Bugün : 25 Nisan 2017, Salı

Favorilere Ekle!

iatrology nedir?

iatrology : n. Tababet, hekimlik, tıp.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blastophthoria : n. Kurşun, arsenik, alkol zehirlenmeleri ve sifiliz sonucunda tohum hücrelerinin bozulması.


cementoblastoma : n. Kemik dokusudan gelişmiş fibröz stroma içinde yer yer sement kitleleri gösteren tümör.


colpospasm : n. Vagina spazmı.


dactylar : a. parmakla ilgili.


effacement : n. Slinme, doğum ağrıları esnasında, fetüs başının tazyiki ile serviks'in yumuşaraka incelmesi (doğum hekimliğinde % ile ifade edilir).


epigenesis : n. Döllenmiş ovum'da canlının ilk olarak farklılaşmamış bir hücreden gelişmeye başladığını ve zamanla, basitten komplekse doğru farklılaşma sonucu doku ve organların oluşması ile embriyonun türe has şekil kazandığını kaul eden, reformasyon teorisine karşıt olarak ileri sürülmüş teori.


estruation : n. 1. Kızışma hali, memeli hayvan dişisinin erkekte cinsel ilişkiye şiddetli eğilim göstermesi hali; 2. Mememil dişisindeki kızışma devresi.


intonation : n. Ses ahengi, heceleri yerine göre kuvvetli veya hafif ifade suretiyle sesin kazandığı ahenk.


labia : n. Dudaklar.


methyl phenidate : n. Merkez sinir sistemini uyarmak yoluyla etki eden antidepresan bir ilaç.


multiterminal : a. Çok elektrodlu.


neuronosis : n. Sinirsel kaynaklı herhangi bir hastalık, sinir hastalığı.


orchilytic : a. Testis dokularını yok eden.


oxyhemoglobinometer : n. Kandaki oksijen miktarını ölçme aleti.


palsied : a. Mefluç, felçli, inmeli.


paratherapeutic : a. Yardımcı tedavi unsuru olan.


paramitome : n. See: Hyaloplasm.


phototropism : n. Işık tesiriyle yön tayin etme.


proprioceptor : n. Kas, kiriş ve eklemlerde bulunan ve vücudun gerilim ve durumu hakkında bilgi veren hassas sinir ucu.


pyelocaliectasis : n. Böbrek pelvisi ve kalikslerin genişlemeis.