Bugün : 24 Şubat 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

ichthammol nedir?

ichthammol : n. biochem. Cilt hastalıklarında kullanılan ve bazı şistlerin damıtılmasından elde edilen bir madde.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

catacrotic : a. Sphygmogram'ın inen kolu üzerinde bir veya bir kaç çentik gösteren.


chlorite : n. biochem. Klor asidi tuzu, klorit (mikrop kırıcı ve renk açıcıdır).


drowsy : a. Uyuşuk, zihni uyuşmuş,uyku basmış,sersemlemiş.


ectosphenoid : n. Üçüncü kama biçim kemiği.


emotionalism : n. Kişinin fazla duygusal oluşu ve çabuk heyecanlanması ile belirgin ruhsal yapı göstermesi hali.


gamma-encephalography : n. Az dozda izotop verilerek yapılan bir inceleme.


gingivectomy : n. Dişetinin ameliyatla çıkarılması.


hemospastic : a. Kan çekme (hemospazi) ile ilgili.


histiocyte : n. Fagositik özellik gösteren bağ dokusu hücresi, histiosit (Yabancı cisimleri yapısına alıp imha eder).


hybridize : v. Melez olarak yetiştirmek.


imperative : a. İstemdışı, irade dışı, zorunlu.


index : n. (pl. indicis). 1. İşaret (şahadet) parmağı; 2. Herhangi bir parçanın standard bir büyüklüğe oranını veren rakam; 3.İşaret.


morbid : a. 1. Hastalıklı, bozuk, mariz; 2. Hastalığa ait, marazi.


nystagmograph : n. Nistagmus halinde gözküresinin hareketlerini kaydeden alet, nistagmograf.


paratyphoid : n. 1. Paratifo, paratifo basillerinin yaptığı tifoya benzeyen fakat daha az tehlikeli bir hastalık olup lokal veya genel enfeksiyon yapabilir; 2. a. Tifoya benzeyen, tifoyu andıran.


pentavalent : a. Beş değerli (element'in birleşme gücü hakkında).


pharmacognosy : n. See: Aceognosia.


pselaphesia : n. Dokunma duyusu.


pseudesthesia : n. Normal bir uyarıma bağlı olmadan alınan duygu.


pyelotomy : n. Piyelonu kesme ameliyesi.