Bugün : 01 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

ichthophagy nedir?

ichthophagy : n. Devamlı balık yeme, balık etiyle beslenme alışkanlığı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cheyne-stokes respiration : See: respiration.


crutchpalsy : n. El bileğinin parmakların ve başparmağın ekstensor adalelerinde görülen felç durumu.


dorsolumbar : n. Sırtın bel bölgesi.


drip : v. 1. Damlamak, damlalar halinde düşmek; 2. Damla damla akıtmak (Damar v.s. içine).


eugenol : n. biochem. Antiseptik ve lokal anestetik olarak kullanılan bir fenol (C10H12O2), öjenol.


frontoparietal : a. Frontal ve paryetal kemiklerle ilgili.


galvanofaradization : n. Tedavi amacıyla galvanik ve faradik akımların bir arada uygulanması.


tenosuture : n. see: tenorhaphy.


hexachlorophane : n. Bakterisit ve bakteriyostatik etkiye sahip bir madde (Ameliyat ve müdahalelerden önce el temizliği için kullanılır).


iniencephalus : n. İniensefali gösteren fetüs.


leucopoiesis : n. Lökositlerin oluşumu, lökopoyez.


lumb(o) : pref. Bel.


mediocre : a. Orta derecede, üstün bir özellik göstermeyen.


paludal : a. 1. Sıtma ile ilgili; 2. Bataklık bölge ile ilgili, bataklık'tan kaynaklanan.


panhidrosis : n. Vücudun bütün yüzeyinin terlemesi, panhidroz.


peptonemia : n. kanda pepton bulunuşu.


perityhlitis : n. Çekumu saran dokuların iltihabı.


phonology : n. See: Phonetics.


plagiocephalic : a. 1. Plagiosefali ile ilgili; 2. Plagiosefali gösteren.


premolar : a. Azı dişi önünde bulunan.