Bugün : 26 Mart 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

iatrochemical nedir?

iatrochemical : a. kimyanın tababate uy3ulanmasına ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

birth : n. 1. Doğum; 2. Doğuş; 3. Yeni doğan çocuk; 4. Nesil, soy; 5. Mahsul.


chorditis : n. Ses telleri iltihabı.


depilate : v. Kıllarını dökmek, kıllarını düşürmek, kıllarını çıkarmak.


elaborate : v. Temessül edecek hale koymak.


entamebiasis : n. Entaboeba cinsi protozoonların sebep olduğu enfestasyon.


epidermoid : a. Epiderme benzer, epidermsi.


epididymovasos1stomy : n. Epididim ile vas (ductus) deferens'in son kısmı arasında ameliyatla yeni geçit oluşturma.


eruption : n. Tezahür, kızartı, kabarık, erüpsiyon.


excitability : n. Uyarana karşı çabucuk cevap verebilme, kolayca irrite edebilme durumu.


idiogenesis : n. Kendiliğinden veya sebebi bilinmeksizin oluşma, özellikle idyopatik nitelikte herhangi bir hastalığın oluması.


infraplacement : n. Bir dişin normal yerinden aşağıya yerleşmesi.


ingrowing : a.İçeriye doğru büyüyen.


Levin's Tube : n. mide asiditesinin ölçülmesinde kullanılan bir tüp.


metformin : n. Bir diguanid, antidiabetik madde.


noctambulism : n. Uykuda gezme, uyurgezerlik hali.


odontectomy : n. Diş çekilmesi, odontektomi.


pachymeningitis : n. Dura mater iltihabı, pakimenenjit.


pentosemia : n. Kanda pentoz bulunuşu.


persuasion : n. İkna etme, diğer bir kişinin zihnini etkileme, inandırma.


pleurogenic : a. Plevradan kaynaklanan.