flebotomi.


photogene : n. Kopye.


phrenesis : n. Zihinsel bozukluk, delilik.


pinocytosis : n. Hücreler tarfından sıvının emilmesi.


pneuma : pref. See: Pneum.


psychoanaleptic : n. Zihni uyarıcı, zihin açıcı.