Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

ichoremia nedir?

ichoremia : n. Sulu cerahat (ichor)'in kana geçmesi ile oluşan kan zehirlenmesi, bu nitelikte septisemi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bromomenorrhea : n. Adet kanının tiksindirici kokuda oluşu.


cheilectomy : n. & 1. Dudağın bir kısmının veya tümünün ameliyatla çıkarılması; 2. Uzun kemiğin eklem yüzleri üzerinde, herhangi bir patolojik nedenle gelişen fazlalıkları, keski ile kesip çıkarma.


child : n. (pl. children). Çocuk


colonic : a. Kolona ait, colicus, kolik.


dysplasia : n.Anormal doku meydana gelmesi, displazi.


feeblemindedness : n. Zeka geriliği, budalalık.


insulinoma : n. Pankreastaki Langerhans adacıklarının adenomu.


heterodermic : a. Başka bir şahıstan alınan deri ile yapılmış.


infundibular : a. 1. İnfundibulum ile ilgili; 2. Huni şeklinde.


ingesta : n. T aam, yiyecek ve içecekşeyler.


karyota : n. Nüveli hücreler.


lipomatous : a. 1. Urlu; 2. Ur hasıl edici.


lutein : n. Corpus luteum'da lütein hücreleri içinde bulunan sarı renkte bir pigment (Yağ hücreleri, yumurta sarısı v.s.'de de bulunur).


malunion : n. Kırılmış kemik parçalarının yanlış olarak kaynaması.


melanodendrocyte : n. See. Melanocyte.


nonexistence : n. Mevcut olmayış, yokluk.


othelcosis : n. Kulak cerahatlanması.


personalgistics : n. Şahsiyet bilgisi.


phytophotodermatitis : n. Bazı bitkilerle temastan sonra güneş ışınlarına maruz kalış sonucu deri üzerinde oluşan iltihabi durum, fitofotodermatit.


pro- : pref. Ön, önde önünde, önce, evvel.