Bugün : 20 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

iatrotechnics nedir?

iatrotechnics : n. tedavi prensiplerinin pratiğe uyg3ulanması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cortical : a. 1. Bir organın dış zarına ait; 2. Kabuğa (kortekse) ait, coticalis.


costectomy : n. Kaburganın ameliyatla çıkarılması, kostektomi.


ethambutol : n. Sentetik bir tüberküloz ilacı.


fulgurant : n. Aniden gelen ve çabucak geçen, bıçak saplaması gibi duyulan ğarı.


gastratrophia : n. Mide atrofisi, gastratrofi.


ignis : n. Ateş.


immunogenesis : n. Bağışıklığın meydana gelişi.


intimitis : n. Damarın iç tabakası (intima) nın iltihabı.


lugol's solution : n. İçinde potasyum iyodür ve iyot bulunan sulu bir çözelti.


myringoscope : n. Timpan zarını muayene aleti, miringoskop.


ovisac : n. Yumurtacık kesesi, Graaf folikülü.


paradidymal : a. Paradidime ait.


paragenesis : n. Melezlik.


pelvirectal : a. Pelvis ve rektum'la ilgili.


phonocardiogram : n. Fonokardiograf aracılığıyla elde edilen, kalb seslerini gösterir çizelge.


pneumoencephalogram : n. Pnömoensefalografi ile elde edilen radyogram, pnömoensefalogram.


posteroclusion : n. Diş kavislerinin çenenin arka kısmında birbirine iyi uymaması.


pseudotumor : n. İltihaba bağlı, tümör'e benzeyen geçici şişlik, yalancı tümör.


purge : n. & v. 1. Müshil ilaç; 2. İshal (amel) vermek.


salimeter : n. Tuzlu eriyiklerin kuvvetini belirleyen alet.