Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

iatrotechnics nedir?

iatrotechnics : n. tedavi prensiplerinin pratiğe uyg3ulanması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blennophthalmia : n. Kataral konjuktivit-blennophthalmic, sıfat şekli.


blepharophthalmia : n. Göz kapağı ve göz konjunktivasının birarada iltihabı.


chem : "Chemistry", "Chemical", "Chemist" kelimelerinin kısaltılmış şekli.


circle : n. Çember, daire, circulus.


cunneiform : a. Kamabiçim, konik, cuneiformis.


encephalitogenic : a. Beyin iltihabı yapan, ensefalite sebebiyet veren.


esophagogastrostomy : n. Yemek borusu ile mide arasında, ağız ağıza dikilmek suretiyle yeni geçit oluşturma, bu amaçla yapılan ameliyat.


extraaligamentous : Bağdıxı.


flavobacterium : n. Portakal sarısı pigment oluşturan gram-negatif bir bakteri cinsi (Toprakta ve suda bulunurlar).


subdiaphragmatic : a. Diaframaltı, diyafram altında bulunan.


homalocephalus : n. Basık kafalı kişi.


lethargic : a. 1. Letarji ile ilgili; 2. Letarji gösteren.


levigate : v. Bir maddeiy henüz nemli iken ezip toz haline getirmek, düz etmek.


marasmic : n. See: Marantic.


mordant : a.&n. 1. Renkleri sabitleştiren; 2. Renkleri sabitleştiren ecza.


neuroanastomosis : n. İki sinir arasında anastomoz yapılması.


osteoperiostitis : n. Kemik ve dış zarının iltihabı, osteoperiyostit.


panidrosis : n. See: Panhidrosis.


perimyelitis : n. Omurilik zarı iltihabı, perimiyelit.


pyrochemical : a. biochem. Yüksek sıcaklık kimyasına ait.