Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

ichoroid nedir?

ichoroid : a. Yaradan sızan sulu akıntıya benzeyen, sulu cerahat gibi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

busulphan : n. Kronik myeloid lösemide kullanılan sitostatik bir ilaç.


by-pass : n. 1. İki kan damarı arasında damar grefi kullanarak sun'i geçit oluşturma (koroner by-pass gibi); 2. Kanal ş eklindeki iki organ veya oluşum arasında, ağız ağıza dikmek suretiyle geçit oluşturma (jejunoileal by-pass gibi).


carphology : n. Yüksek ateşli hastalıklarda dalgın yatan hastanın yatak çarşafını v.s. avuçlaması, karpoloji.


certified : Vesayet altında olan, vasi kontrolu altında hareket edebilen kimse.


charta : n. İlaçlı eriyikte emdirilerek korutulmuş veya üzerine ilaç sürülmüş kağıt, ilaçlı kağıt.


deoxidate : v. Bir bileşiğin yapısından oksijen'i çıkartmak.


edacity : n. Oburluk.


elementary : a. biochem. Sade, tek elementten ibaret


exodeviation : n. Dışa dönme, içinin dışa dönmesi.


glossospasm : n. Dil spazmı.


labyrinth : n. İçkulak, labirent. labyrinthus.


hamate : a. Çengelli, çengelsi, hamatus.


meningocyte : n. Meninks histiyositi, menengosit.


myelencephalon : n. İlik miyelinkefal(on) (arka beyinin medulla oblongata'yı yapacak olan kısmı).


obstetrics : n. Doğum işlerinde uzmanlık, ebelik, doğum bilgisi.


palpebra : n. (pl. palpebrae). Göz kapağı.


pate : n. Baş, kafa.


polygram : n. Poligrafın kaydettiği çizgi, poligram.


psora : n. 1. Uyuz; 2. See: Psoriasis.


pyretherapy : n. Vücut ısısını, ateş yükseltici maddeenjekte ederek sun'i yükselme suretiyle hastalığın tedavisi ateş yükseltici tedavi.