Bugün : 27 Nisan 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

iatrogenic nedir?

iatrogenic : n. Primer bir hastalığın tedavisi sırasında ortaya çıkan v bu tedaviye bağlı olarak gelişen sekonder bir rahatsızlık durumu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

clinicopathologic : a. Hastalığın klinik belirtileri ve biyopsi, otopsi gibi patolojik inceleme sonuçları ile ilgili.


dartoid : n. Skrotum derisi altındaki kas tabakası gibi istemdışı kasılma gösterebilen, işlev bakımından tunica dartos'a benzeyen.


dentiform : a. Dişşeklinde.


galactophagous : a. Süt üzeirnde yaşayan, süt üzerinde beslenen.


gliomyoma : n. Adale ve sinir dokusundan yapılı olan bir tümör.


tepp : n. "Tetra ethyl proyphosphate" kelimeleri için kullanılan kısaltma.


herniorrhaphy : n. Karınd uvarını dikerek yapılan cerrahi fıtık tamiri.


indigestible : a. Hazmolunmaz.


layette : n. Yenidoğan bebeğin giyeceklerinden oluşan takım, bebeğin giyim takımı.


ligneous : a. Odun yapısında odun gibi, odunumsu (Bazı lezyonların niteliği hakkında).


lymphogranulomatosis : n. See: Lymphogranuloma.


mercuric : a. biochem. İki değerli civa atomu ihtiva eden.


mesopharynx : n. Yutağın ağız parçası.


metopagus : n. Alınlarından birbirine yapışık ikiz hilkat garibesi.


mucinous : a. 1. Müsin'le ilgili; 2. Müsin'den yapılı, müsin'den oluşmuş.


oncotomy : n. Tümör veya apseyi yarma ameliyesi, onkotomi.


onychophagist : n. Tırnaklarını yiyen (kemiren) şahıs.


oschelephantiasis : n. Skrotum duvarlarının kalınlaşması.


pedobaromacrometer : n. Bebeklerin boy ve ağırlığını ölçen alet.


perosomus : n. Vücudu doğuştan ileri derecede şekil bozukluğu gösteren bebek.