Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

ichoroid nedir?

ichoroid : a. Yaradan sızan sulu akıntıya benzeyen, sulu cerahat gibi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chlorinated : a. 1. Klorlanmış, klorla temizlenmiş; 2. Yapısında klor bulunan, klorlu.


chloroma : n. Yüz, kafa kemikleri ile vertebralar üzerinde çok sayıda sarı-yeşil renkli tümöral büyümelerin mevcut bulunduğu patolojik durum.


colonic : a. Kolona ait, colicus, kolik.


dipsosis : n. See: Dipsomania.


dramatism : n. Kişide ani ve canlı hareketler ve yüksekten konuşma ile belirgin hal (Bazı akıl hastalıkları ve cinnet getirmede görülür).


ecbolic : a. 1. Bir maddenin dışarı atılamsını uyaran, özellikle fetüs'ün doğumunu hızlandıran; 2. Uyarıcı madde (ilaç), özellikle doğumu hızlandıran veya düşüğe sebep olan ilaç.


genital : a. Üremeye (döllenmeye) ait, genital, jenital, genitalis.


gonioscopy : n. Gonioskop kullanarak göz ön kamarasına ait açının ölçülmesi.


subicteric : a. Hafif derecede sarılık gösteren.


hemiglossitis : n. Yarım dil iltihabı, hemiglosit.


infanticide : n. 1. Yeni doğan çocuğu öldürme (hastalığı); 2. Çocuk katili.


infection : n. 1. Hastalığın patojen mikro-organizmalar aracılığıyla insana geçmesi, hastalığın bulaşması, bulaşma, enfeksiyon, intan; 2. Hastalık etkeninin insana geçmesi sonucu meydana gelen hastalık, enfeksiyöz hastalık.


lymphangiosarcoma : n. Yapısında hem lenfanjiyom hem sarkom odakları gösteren tümör, lenfanjiyosarkom.


macrotia : n. Dış kulağın aşırı büyüklüğüü, makroti.


malignant : a. Habis (tümör), öldürücü, vahim.


morphometry : n. Şekil ölçümü, şekilleri ölçme bilgisi, morfometri.


oarialgia : n. Yumurtalık ağrısı.


panagglutinin : n. biochem. Bütün kan grupları eritrositlerini aglütine eden bir aglütinin.


paraglobulin : n. Kan serumu ve diğervücut sıvılarında bulunan bir çeşit globülin.


peritomy : n. 1. Panüs'ü tedavi amacıyla kornea'ya yakın olmak üzere konjunktiva'ya kesit yapma (Bu suretle lezonun kornea'ya ilerlemesi önlenir); 2. Sünnet yapma.