Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

iatrogenic nedir?

iatrogenic : n. Primer bir hastalığın tedavisi sırasında ortaya çıkan v bu tedaviye bağlı olarak gelişen sekonder bir rahatsızlık durumu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bleb : n. Büyük kabarcık.


extract : n. 1. Öz, hülasa; 2. Ham maddelerdeki cevherin su, alkol, eter gibi maddelerle eritilerek elde edilmesi (bu eritici madde sonradan uçurularak cevher saf halde meydana çıkarılır).


fibrolipoma : n. Bağ ve yağ dokusundan oluşan iyi huylu ur, fibrolipom.


furunculoid : a. Çıbanımsı, çıbana benzer.


gastrorrhaphy : n. Midenin dikilmesi.


lacunar : a. 1. Küçük boşluk veya aralıklarla ilgil, 2. küçük boşluk veya aralıklar göstere.


habituation : n. İtiyat, alışkanlık, huy edinme.


lochio : Lohusalık akıntısı (loşi) anlamına önek.


monatomic : a. Tek atomlu.


neurolysis : n. 1. Sinirin etrafındaki iltisak (adhesion)lardan kurtarılması; 2. Sinirsel enerjinin tüketilmesi.


personality : n. 1. Kişilik, şahsieyt; 2. Kişi, şahıs.


phagocytoblast : n. Fagosit hücresi.


pinocyte : n. Doku sıvılarını emen ve hazmeden bir hücre, pinosit.


plegia : suf. Felç anlamına sonek.


sandfly : n. Tatarcık, tropik ülkelerde rastlanan tatarcık hummasının bulaşmasında rol oynayan küçük böcek.


secretion : n. 1. İfraz, salgı işi, sekresyon; 2. İfraz edilen (salgılanan) madde, salgı.


spanemia : n. Kansızlık, spanemi.


specific : a. Spesifik: 1. Bir hastalığa mahsus olan; 2. Türe ait.


spodogenous : a. Vücutta feçes birikmesinden ileri gelen.


trimorphic : a. Gelişimi esnasında üç farklı şekil gösteren.