Bugün : 21 Kasım 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

iatrochemist nedir?

iatrochemist : n. Kimyayı tababete uygulayan bilgin.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cocontraction : n. Herhangi bir hareketin yapılışında birbirine zıt etki gösteren kaslar arasındaki uyumlu çalışma.


diiodohydroxyqpinoline : n. bichem. Amipli dizanteride kullanılan sarı billuri toz (C9H5I2NO).


elaboration : n. incelikle işleme, özellikle ham madde veya maddaleri işleyerek belli bir özellikte bileşik (salgı vs.) haline getirme.


esophagoenterestomy : n. Yemek borusu ile ince barsak arasında ameliyatla eçit oluşturma, midenin çıkarılmasını takiben yemek borusu ile ince barsağın ağız ağıza dikilmesi.


exploration : n. Keşif, araştırma, açınsama.


faint(ing) : n. defayyans, beynin kansız kalmasından ileri gelen bilinçsizlik hali, baygınlık, bayılma.


frontal : a. Alına ait, frontalis.


inructation : n.Aşırı miktarda hava yutma.


iopanoic acid : n. İyotlu bir butirik asit bileşiği.


mesenteriorrhaphy : n. Mezenter iltihabı, peritonit, mezenterit.


nutatory : n. See: Nutation.


pedal : a. 1. Ayak veya ayaklarla ilgili; 2. Herhangi bir alette ayak olarak nitelendirilen kısımla ilgili, bu kısma ait.


pepsinogen : n. Pepsinin inaktif şekli, pepsinojen.


peptidolytic : a. Peptidleri parçalayan.


periocular. : a. Göz çevresine, gözü çereleyen.


periodontosis : n. Periodontium tabakasının iltihabı olmayan hastalığı.


periosteotomy : n. Periyost ameliyatı.


photography : n. Resim çekme, bir objeden gelen ışınların hassas filme yansıtılması ile filminin alınması.


photopsy : n. Retina hastalığında kıvılcımlar meydana gelmesi.


pleuroclysis : n. Plevra boşluğuna sıvı zerkedilmesi.