Bugün : 17 Ekim 2017, Salı

Favorilere Ekle!

iboprofen nedir?

iboprofen : n. Özellikle romatoid artritte ekili olan bir ilaç.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachytherapy : n. Deri üzerinden veya deriye kısa bir mesafeden uygulanan ışınlama (Röntgen, radium ve cobalt tedavisi).


case : n. Hastalık hali, vak'a.


cholaemia : n. Kanda safra bulunması cholaemic.


coloptosis : n. Kolonun sarkması (düşmesi).


contractor : n. Kasıcı, kısaltıcı, çekici.


crystalluridrosis : n. Terle dışarı atılan maddelerin deri üzerinde kristalleşmesi.


electrophysiology : n. Organizmada fizyolojik olaylara eşlik eden elektriksel olayları ve elektrik akımının vücut ve dokular üzerindeik etkilerini konu alan fizyoloj dalı.


elinguation : n. Dilin ameliyatla çıkarılması.


emetine : n. biochem. Ipeac'dan elde edilen beyaz bir toz (alkaloid) olup, bazı dizanteri tipleri için faydalıdır, emetin (C15N22NO2).


enterobius vermicularis : n. İnce ve kalın barsaklarda yerleşen bir çeşit nematod.


entochorodiea : n. Koroidin iç tabakası.


extranuclear : Nüvedışı, çekirdeğin dışında bulunan, ekstanüklear


impatency : n. Kapanıklık, tıkanıklık.


inadequacy : n. Kifayetsizlik, yetmezlki, yetersizlik.


maltosuria : n.İdrarda maltoz bulunuşu,maltozüri.


mesencephalon : n. Orta beyin, mesenkefal(on).


nasopalatine : a. Burun-damak, burun ve damağa ait.


occipito-axoid : a. Artkafa kemiği ve eksene ati.


ophthalmoparalysis : n. Göz kaslarının felci, oftalmoparalizi.


parasitososis : n. Parazitlerin sebep olduğu herhangi bir hastalık, parazitoz.