Bugün : 24 Haziran 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

ichoremia nedir?

ichoremia : n. Sulu cerahat (ichor)'in kana geçmesi ile oluşan kan zehirlenmesi, bu nitelikte septisemi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

depressor : n. Aşağı çeken (kas).


desaturation : n. Doymuş bileşiğin doymamış bileşik haline dönüşmesi.


epulis : n. Muhtelif alveol kenarları üstünde bulunan tümörler (şişler), dişetinin lifli tümörü.


ethinyloestradiol : n. Genellikle iyi tahammül eden, ağız yolundan etkili bir östrojen.


explantation : n. Vücuttan alınan doku veya hücrelerin sun'i ortamda yaşatılması.


fontanel(le) : n. 1. Bıngıldak; 2. Yeni doğmuş ve süt çocuğunun başında henüz kemikleşmemiş ve kıkırdak halini bir müddet daha muhafaza edecek olan yerler, fontanella.


homozygote : a. Homozigotluk arzeden, homozigot.


hypersalivation : n. See: Ptyalism.


hypoperistalsis : n. Peristaltik hareketlerin ileri derecede azalması, mide ve barsak hareetlerinin anormal şekilde yavaşlaması.


keratectomy : n. Korneanın bir parçasının ameliyatla çıkarılması, keratektomi.


meibomian glands : n. Göz kapaklarının iç yüzeylerinde yer alan yağ guddeleri.


monocular : a. Tek gözlü, tek göze ait.


multilateral : a. Çok yanlı, çok taraflı.


osphresis : n. Koklama duyusu.


osteoclasis : n. Sakatlığı tedavi maksadiyle bir kemiği kırma ameliyesi, osteoklazi.


pachyglossia : n. Dilin anormal kalınlaşması, dil kalınlığı, pakiglosi.


paradidymal : a. Paradidime ait.


photograph : n. Fotoğraf.


proctoclysis : n. Rektumun içine yavaş srette su zerkedilmesi.


refractometry : n. Gözdeki kırma hatalarının refraktometre aracılığıyla ölçülmesi, refraktometri.