Bugün : 24 Haziran 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

ichorrhea nedir?

ichorrhea : n. Bol cerahat akması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

case : n. Hastalık hali, vak'a.


copperas : n. biochem. Demir sülfatı, zaç.


dacnomania : n. Öldürme dürtüsü, içinde devamlı olarak öldürme hissi taşıma.


emboliform : a. Tıkaçbiçim, emboliform.


furfuraceous : a. 1.Kepekli; 2. Kepeğe benzer.


hydriatric : a. Su tedavisiyle ilgili.


icterus : n. Sarılık, ikter.


incoherent : a. Tutarsız, birbiriyle ilişkisiz, saçma.


influenzal : a. 1. İnfluenza (grip) ile ilgili; 2. İnfluenza'ya bağlı, influenza'nın sebep olduğu.


localizer : n. Gözdeki yabancı cismin yerini tesbit eden alet.


locomotion : n. Bir yerden diğer yere gitme hareketi veya bu hareketi gösterebilme gücü.


lunate : a.&n. 1. Ay şeklinde, aysel, lunar; 2. Ay (ayça) kemik, lunatus.


mesmerism : n. 1. Hipnotizma; 2. Manyetizma ile tedavi usulü; hipnotizma ile tedavi.


molariform : a. Azı dişi şeklinde, azı dişine benzeyen.


officinal : a. Eczanede daima bulunan (ecza veya ilaç), müstahzar, officinalis.


olecranal : a. Olekrana ait.


periodynia : n. Tüm vücudu tutan şiddetli ağrı.


phonogram : n. Ses kayıt grafiği, fonogram.


polymorphism : n. 1. Bir kaç şekilde bulunma hali, bir kaç şekil gösterme niteliği, özellikle aynı canlının bir kaç değişik tip gösterme hali 2. Gelişimin değişik devrelerinde farklı şekiller gösterme hali veya özelliği, polimorfizm.


pulmometry : n. Akciğer büyüklüğünü ölçme.