Bugün : 21 Ekim 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

ichthophagy nedir?

ichthophagy : n. Devamlı balık yeme, balık etiyle beslenme alışkanlığı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

capacitance : n. Elektrik akımını tutma özelliği, şarj kudreti.


ectrogeny : n. Bir vücut parçasının veya organın doğuştan yokluğu.


explosion : n. 1. Patlama, infilak; 2. Nüfusun hızla artışı, nüfus patlaması; 3. Aniden meydana gelen kimyasal değişiklik, ani dönüşme (Bir sıvının anideng az haline dönüşü gibi).


fetoscope : n. Fetüs kalb seslrini dinlemede kullanılan alet, fetoskop.


fractional : a. biochem. Cüzi, kesri,


hemat : n. pref. Kan.


idiogenesis : n. Kendiliğinden veya sebebi bilinmeksizin oluşma, özellikle idyopatik nitelikte herhangi bir hastalığın oluması.


jactitation : n. Özellikle ateşli hastalıklarda uyuyan hastanın çırpınması, jaktasyon.


laryngoxerosis : n. Gırtlak kuruluğu, larenksin kuruması.


mycetoma : n. El ve ayak kemiklerine tesir eden mantardan doğan bir hastalık, kemik marazı.


neurofibrilia : n. See: neurofibril.


oleate : n. 1. Oleik asit'in tuzu; 2. Etkili maddenin oleik asit içindeki eriyiğinden oluşan ilaç.


pediatirc : a. Çocuk hastalıkları ile ilgili.


pedophilia : n. Pedofili 1. Çocuklarla aşırı ilgilenme, çocuklara aşırı düşkünlük; 2. Cinsel gayelerle çocuklara karşı cinsel eğilim taşımakla belirgin sapıklık.


pericystitis : n. Mesane iltihabı, sidik torbası çevresindeki dokuların iltihabı, perisistit.


respirator : n. 1. Teneffüs olunan havayı ısıtmak veya temizlemek için ağız veya buruna geçirilen cihaz respiratör; 2. Sun'i teneffüs yaptıran cihaz.


sarcolyte : n. Yumuşak dokuların ayrılıp dağılmaları ile ilgili hücre, sarkolit.


scarlatinella : n. Rubella scarlatinosa (hafif geçen ve kızıla benzeyen bir hastalık).


septic : a. 1. Mikrop veya toksinden meydanag elen; 2. Bulaşık, mikroplu, septik.


superfecundation : n. Hamilelik esnasında ikinci yavruya gebe kalma.