Bugün : 20 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

ichoremia nedir?

ichoremia : n. Sulu cerahat (ichor)'in kana geçmesi ile oluşan kan zehirlenmesi, bu nitelikte septisemi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cantharides : n. Bir tür kurutulmuş böcekten (spanish beetle) elde olunan tahriş edici bir madde.


cerebrology : n. Yapı ve işleyiş bakımından beyini konu alan bilim dalı, beyin bilimi.


choristoma : n. Normal yeri dışında bulunan doku kitlesi (chorista) nden gelişen konjenital tümör.


corticotropin : n. biochem. Adrenokortikotrop hormon. ACTH, kortikotropin (hipofizer hormon).


degeneration : n. Dokuların normal yapısının bozulup normal fizyolojik fonksiyonlarını yapamayacak duruma düşmeleri, dejenerasyon.


degradation : n. biochem. Yıkılma, parçalanma, degradasyon, organik bir cismin daha küçük moleküllere bölünmesi.


desexualize : v. Cinsel iktidardan mahrum etmek, iktidarsızlaştırmak.


dysbulia : n. 1. Dikkatli belli bir noktada toplayamama, hafıza zayıflığı veya yorgunluğu; 2. İrade zayıflığı, irade bozukluğu.


enterospasm : n. Barsak koliği.


episcleritis : n. Skleranın dış tabakalarının iltihabı, episklerit.


fibrillation : n. Liflenme (kalb).


first-aid : n. İlk yardım.


subglenoid : a. Glenoid çukur altında bulunan.


inassimilable : a. Emme yeteneği olmayan.


inflator : n. Herhangi bir vücut veya organ boşluğuna hava (gaz) vermede kullanılan aygıt.


lithemia : n. Kanda ürik asit fazlalığı, litemi.


obelion : n. Sagital dikiş üzerindeki nokta, obelyon.


orthogenics : n. See: Eugenics.


ozochrotia : n.Cildin ağır kokması.


paramusia : n. Notaları ve sesleri ayırma veya yerinde kullanma yeteneğinin kaybı.