Bugün : 01 Mart 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

ichorrhea nedir?

ichorrhea : n. Bol cerahat akması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

callisection : n. Araştırma amacıyla deney hayvanlarını kesme veya üzerlerinde ameliyat yapma.


cephalomeningitis : n. Beyin zarlarının iltihabı.


condylus : n. (pl. condyli): See: Condyle.


derangement : n. Bozukluk, intizamsızlık.


diastatic : a. biochem. Nişastayı şekere tahvil eden, diyastatik.


dose : n.&v. 1. Bir ilacın muayyen zamanda alınacak miktarı, doz; 2. Muayyen miktarda ilaç vermek.


encellialgia : n. Bir karın organında duyulan ağrı.


epilation : n. Koagülasyon nekrozu, elektroliz ve cımbız gibi yöntemler kullanılarak kıl köklerinin çıkarılması veya tahrip edilmesi.


fetopelvic : a. Fetüs ve anne pelvisi ile ilgili, fetüs başı ile anne pelvisi arasındaki ilişkiye ait.


fourchette : n. Labia majora (Büyük dudaklar) nın arka birleşeği.


galvanocautery : n. 1. Galvanik cereyanla ısıtılmış bir tel vasıtasıyle yakma; 2. Galvanik cereyanla ısıtılmış bir tel ile yakan alet, galvanik cereyan vasıtasiyle lde edilen ısı ile cauteriation yapan cihaz.


hemisphere : n. Beyin yarım küresi, hemisphaerium (hemispharia).


hutchinson's teeth : n. Konjenital sifilizli çocuklarda üst merkezi kesicilerde görülen karakteristik durum.


hypoinsulinemia : n. Kanda düşük miktarda insülin bulunuşu.


hypo : pref. Aşağı, daha az, altında, alt, hipo.


intersexuality : n. Her iki cinsin karakterlerinin bir arada bulunması.


parathymia : n. Sürmenaj, zihni gerginlik.


phospholipidemia : n. Kanda fosfolipid artışı.


polymer : n. biochem. Elementlerinin ağırlık oranları bir olup ta molekül ağırlıkları farklı olan mürekkeplerden biri, polimer.


postfebrile : a. Ateşten sonra, ateş sonrası.