Bugün : 24 Mart 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

ichthophagy nedir?

ichthophagy : n. Devamlı balık yeme, balık etiyle beslenme alışkanlığı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bromatotoxism : n. Gıda zehirlenmesi.


climatology : n. İklimlerin tesirini araştıran bilgi, klimatoloji.


desiccate : v. Kurutmak.


desiccative : a. Kurutucu, kurutan.


dialysis : n. biochem. Diyaliz: Parşömen zarı vasıtasiyle bir sıvının içinde çözülmüş maddeleri kolloidlerden ayırma.


disulphuric : a. biochem. Disülfürik.


drum : n. Kulak davulu, timpan.


epidermoid : a. Epiderme benzer, epidermsi.


epizootic : a. 1. Aynı anda birçok hayvanda görülen, hayvanlar arasında bulaşıcı nitelik gösteren; 2. Belli bir hastalığın hayvanlar arasında aynı anda görülmesi, hayvanlar arasındaki hastalık salgını.


fossette : n. 1.Foset:Çukurcuk; 2. Gamze; 3. Küçük ve derin kornea ülseri.


insulinogenic : a. 1. İnsülin'e bağlı, pankreas'tan salgılanan veya dışardan tedavi amacıyla verilen insülin'insebep olduğu; 2. Pankreas'tan insülinsalgılanmasını uyaran.


hoof-bound : a. & a. Tırnağı sıkışmış, sakat tırnaklı.


hygeiolatry : n. 1. Kişinin sıhhatiyle aşırı ilgilenmesi, sağlığına aşırı dikkat gösterme hali; 2. Sağlık kurallarına bağlılık gösterme, hiyjen prensiplerine dikkatle uyma eğilimi.


iproniazed : n. Antidepresan, MAO inhibitörü.


iridocyclitis : n. İris ve kirpiksis cismin iltihabı, iridosiklit.


marmgarine : n. biochem. Margarin.


megaloglassia : n. See: macroglossia.


osteoporosis : n. kemik dokusunun içinde anormal derecede boşluklar oluşumu, osteoporoz.


polyneuroradiculitis : n. Omurilik gangliyonları, sinir kökleri ve periferik sinirlerinin iltihabı.


sulphafurazole : n. Etki sahası geniş olan, ancak çözünürlüğünün yüksek oluşu nedeniyle idrar yolu enfeksiyonlarında kullanılan bir sulfonamid.