Bugün : 19 Ocak 2018, Cuma

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

iatrogenic nedir?

iatrogenic : n. Primer bir hastalığın tedavisi sırasında ortaya çıkan v bu tedaviye bağlı olarak gelişen sekonder bir rahatsızlık durumu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

conglutin : n. biochem. Acı bakla, bezelye, fasulye ve bademden çıkarılan bir proteid.


diapedesis : n. Kan hücrelerinin damar çeperlerinden dokulara sızması.


filipuncture : n. İçinde bulunan kanın pıhtılaşmasını sağlamak amacıyla bir aneurisma'nın içine iplik inceliğinde bir tel sokulması.


glycosamine : n. biochem. Kitin'in ayrışmasından açığa çıkan bazik madde, (C6H13NO5).


uterometry : n. Rahim ölçülmesi, uterusu öçlme


hexoestrol : n. Stilboestrole benzer özellikleri olan ve aynı amaçla kullanılan sentetik bir madde.


hydropancreatosis : n. Pankreas içinde seröz sıvı toplanması ile belirgin durum, hidropankreatoz.


hymenectomy : n. Himeni kesip çıkarma ameliyesi.


hypodermal : a. İç zara ait.


incarceration : n. Boğulma.


injector : n. 1. Şırınga, enjektör; 2. Enjeksiyon yapan iğneci.


intervillous : a.Villüs'lararası, vilüs'lar arasında.


lochiometritis : n. Doğumdan ileri gelen rahim (uterus) iltihabı, lohusalık humması.


narco : pref. Hissizlik, duygusuzluk anlamına önek.


neurosurgery : n. Sinir (sistemi) cerrahisi.


osetoplasty : n. Kusurlu kemiği düzeltme veya sağlam kemikle değiştirme ameliyatı, osteoplasti.


parasteatosis : n. Yağ bezlerinin bozukluğu.


phytotherapy : n. Yalnız otlarla yapılan tedavi şekli, fitoterapi.


pionemia : n. Kanda yağ bulunması, kanın yağlı hali, piyonemi.


porphin : n. Porfirin'in esasını oluşturan dört pirol halkasından meydana gelmiş molekül, porfin.