Bugün : 24 Haziran 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

iatrochemical nedir?

iatrochemical : a. kimyanın tababate uy3ulanmasına ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calomel : n. biochem. Bir değerli cıva klorür (eskiden frengi tedavisinde kullanılmıştır).


colofixation : n. Düşüklük gösteren kolon'u tesbit amacıyla yapılan ameliyat.


cysticercus : n. tenya larvalarının keseyi andıran şekli.


dermatotomy : n. 1. Cilt anatomisi; 2. Deriyi açma ameliyatı, dermatotomi.


fossula : n. (pl. fossulae). Çukurcuk, foset.


subdermal : a. Derialtı, deri altında bulunan derialtınaait.


hemocyte : n. Kan yuvarı, kan küreciği.


hydrocholeresis : n. Karaciğerden düşük yoğunlukta sulu safra çıkışı, hidrokolerez.


implant : n. Tedavi maksadı ile cerrahi yöntemlerden yararlanılarak vücudun içine koyulan, sert madde (Bu madde ilaç, herhangi bir vücut maddesi veya başka bir maded olabilir).


hypoazoturia : n. İdrarda azotlu maddelerin azalması.


Meckel's Diverticulum : n. Bazen ileum'un serbest sınırı üzerinde yer alan kese şeklinde kör bir oluşum.


microprosopia : n. Yüzün normale oranla çok küçük oluşu, yüz küçüklüğü, mikroprosopi.


mustine : n. hodgkin hastalığında ve bazı lösemi şekillerinde yavaş intravenöz infüzyon şeklinde verilen sitotatik bir ilaç.


occupational therapy : n. Ruhsal ve fiziksel hastalıklarda, hastanın özellikle el işleriyle uğraşmasını sağlayarak uygulanan tedavi yöntemi, meşguliyetle tedavi.


omphalectomy : n. Göbeğin ameliyatla çıkarılması, omfalektomi.


orf : n. Bulaşıcı ecthyma, koyunlardan insanlara geçebilen ve ülserasyonlara sebep olan bir hastalık.


plasmatic : a. Plazmaya ait.


prostatectomy : n. Prostatı çıkarma ameliyesi, prostatektomi.


protean : a. Şekil değiştiren, mütehavvil.


protein : n. biochem. Havyan ve bitki hücrelerinin esas yapı maddeis olan ve özellikle karbon, oksijen, azot, hidrojen ve kükürtten ibaret bileşimlerden biri, protein.