Bugün : 17 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

iatrology nedir?

iatrology : n. Tababet, hekimlik, tıp.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chilitis : n. Dudağın veya dudakların iltihabı.


contraindication : n. Belirli bir tedavinin münasip olmadığını ifade eden hal, kontraendikasyon.


cunneiform : a. Kamabiçim, konik, cuneiformis.


dicrotic : a. Nabzı çift atan.


elation : n. Taşkınlık derecesinde aşırı memnuniyet hali, neşe ve sevinçten coşma (Duruma göre normal veya anormal olabilir).


esophagography : n. Kişiye radyo-opak madde eriyiği içirilmesini takiben x ışınları aracılığıyla yemek borusu filminin alınması, ezofagografi.


flank : n. Böğür.


foam : n. Köpük, sıvı içinde serpilmiş gaz kabarcıkları kümesi.


ioduria : n. İdrarda iyot veya iyot bileşikleri bulunuşu.


levogyration : n. Sola dönme veya döndürme.


lutein : n. Corpus luteum'da lütein hücreleri içinde bulunan sarı renkte bir pigment (Yağ hücreleri, yumurta sarısı v.s.'de de bulunur).


lymphocyte : n. Lökositlerin bir cinsi, lenfosit (Lenfositler koyu boyanan bir çekirdeğe ahip olup sitoplazmalarda granül ihtiva etmezler. Lenf dokusundan oluşan organlar ve lenf düğümlerinde bol miktarda bulunurlar. Sayıları kanın milimetreküpünde takriben 2000 kadardır ve dolaşımdaki lökositlerin %20'sini teşkil ederler).


medicosocial : a. Hem tıbba, hem de sosyolojiye ait olan, her iki bilim dalını da ilgilendiren.


multiterminal : a. Çok elektrodlu.


oligocardia : n. See: Bradycardia.


oocte : n. Olgunlaşma devresinden önceki dişi cinsiyet hürcesi, oosit.


palpation : n. 1. El ile dokunarak muayene; 2. Hastanın elle yapılan muayenesi, palpasyon.


parotidectomy : n. Parotisin ameliyatla çıkarılmas,ı parotidektomi.


pharyngo-esophageal : a. Yutak ve özofagusa ait.


polychromatophilia : n. 1. Çeşitli boyalarla boyanabilme özelliği; 2. Kanda polikromatofilik hücrelerin çoğalması.