Bugün : 23 Ağustos 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

iatrochemistry nedir?

iatrochemistry : n. 1. Kimyasal faktörlerle yapılan tedav, 2. Kimyanın tababete uygulanması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cryptorchism : n. Testislerin torbalara kadar inemeyip yolda takılıp kalması, kriptorşidi.


cytochemistry : n. Hücre kimyası, canlı hücrelerde seyreden kimyasal olayları inceleyen bilim dalı.


delirium : n. Bilincin kaybolması, (epilepsi histeri v en çok zehirlenmelerde ve yüksek ateşli hastalıklarda, paranoya ve diğer akıl hastalıklarında görülür).


erythrasma : n. Uylukların iç taraflarında torbalarda ve koltuk altlarında meydana gelip kırmızı plaklarla kendini gösteren kronik ve bulaşıcı bir deri hastalığı.


fibrocyst : n. Kistik dejenerasyong österen fibroma.


finsen light : n. Finzen ışığı, deri hastalıkları tedavisinde kullanılan bir tür ışık.


galactofagous : a. Yalnız sütle yaşayan.


heptaploidy : n. Hücrenin türe has haploid kromozom sayısının yedi katına sahip oluşu.


heliotropism : n. Canlı organizmanın gösterdiği güneş ışınlarına yönelme veya güneş ışınlarından uzaklaşma eğilimi.


hemialbumose : n. biochem. Bazı proteinlerin sindirilmesi sonucu meydana gelen madde.


hypopotasemia : n. kanda potasyum miktarının ileri derecede azalışı.


invigoration : a. Canlandırma, kuvvetlendirme, zindelik verme.


kaliuresis : n. idrarla aşırı potasyum atılışı.


lobocyte : n. Parçalı lökosit, lobosit.


mephenesin : n. biochem. Parkinsonizme kas gevşetici olarak kullanılan sentetik bir maded.


methylene : n. biochem. Odun ispirtosu odun alkolü, metilen (CH2).


millivolt : n. Voltun binde biri (mv).


monosaccharide : n. biochem. Beş veya altı veya daha eksik karbon atomu ihtiva eden Basit şeker, hidrolizle ayrıştırılamayan hidrokarbon, monosakkarid (bunlar renksiz billuri maddeler olup, tatlıdırlar ve genel formülü CH2O dır).


morula : n. Embriyonun ilk gelişim safhalarından olup, blastomerler salkım şeklinde bir araya gelirler.


onchocerca : n. Filaria türü asalakların kurtçuk şekli.