Bugün : 26 Eylül 2017, Salı

Favorilere Ekle!

iatrogenic nedir?

iatrogenic : n. Primer bir hastalığın tedavisi sırasında ortaya çıkan v bu tedaviye bağlı olarak gelişen sekonder bir rahatsızlık durumu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachiotomy : n. Kolu kesme veya yarma ameliyatı, brakyotomi.


ceraceous : a. 1. Balmumu gibi, balmumana benzer; 2. Balmumu tabiatında, balmumundan yapılmış.


chorioamnionitis : n. Fetal zarlar (chorion ve amnion)'ın enfeksiyon nedeniyle iltihaplanması.


cryptic : n. Kript iltihabı


cyst : n. Vücutta cerahat v.s. ile dolu olan kese, kist, cystis.


dropper : n. Damlalık.


dysinsulinism : n. Düzensiz insülin salgılanması hali (Zamanzaman hiperglisemi veya hipoglisemi nöbetlerine sebep olur).


egomania : n. Marazi kendini beğenme (nefsine hürmet) manisi.


gonangiectomy : n. Sperma kanalının ameliyatla çıkarılması.


hemiparaplegia : n. Vücudun tek tarafının alt yarısının felci.


interstitioma : n. Testisin Leydig hücrelerininbir tümörü.


intrad : adv. İçte, içerde.


kakosmia : n. Pis okku.


keratoleukoma : n. Korneada beyaz donukluk.


meiosis : n. Nekahat (iyileşme) devresi, hastalığın şifa bulduğu devre.


mucosa : n. (pl. mucosae). Mukoza. Bazı organların iç taraflarını kaplayan ve ifrazatı olan zar.


oophorocystosis : n. Yumurtalık kisti oluşumu.


perforation : n. Perforasyon: 1. Delme; 2. Bir organın duvarlarının delinmesi, delik.


peridiverticulitis : n. Barsak divertikülü çevresinin iltihabı.


pyretolysis : n. Ateşin düşmesi, piretoliz.