Bugün : 24 Mart 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

iboprofen nedir?

iboprofen : n. Özellikle romatoid artritte ekili olan bir ilaç.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

contraceptive : a. & n. Gebeliği önleyici (ilaç vielya araç).


dilatability : n. Açılma kabiliyeti, dilatabilite.


dynamograph : n. Kas gücünü, çizelge halinde kaydeden alet.


echinococcus : n. Köpek ve kurtlarda ve nadiren de kedilerde bulunan bir parazit olup larvları Hidatit adı ile tanınırlar ve hemen bütün memelilerin vücudunda büyüyerek kistler yaparlar.


elytritis : n. Vagina iltihabı.


fibrination : n. Kanda fibrin çokluğu (fazlalığı), fibrinasyon.


fistulization : n. Fistüllenme.


flexor : n. Bükücü (kas), fleksor.


gastrophore : n. Ameliyat esnasında mide kenarlarını tutmağa mahsus cerrahi alet.


glucohemia : n. Kanda şeker miktarı, glükohemi.


hypophalangism : n. El veya ayak parmağında normalden az sayıda parmak kemiği bulunuşu, hipofalanjizm.


leukophlegmasia : n. Phlegmasia alba dolens.


luteol : n. biochem. Yapraklarda bulunan sarı renkli pigment.


neurotoşin : n. Sinir dokusunu harap eden toksin, nevrotoksin.


nosography : n. Hastalıkların bilimsel tanımı, nozografi.


oscillometer : n. Arterden geçen kan akımının gösterdiği titreşimleri ölçen alet, osilometre.


oxidate : v. biochem. See: oxidize.


panting : n. Sık ve zorlu soluk alma, nefesi kesilecek şekilde hızlı soluma.


pharmacomania : n. Anormal şekilde ilaç düşkünlüğü.


salpingoplasty : n. Dölyatağı (Fallop) borusunun plastik tamiri.a.Östaki borusu ve farenks'le ilgili.