Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

iatrology nedir?

iatrology : n. Tababet, hekimlik, tıp.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blockade : n. 1. Anestetik madde enjeksiyonu ile sinirsel iletimi ortadan kaldırma, sinirsel iletimin kesilmesi; 2. Retiküloendotelyal hücrelerin yabancı mikro-organizmaları içine alıp yok etme (fagositoz) yeteneğini geçici olarak ortadan kaldırma, dolayısıyla hastanın enfeksiyona karşı reaksiyonunu önleme (zararsız bir boya maddesi v.s. nin i.v. enjeksiyonu sonucu).


emboly : n. Bir damarın başka bir yerden gelmiş bir pıhtı ile tıkanması, emboli.


gnathoplasty : n. Çenenin plastik ameliyatı.


gynatreisa : n. Konjenital olarak vagina deliğinin yoluğu, jinatrezi.


holism : n. İnsanı ruh ve beden olarak bölünmez bir bütün kabul eden felsefe görüşü, holizm.


hypopiesis : n. Fevkalade düşük tansiyon.


leukocytoclasis : n. Lökositlerin parçalanıp dağılması.


lipogenesis : n. Yağ oluşumu, lipojenez.


magnesic : a. biochem. Magnezyuma ait.


malacotomy : n. Karın duvarı ameliyatı, malakotomi.


micropipet : n. Küçük miktarda sıvılar için kullanılan pipet (0.1 den 1 m.a kadar).


pedigree : n. Şecere, kişinin, dedelerinden kendine kadar uzanan aile şeceresi.


pelvis : n. Pelvis: 1. Kalça kemiği ve sakrumdan meydana gelmiş olan kalça kuşağı, leğen, havsala; 2. Böbrek toplayıcı kanalların açıldıkları kese, böbrek pelvisi.


periodontology : n. Periyodont ile hastalıklarını inceleyen bilim, periyodontoloji.


precordium : n. Kalb bölgesi.


psychopathic : a. Psikopatiye ait.


rhubarb : n. Bir bitki kökünün kurutulmuş şekli.


sinogram : n. Bir sinusun, kontrast madde zerkedildikten sonra yapılan radyolojik muayenesi.


stimulus : n. Bir sinri v.s.'de reaksiyon hasıl edici şey münebbih, müşevvik, canlandırıcı şey, uyaran.


stomatogastric : a. Ağız ve mideye ait, stomatogastrik.