Bugün : 17 Ekim 2017, Salı

Favorilere Ekle!

ichoremia nedir?

ichoremia : n. Sulu cerahat (ichor)'in kana geçmesi ile oluşan kan zehirlenmesi, bu nitelikte septisemi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiopericarditis : n. Kalbte kas (myokart) ve seroza (perikart) tabakalarının beraber iltihabı.


choreomania : n. Koreik hareketlerle birarada seyreden mani, özellikle koreik hareketlerin eşlik ettiği gebelik psikozu.


estrin : n. see: estrogen.


fibrinogenemia : n. Kanda aşırı miktarda fibrin bulunuşu.


hematosalpinx : n. Salpenkste aybaşı kanı toplanması.


hyalophagia : n. am yeme, hiyalofaji.


hypaxial : a. Vücut ekseninin önünde, omurgadan geçen dikey eksenin önünde bulunan veya önünde uzanan.


hyperinosis : n. Kanda fibrinin çoğalması ile meydana gelen pıhtılaşma, hiperinoz.


hypersensitization : n. Fazla duyarlık hali.


indigestible : a. Hazmolunmaz.


iridokeratitis : n. İris ve korneanın iltihabı, iridokeratit.


laryngopharyngitis : n. Gırtlak ve yutağın iltihabı, larengofarenjit.


megalocornea : n. Kornea çıkığı.


melanidrosis : n. Siyahımsı renkte ter salgılanması.


mendacity : n. Yalan söyleme eğilimi, yalancılık.


myxadenitis : n. Mukoza bezi iltihabı, miksadenit.


neuroendocrine : a. Sinir sistemi ve iç salgı bezleri ile ilgili, nöroendokrin.


neurofibrositis : n. Duygusal sinir liflerini içine alan kas liflerinin iltihabı, nörofibrozit.


octaploidy : n. Hücrenin türe has haploid kromozom sayısının sekiz katına sahip oluşu, oktaploidi.


osteodermia : n. Ciltte kemiksi oluşum, osteodermi.