Bugün : 22 Ağustos 2017, Salı

Favorilere Ekle!

iatrophysics nedir?

iatrophysics : n. Fiziki veya mekanik araçlarla yapılan tedavi, fiziğin tababete uygulanması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bismuth : n. biochem. Bi sembolü ile bilinen atom no: 83 ve atom ağırlığı: 209 olan kimyasal element. Tuz ve terkipleri ishali tedaviye yarayan madeni bir element. bizmut (frengi için enjeksiyon olarak da kullanılır).


catalyst : n. biochem. Katalizleyen, katalizatör, kolaylaştıran.


cementoclasia : n. Diş sementi'nin normal yapısını kaybetmesi, sement harabiyeti.


choler : n. Safra choledochus.


crus : n. (pl. crura). Bacak, incik, cruris.


dacryolith : n. Gözyaşı taşı.


diphasic : a. İki devre gösteren, iki devrede oluşan, iki devreli.


fatal : a. Ölüme götüren, ölümle sonuçlanan, öldürücü (hastalık v.s)


fundic : a.See: Fundal.


gaseous : a. 1. a) Gazlı; 2. b) Gaz gibi.


tenontothecitis : n. Kiriş kılıfının iltihabı.


hyperdicrotic : a. Belirgin şekilde dikrotizm gösteren.


inhaler : n. 1. Solukla içeri çeken kimse; 2. Solukla içeri çekmeğe mahsus ilaçları veren alet.


microblepharia : n. Göz kapaklarıın normale oranla çok küçük oluşu.


ovariorrhexis : n. Yumurtalık yırtılması.


pebrine : n. İpek böceklerinin sebep olduğu bir hastalık.


pons-oblongata : n. Pons ve medulla oblongata'nın beraber oluşturduğu merkezi sinir sistem bölümü.


putrescent : a. Çürümekte olan çürüyen.


sarcoptes : n. Uyuz hasatlığını yapan bir cins parazit, sarkopt.


sbeorrhagia : n. See: Seborrhea.