Bugün : 13 Aralık 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

ichthophagy nedir?

ichthophagy : n. Devamlı balık yeme, balık etiyle beslenme alışkanlığı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biparasitism : n. Bk. hyperparasitism.


decerebrate : a. Beyin fonksiyonları olmaksızın, derin bilinç kaybı durumu.


dextrophobia : n. Vücudun sağ tarafında yer alan organ ve oluşumlardan aşırı tiksinme.


erythroclasis : n. Eritrositlerin parçalanması.


glomerulus : n. (pl. glomeruli) Yumak, yumakçık (yumacık) glomerül.


gonadotrophic : a. 1. Gonadotropizme ait; 2. Gonadlara uyarıcı etki yapan.


granulomere : n. Trombosit'in boyandığı zaman kırmızı tanecikler gösteren orta kısmı (Bu taneciklerin sun'i olarak oluştuğu kabul edilmektedir).


grid : n. 1. Üzerinde deliler bulunan kurşun levha; 2. Üzerined birbiriyle kesişmek üzere yatay ve dikey çizgiler bulunan grafi kağıdı.


inactive : a. Gayrifaal, hareketsiz, etkisiz.


liothyronine : n. Tiroid guddesinin salgısı.


lip(o) : pref.Yağ.


melanophore : n. Melaninli pigment hücresi, melanofor.


mummy : n. Mumya, iyi muhafaza edilmiş ceset.


myelemia : n. kanda ilik hücrelerinin bulunması, miyelemi.


peri : perf. Etrafında, çevresinde, yakınında, dışında, peri.


periscopic : a. Geniş bir görme alanı temin eden.


puerpera : n. Lohusalık devresindeki kadın, lohusa.


pulsific : a. Nabız arttırıcı.


stearin : n. biochem. Katı yağlarda bulunan ve katışıktan katı kısım olarak ayrılabilen stearik asidin gliserli esteri, stearin [C3H5O3(C17H35-CO)2].


sudanophill : a. Sudan boyası ile kolayca boyanabilen.