Bugün : 23 Ekim 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

iatrotechnics nedir?

iatrotechnics : n. tedavi prensiplerinin pratiğe uyg3ulanması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cannabis indica : n. Hint keneviri, önceleri sinirsel bozukluklarda sedatif olarak kullanılan bir narkotik ilaç, marjuana haşiş.


bouton : n. 1. Yumru veya kabacık şeklinde oluşum, yumru şekli gösteren şişlik; 2. Çıban.


chondroxiphoid : a. 1. Ensiform kıkırdak (processus xiphoideus)'la ilgili; 2. Kaburgaların kıkırdak uçları ve ensiform kıkırdak'la ilgili.


circumnuclear : a. Çekirdek çevresinde, çekirdeği çevreleyen.


craniosynnostosis : n. See: Craniostosis.


diaphragm(a) : n. Diyafram(a), göğüsle karın boşluğunu birbirinden ayıran kas bölme, diaphragma.


electroencephalogram : n. Eletroensefalografın kaydettiği çizgi.


enteropexy : n. Bir kısım barsağın dikişle karın duvarına tesbiti.


erythroblastemia : n. Kanda eritroblastların çoğalması, eritroblastemi.


ethene : n. See: ethylene.


feed : v. 1. Beslemek, gıda vermek, yedirmek; 2. Beslenmek, gıda almak; 3. Yiyecek, gıda, havyan yemi.


glans : n. (pl. glandes). See: Gland.


herniation : n. Fıtık oluşumu, fıtıklaşma.


leptocephalia : n. Kafa kemiklerindeki gelişim bozukluğu ve erken kaynaşma sonucu başın dar-uzun şekil gösterişi yanında ileri derecede de küçük oluşu hali, leptosefali.


metabolism : n. Canlı maddelerde daimi olarak vukua gelen kimyasal değişiklik, metabolizma.


piriform : a. Armutbiçim piriformis.


plumbism : n. Kurşun zehirlenmesi.


regional : a. Bir bölgeye ait, bölgesel, mıntakavi, mevzii.


spheroid : a. 1. Küresel, kürevi, spheroides; 2. küresel cisim.


spirometer : n. Ciğerlerin nefes alma ve verme yeteneğini ölçme aleti, spirometre.