Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

iboprofen nedir?

iboprofen : n. Özellikle romatoid artritte ekili olan bir ilaç.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cavity : n. Kavite, sinus, cavitas, boşluk.


centriole : n. Sentrozom'un merkezinde bulunan, hücre bölünmesi esnasında aktif role sahip küçük oluşum, sentirol (bir veya iki adet olabilir).


crystalloid : a. Kristalsi, billür şeklinde.


decline : v. Sıhhati bozulmak.


derangement : n. Bozukluk, intizamsızlık.


ejaculate : v. Aniden dışarı atmak, fırlatmak, fışkırtmak.


endolumbar : a. Omurilik lomber parçasının içinde bulunan.


epicardium : n. Epikard (iyum); Perikardın en iç tabakası (kalbe yapışık olan lamina visceralis'i).


hysterotomy : n. 1. Çocuğu karından çıkarma ameliyatı; 2. Sezaryen usülü ile ameliyat, histerotomi.


locomotive : a. 1. Hareketle ilgili, bir yerden diğer bir yere gidişle ilgili; 2. Hareket gösteren bir yerden diğer yere gitme yeteneği taşıyan.


mantle : n. Beyin korteksi.


microcolon : n. Kalın barsağın normalden küçük olması.


overcorrection : n. Görme bozukluğunu düzeltmek için haddinden fazla kuvvetli mercek kullanma.


para-appendicitis : n. Apandis civarında peritonla örtülü olmayan kısımların iltihabı.


pedal : a. 1. Ayak veya ayaklarla ilgili; 2. Herhangi bir alette ayak olarak nitelendirilen kısımla ilgili, bu kısma ait.


pericholecystitis : n. Safra kesesini saran dokuların iltihabı.


pericorneal : a. Kornea çevresinde bulunan, korneayı saran.


plastics : n. Estetik ameliyatları konu alan tıp dalı, estetik cerrahi, plastik cerrahi.


polyhydrosis : n. Aşırı ter salgısı, normalden fazla terelme.


polymorphonuclear : a. 1. Parçalı çekirdek gösteren, parçalı çekirdekli; 2. Parçalı çekirdekli lökosit.