Bugün : 21 Temmuz 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

iatrochemist nedir?

iatrochemist : n. Kimyayı tababete uygulayan bilgin.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carcinophobia : n. Kanser korkusu, devamlı olarak kansere yakalanacağı korkusu içinde bulunma.


conoid : a. konik, konimsi, konoid, conoides


dissolve : v. 1. Eritmek, halletmek; 2. Erimek, hallolmak.


emasculated : n. Kastre edilmi, hadım.


embryonization : n. Farklılaşmış hücre ve dokunun ilkel (embriyonik) şekline dönüşmesi.


facing : n. Kaplama (diş).


fatty : a. 1. Şişman; 2. Yağlı.


furunculoid : a. Çıbanımsı, çıbana benzer.


physio- : pref. Tabiat, tabii, fizyoloji, fizyolojik.


hematocyturia : n.İdrarda kan yuvarları çıkarma, hematositüri.


induction : n. 1. Elektrikle veya mıknatıslı bir maddenin diğer bir maddeye yaklaştırılmasıyla ikinci maddede mıknatıs veya elektrik meydana getirme, indükleme, endüksiyon; 2. Bir embriyonda muhtelif doku ve organların yerli yerinde ve normal olarak oluşumunu sağlama; 3. Sebep olma.


inoculator : n. Aşı yapmada kullanılan araç (şırınga v.s.).


legal : a. Kanun gereği, kanuna uygun, kanuni, meşru.


metastasis : n. Bir hastalığın bir organdan diğerine siraeti, hastalık etkinlerinin kan veya lenf yolu ile taşınarak yeni odaklar yapması, metastaz.


myelography : n. Kontrast madde vererek omurga kanalının röntgenle incelenmesi, omurilik radyografisi, miyelografi.


narcoanesthesia : n. Narkotik ilaçla oluşturulan his kaybı, narkoanestezi.


neurotonic : a. 1. Siniri germe ile ilgili; 2. Sinir sistemi üzerine uyarıcı etkiye sahip ilaç, sinir sistemini kuvvetlendirici ilaç.


obesogenous : a. Şişmanlatıcı.


oligogenics : n. 1. Zürriyetni azalması; 2. Doğum kontrolü.


ostium : n. (pl. ostia). Delik, ağız, orificium.