Bugün : 26 Nisan 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

ichorrhea nedir?

ichorrhea : n. Bol cerahat akması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachygnathia : n. Alt çenenin anormal şekilde kısalığı.


corrosive : a. Yakıcı, çürütücü, aşındırıcı.


cricotracheotomy : n. Krikoid kıkırdak aracılığıyla trakea'ya kesit yapma, krikoid kıkırdak üzeirnden geçrekleştirilen trakeotomi.


cuticular : a. Dış deriye ait, epidermis'le ilgili.


deutero-albumose : n. biochem. Suda veya tuzlu eriyiklerde eriyebilen albümoz.


dilute : v. Sulandırmak, eriyiğin yoğunluğunu azaltmak.


elimination : n. İhraç, çıkarma (organ).


fibromatous : a. Fibromu, fibromatöz.


heteradenoma : n. Bulunmaması gereken yerdeki bez dokusundan gelişen tümör, heteradenik dokudan gelişen tümör, heteradenom.


hysterolysis : n. Rahimi çevresindeki yapışıklıklardan ayırma, bu amaçla yapılan ameliyat.


kaolinosis : n. Solunumla devamlı olarak alınan kaolin tozlarının akciğerlerde toplanması.


kephir : n. Mayalanma sonucu ekşitilmiş süt, ekşi süt.


masculation : n.Erkekleşme, erkeklik vasıflarının gelişimi.


nervousness : n. Sinirlilik, asabiyet, nervozite.


pandemic : a. 1. Pandemi özelliği gösteren, geniş bir saha üzerinde salgın olarak görülen; 2. Geniş bir sahaya yayılma niteliği gösteren hastalık, salgın hastalık.


prehemiplegic : a. Hemiplejiden önce olan.


prone : a. 1. Yüzü koyun yatmış; 2. El ayası aşağı dönük olan.


salpingolithiasis : n. Tuba uterina (Fallop tüpü) iç duvarında kireç birikiminden ibaret küçük topaklar oluşması hali, salpengolitiazis.


secretin : n. biochem. Oniki parmak barsağında bulunan bir hormon, sekretin.


seronegative : a. Serolojik test sonucu negatif olan, serolojik reaksiyon göstermeyen.