Bugün : 24 Mart 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

ichorous nedir?

ichorous : a. 1. Sulu cerahat (ichor) ile ilgili, 2. Sulu cerahate benzeyen; 3. Sulu cerahatten oluşmuş, cerahatli.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

body : n.  pl. bodies]. 1. Vücut, beden; 2. Madde, cisim, corpus.


chiropody : n. El ve ayaklarda bulunan nasırların deri kalınlaşmalarının, iltihabi şişliklerin ve tırnaklarla ilgili durumların tedavisi.


chondroangioma : n. Yer yer kıkırdak yapıda odaklar gösteren anjiyom.


coleocystitis : n. Vagina ve mesanenin beraber iltihabı.


colovesical : a. 1. Kolon ve mesane ile ilgili; 2. Kolon ve mesane arasında.


cytology : n. Hücrebilim, hücrelerin bilimsel tetkiki.


deontology : n. Vazifeler bilgisi, ahlak ilmi.


elementary : a. biochem. Sade, tek elementten ibaret


gastropylorectomy : n. Mide kapısının ameliyatla çıkarılması.


haploid : a. Türe has kromozom sayısının yarısına sahip (hücre).


homeotypical : a. Normal veya mutat tipe benzeyen.


hygienic : a. Sıhhi.


layette : n. Yenidoğan bebeğin giyeceklerinden oluşan takım, bebeğin giyim takımı.


lipacidemia : n. Kanda yağ asitlerinin bulunması yağ asidi işeme, lipasidüri.


masculine : a. 1. Erkek (cins bakımından), erkeğe ait; 2.Erkeksi, erkek gibi (kadın).


monatomic : a. Tek atomlu.


noli me tangere : n. Bir çeşit cilt veremii.


pectase : n. biochem. Meyvalarda pektinin demetilasyonunu katalize ederek pektik asit meydanag etiren enzim, pektaz.


paralyse : v. 1.Felce uğratmak, felç meydana getirmek; 2. Tesirsiz hale getirmek, etkisiz bırakmak.


plantigrade : a. İnsan ve ayı gibi bütün tabanına basarak yürüyen.