Bugün : 11 Aralık 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

ichorrhea nedir?

ichorrhea : n. Bol cerahat akması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bioscopy : n. Canlılık işaretlerinin bulunup bulunmadığını tesbit için yapılan muayene.


chorioblastosis : n. Koryon vilüslarının aşırı gelişemsi.


cytopigment : n. Hücre içinde bulunan pigment, hücre pigmenti.


diaphysitis : n. Diyafiz iltihabı.


diseased : a. Hasta, mariz, hastalıklı.


interorbital : a.Orbitalararası.


leiomyosarcoma : n. Çizgisiz kas hücreleri ihtiva eden habis tüömr.


lithium : n. biochem. Li sembolüi ile bilinen atom no:3 ve atom ağırlığı: 6.940 olan kimyasal element, lityum (en hafif maden).


macrosomia : n. See: Gigantism.


mallein : n. Ruam basilleri kültüründen elde edilmiş bir sıvı olup bu hasatlığın tedavisinde kullanılır, malein.


mesodermitis : n. Mediyasten iltihabı.


momentum : n. 1. Bir cismin hareket miktarı, moment; 2. Kitlenin sürat ile çarpımı.


nature : n. Tabiat, natura.


partial : a. Tam olmayan, bütününü kapsamayan, kısmi.


parasitophobia : n. 1. Parazitlerden aşırı korkma, hastalığa yakalanacağı korkusuyla parazitlerden aşırı ürkme; 2. Sebepsiz yere kendisinde parazit hastalığı bulunduğu inancını taşıma, bu nitelikle belirgin kuruntu hali, parazitofobi.


pustulosis : n. Püstüllü cilt hastalıı.


sarcomatoid : a. Sarkom şeklinde, sarkomsu.


siderosilicosis : n. Demir ve silis zerreciklerinin devamlı solunum sonucu akciğerlerde toplanmaları ile belirgin patolojik durum, siderosilikoz.


soothe : v. Yatıştırmak, teskin etmek, hafifletmek (ağrı veya acıyı).


spinobulbar : a. Omurilik ve soğaniliğe ait.