Bugün : 19 Ekim 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

ichorous nedir?

ichorous : a. 1. Sulu cerahat (ichor) ile ilgili, 2. Sulu cerahate benzeyen; 3. Sulu cerahatten oluşmuş, cerahatli.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiophone : n. Hastanın göğüs kafesine yapıştırılan hassas mikrofon aracılığı ile kalb seslerine ait işitilebilir ve görülebilir sinyallerin alınması.


costoclavicular : a. Kaburgalar ve klavikulaya ait.


cytoclasis : n. Hücrelerin tahrip olmlası, hücrelerin ölümü.


exsanguination : n. Kansız bırakma işlemi.


exsiccation : n. Sıcaklıktan dolayı kuruma.


fructosuria : n. İdrarda fruktoz bulunuşu.


galacturia : n. Süt görünümünde idrar çıkarma, galaktüri, kilüri.


gradatim : adv. Tedricen, gittikçe.


hemachrome : n. Kanın boya maddesi, hemokrom.


hemogenic : a. Kan oluşumuna (yapımına) ait, hemojenik.


heteromorphosis : n. 1. Harabiyete uğramış dokunun kendisini normal yapısından farklı olarak yenilemesi; 2. Vücudun herhangi bir kısmında orada bulunmaması gereken doku veya organ oluşmasıyla belrigin gelişim anomalisi, bu nitelikte malformasyon.


jaw : n. Çene.


lymphocytopenia : n. Kanda lenfosit sayısının ileri derecede azalışı.


megakaryocyte : n. pl. Trombositlerin ana hücresi olan kemik iliğine ait büyük, çok nüveli hücreler.


micrencephalon : n. Normale oranal çok küçük beyin.


myeloplast : n. Kemik iliği lökosiit


opisthocheilia : n. Dudakların normal yerine oranla gride bulunuşu.


ossicular : a. Küçük kemikle ilgili.


otoscope : n. Kulak muayene aleti, otoskop.


pectosinase : n. Pektoz'un pektin haline dönüşmesini sağlayan enzim.