Bugün : 30 Mayıs 2017, Salı

Favorilere Ekle!

iatrogenic nedir?

iatrogenic : n. Primer bir hastalığın tedavisi sırasında ortaya çıkan v bu tedaviye bağlı olarak gelişen sekonder bir rahatsızlık durumu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

choledocholithotripsy : n. Ana safra kanalını açmaksızın içindeki taşların ezilmesi.


fluorosis : n. "Fluorine" ile kronik zehrilenme.


phrenology : n. Zeka istidatlarını kafa biçiminden tanıma bilimi, kafa kemiği şeklinin akli melekelere alamet olması nazariyesi, frenoloji.


hematoperitoneum : n. Periton boşluğuna kanama, periton boşluğunda kan toplanması.


hydradenitis : n. Ter bezlerinin iltihabı.


hydrazine : n. biochem. Gaz şeklinde olan bir diamin (H4N2).


iatraliptic : a. Merhem ve masaj ile tedavi edici.


malleolar : a. Malleol'e ait, malleolaris.


mastoideum : n. T emporal kemiğin mastoid çıkıntısı.


mastoplasia : n. Meme dokusu hiperplazisi, mastoplazi.


monomaniac : n. Sabit fikir delisi.


noctambulist : n. Uykusunda kalkıp gezen, noktabulist.


oligosialia : n. Salya salgısının patolojik olarak çoğalması.


pancreatolithectomy : n. Pankreas taşının ameliyatla çıkarılması.


psychogenesis : n. Akli veya ruhi faaliyet tesiriiyle vücude gelme, psikojenez, akıl gelişimi, zihin gelişim.


putrescible : a. Çürüme ihtimaliolan, çürüyebilme yeteneğine saihp olan.


rheotaxis : n. Suyun akımından meydana gelen hareket (hücre v.s. hk.).


sclerectoiridectomy : n. Bir kısım sklera ve iris'in ameliyatla çıkarılması, glokom'da drenaj temini için uygulanan bir ameliyat şekli, sklerektoiridektomi.


semel : adv. Bir kere, bir defa.


stigma : n. (pl. stigmata). 1. Dağ, yanık nişanı; 2. Leke; 3. Asabi hallerin tesiriyle vücutta meydana gelen kırmızı leke; 4. Herhangi bir hastalık belritisi; 5. Kılcal damar endotelyomu arasındaki boşluk.