Bugün : 22 Ağustos 2017, Salı

Favorilere Ekle!

ichoroid nedir?

ichoroid : a. Yaradan sızan sulu akıntıya benzeyen, sulu cerahat gibi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carcinolytic : a. Kanser hücrelerini eritip yok edici, kanser hücrelerini öldürücü.


catabolite : n. biochem. Katabolizmada meydana gelen bir bileşim.


celloidin : n. biochem. Mikroskop çalışmalarında kullanılan bir kollodyon preparatı, koloidin.


dextral : a. Sağ tarafa ait.


dysphylaxia : n. Uykudan erken uyanma, uykunun erken kesilmesi ile belirgin bir çeşit uyku bozukluğu.


dyspigmentation : n. Deriye veya herhangi bir oluşuma rengini veren pigment miktarında değişme, özellikle herhangi bir deri bölgesi üzerinde pigment azalması.


dysrhythmia : n. Ritimbozukluğu, belli bir sıra ve düzen içinde gidişin bozulması.


endodascope : n. Endodiyaskopi'de vücut boşluğuna yerleştirilen röntgen tüpü.


erythroleukemia : n. kanda genç eritrosit ve lökositlerin aşırı miktarda artışı ve bir kısmının atipi göstermesi ile belirgin öldürücü seyir gösteren anemi, eritrolösemi.


garrot : n. Damara tazyik amacıyla herhangi bir kısmı çepeçevre sıkmak için kullanılan sargı, bir cins turnike.


glonoin : n. biochem. Gliseril trinitrat.


hyperglobulia : n. Kandaki alyuvar fazlalığı.


invaginated : a. 1. Kendine komşu kısım içine, eldiven parmağı şeklinde girmiş; 2.Kılıfla sarılmış, kılıfla örtülü.


leucopoiesis : n. Lökositlerin oluşumu, lökopoyez.


mural : a. Duvara ait.


myeloblast : n. Miyelosit öncüsü hücre, genç miyelosit, miyeloblast.


myogenous : a. Kas dokusundan kaynaklanan.


ovarin : n. Desiduanın gelişiminisağlayan ve hem corpus luteum ve hem de Graaf folikülünde bulunan hormon.


pachyostosis : n. Kemki hipertrofisi, pakiyostoz.


ped- : pref. 1. Çocuk anlamına önek; 2. Ayak anlamına önek.