Bugün : 19 Ocak 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

ichorrhea nedir?

ichorrhea : n. Bol cerahat akması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cache : n. Işınlamada, radyoaktif maddenin, içine konulduğu kurşundan, tepesi açık, koni şeklinde muhafaza.


confusion : n. Bilincin bulanıklığını ve kişinin realite ile alakası bulunmadığını belirten bir kavram.


cryobiology : n. Canlılar üzerinde soğuğun etkilerini ve canlıların soğua karşı davranışlarını inceleyen bilim dalı.


diaclast : n. Fetüs'ün kafa kemiklerini kırmağa mahsus özel alet.


effeminacy, effemination : n. Kadınlaşma, dişileşme.


extracerebral : a. Beyin (cerebrum) dışında.


halo : n. Hale, nur dairesi.


herpetiform : a. Erpes gibi, erpese benzer.


holism : n. İnsanı ruh ve beden olarak bölünmez bir bütün kabul eden felsefe görüşü, holizm.


hygro : pref. Nem, rutubet anlamına önek.


hyponychial : a. Tırnak altında.


infested : a. Vücudu hayvansal parazitlerle sarılmış, bu cins parazitlerle hastalanmış.


inosculation : n. See:Anastomosis.


karyolobism : n. Hücre nüvesinin loplu olma hali (özellikle lökosit nüvesi).


metritis : n. Uterus iltihabı, metrit.


phagocytes : n. Bakterileri ve sair yabancı cisimleri yiyebilen lökosit, fagosit.


prosecretion : n. Secretin" öncüsü madde.


pyknometer : n. 1. Vücut kısımlarının kalınlığını ölçme aleti; 2. İdrarın özgül ağırlığını tayine yarayan alet.


sarcological : a. Vücudun yumuşak kısımların a(dokularına) ait.


silicones : n. Su çekme özelliği bulunmayan organik bileşikler.