Bugün : 17 Ekim 2017, Salı

Favorilere Ekle!

ichorrhea nedir?

ichorrhea : n. Bol cerahat akması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carver : n. Doldurulan veya sun'i olarak yapılan dişe şekil vermede kullanılan dişçi aleti.


cholecystopexy : n. Safra kesesinin dikişle karın duvarına tesbit edilmesi.


clonus : n. Kasılma, kramp, ispazmoz.


cutaneous : a. Deriye (cilde) ait, cildi, cutaneus


deodorant : n.&a. 1. Kokuyu azaltmak veya izale etmek için kullanılan kimyevi bir madde; 2. Dezenfekte edici.


eccentro-osteochondrodysplasia : n.Uzunkemiklerde normal dışı ossifikasyon merkezleri görülmesi ve bu merkezlerden başlayan kemikleşme sonucu iskelet sisminde çeşitli şekil bozuklukları ve çok kere cücelikle belirgin durum, Morquio hastalığı.


hematocyte : n. Kandaki küreciklerden biri.


hypercardiotrophy : n. See: Hypercardia.


immunosupressive : a. Bağışıklıkla ilgili reaksiyonların ortaya çıkmasına engel olan.


light : n. 1. Işık; 2. (pl.) Hayvan akciğeri.


luxate : v. Ekleminden çıkarmak.


meningosis : n. Zar vasıtasiyle kemiklerin birbirine temas etmesi, meningoz.


mental : a. Mentalis: 1. Zihni, akli mantal, bilince ait; 2. Çeneucuna ait.


metaphase : n. Mitoz'un ikinci devresi, mitoz şeklinde seyreden hücre bölünmesinde profaz'ı izleyen devre, metafaz.


metrectopy : n. Uterus'un normal yeri dışında bulunuşu, uterus ektopisi.


neon : n. biochem. Ne sembolü ile bilinen, atom no:10 ve atom ağırlığı: 20.183 olan kimyasal element, neon, havanın bileşiminde bulunan bir gaz;


nosogenesis : n. Hastalığın oluşması.


pendulous : a. Aşağıya doğru asılı durumda olan, sarkan, sarkık.


psychodynamics : n. Zihin faaliyetini inceleyen bilim, psikodinami.


recognition : n. Tanıma, bilme, ayırma.