Bugün : 15 Aralık 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

ichoremia nedir?

ichoremia : n. Sulu cerahat (ichor)'in kana geçmesi ile oluşan kan zehirlenmesi, bu nitelikte septisemi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchium : n. (pl. bronchia). Nefes borusunun iki kısmı ve akciğerlerdeki kısımları, bronşcuk, borucuk.


cholangiotomy : n. Safra kanalını kesme, kolanjiyotomi.


chyliferous : a. 1. Kiluslu; 2. Kilus taşıyan, kilifer, chylifer.


ciliectomy : n. Kirpik köklerinin ameliyatla çıkarılması.


conization : n. Bistüri veya koter kullanılarak cervix uteri'den koni şeklinde bir bölümün kesilip çıkarılması.


costalgia : n. Kosta (kaburga) ağrısı.


deciduitis : n. Gebe uterus'ta desidua'nın iltihabı.


dromomania : n.Avare gezip dolaşma eğilimi, avare dolaşmağa karşı arzu.


fibropurulent : a. Bağ dokusu lifleri ve cerahat ihtiva eden.


frigorism : n. Vücudun tümünün veya bir kısmının uzun süre aşırı soğuğa maruz kalışının yarattığı dolaşım bozukluğu nedeniyle oluşan patolojik durum.


gigantism : n. Hipofiz ön lobunun fazla çalışmasından doğan dev yapılılık.


laked : a. Hemoliz'e uğramış, hemoliz olmuş (Yapısındaki hemoglobinin açığa çıktığı eritrositler hakkında).


ichthyosarcotoxin : n. biochem. zehirli balıkların etinde bulunan ir toksin.


incipient : a. Başlayan.


karyology : n. sitolojinin hücre nüvesini inceleyen bir dalı, karyoloji.


laryngectomy : n. Gırtlak ameliyatı, larenjektomi.


oliguria : n. İdrar azalması, oligüri.


peritoneum : n. Karınzarı, periton.


pleurosommia : a. Kol gelişiminde bir taraf barsak oluşumnda anormallik arzeden gelişme kusuru.


short sightedness : Bk. Miyopia.