Bugün : 18 Ocak 2018, Perşembe

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

iatric nedir?

iatric : a. 1. Tıbbi; 2. Hekimlere veya hekimliğe ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

capillaritis : n. Kapillerlerin iltihabı.


eliminate : v. İhraç etmek, çıkarmak (vücudun bir parçasını).


endoneuritis : n. Endonöriyum'un iltihabı.


evisceration : n. Bir organın dış kısımlarını yerinde bırakarak içinde bulunanları çıkarma.


hemorrhage, hemorrhagia : n. See: Bleeding.


heteroblastic : a. Değişik bir dokudan kaynak alan.


host : n. 1. Diğer bir organizmayı içinde veya üzerinde, parazit olarak barındıran canlı, hastalık etkenini besleyen hayvan veya insan, konakçı; 2. Doku naklinde kendisine gref uygulanan kişi.


lithotriptic : a. 1. Mesane taşını eriten, 2. Mesane taşını eritici faktör.


mediastinitis : n. Mediyastin(um) iltihabı.


mobile : a. Oynar, müteharrik, hareketli, mobil.


myelonal : a. Omurilik gibi.


orthodiagram : n. Ortodiagrafi yoluyla elde edilen film.


panniculitis : n. Yağ kıtığı tabakası iltihabı, panikülit.


pleurogenic : a. Plevradan kaynaklanan.


pneumatotherapy : n. Yüksek veya alçak basınçlı hava ile yapılan tedavi.


pneumomassage : n. Eskiden sağırlık tedavisinde uygulanan bir yöntem, orta kulak kemiklerini harekete yöneltme amacıyla kulak zarı üzerine hava sevketme, hava sevki ile kulak zarı masajı, pnömomasaj.


saccharine : a.1. Şekerle ilgili; 2. Şeker niteliğine sahip, tatlı şekerli; 3. Şeker tadı veren madde, tatlı madde.


self-differentiation : n. Bri organ veya oluşumun dış etkilere tabi olmaksızın, kendine has şekilde farklılaşarak gelişmesi.


serolemma : n. Yalancı amniyon meydana getiren zar.


setaceous : a. Kıl gibi, kıl şeklinde, kıllı.