Bugün : 24 Mayıs 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

iatrochemistry nedir?

iatrochemistry : n. 1. Kimyasal faktörlerle yapılan tedav, 2. Kimyanın tababete uygulanması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cariogenic : a. Çürük oluşmasına sebep olan, çürütücü.


elastometer : n. Dokuların esneme yeteneğini ölçen alet.


endotheliolysin : n. biochem. Endotel hücrelerini erimesine sebep olan bir antikor.


erector : n. Kaldıran, dik tutan, erektör.


frenkel's exercises : n. Tabes dorsalis vakalarında hastaya adale ve duyularını kullanması için yaptırılan ekzersizler.


tensor : n. Bir organı geren kas.


heterophthalmos : n. See: Heterophthalmia.


hypersecretion : n. Aşırı salgı.


hypometabolism : n. Metabolizma azalmas.


hypnogenetic : a. Uyutucu.


iritoectomy : n. İrisin kısmen ameliyatla çıkarılması.


macrodactylia : n. El veya ayak parmaklarının anormal büyüklüğü, büyük parmaklılık, makrodaktili.


metarteriole : n. Küçük arter ile kılcal damar arasında kalan damar.


mucilaginous : a.Erimiş zamk türünden, zamklı, zamka ait.


mucinous : a. 1. Müsin'le ilgili; 2. Müsin'den yapılı, müsin'den oluşmuş.


nebula : n. (pl. nebulae). Göz bebeğine arız olan duman, nebula.


ochrodermia : n. Cilt sarılığı, okrodermi.


oligopsyhia : n. Akıl zayıflığı, oligopsişi.


opportunistic infection : n. Normal olarak hastalığa sebep olmayan pek az patojeniteye sahip olan bir mikro-organizmanın, başka bir hastalık veya tedavi yöntemi nedeniyle aktivasyon kazanarak meydana getirdiği ağır hastalık tablosu.


ostitis : n. See: Osteitis.