Bugün : 29 Nisan 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

iatric nedir?

iatric : a. 1. Tıbbi; 2. Hekimlere veya hekimliğe ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharelosis : n. Kirpik uçlarının içeriye dönük oluşu, kirpiklerin içeriye doğru bükülmesi.


choreiform : a. Korea'ya benzeyen.


cytotaxis : n. 1. Herhangi bir uyarıya karşı hücrelerin gösteridği yaklaşma veya uzaklaşma hareekit; 2. Hücrelerin birbirini çekme ve itme hareketi, özellikle diğer hücrenin gösterdiği yaklaşma veya uzaklaşma hareketi.


ehrlich's theory of immunity : n. Doku hücrelerinin, antijen moleküllerini reseptörler aracılığı ile tuttuğunu ileri süren tori.


extranuclear : Nüvedışı, çekirdeğin dışında bulunan, ekstanüklear


hepatoscopy : n. Karaciğer muayenesi.


hematospectroscopy : n. Kanın spektroskopla muayenesi.


hypopselaphesia : n. Deride duyarlığın ileri derecede azalışı, temas duyusunun zayıf oluşu.


introvert : n. 1. Daima kendini tetkik eden kimse; 2. Kendi içine çevrilen organ.


leprid : n. Cüzzamlı cilt lezyonu.


mucinous : a. 1. Müsin'le ilgili; 2. Müsin'den yapılı, müsin'den oluşmuş.


nucleomitaphobia : n. Atom korkusu, nükleomitofobi.


pachyperiostitis : n. Periyostun iltihabı ve kalınlaşması, pakiperiyostit.


photobiotic : a. Yalnız ışıkta yaşayan.


schultz-charlton reaction : n. Kızıla benzer döküntüleri olan bir hastada, iyileşmiş bir vakadan alınan serumun cilde zerkedilmesi sonucunda meydana gelen renk açılması.


sebaceous : a. 1. Yağa ait; 2. Yağ yapan.


sialogogue : n. Salya (tükrük) salgısını uyaran ilaç, salya akıtıcı ilaç veya madde.


synalgic : a. 1. Sinalji ile ilgili; 2. Sinalji niteliğinde, sinalji ile belirgin.


synchronous : n. Aynı zamanda meydana gelen, senkron.


thiethylperazine : n. Bulantı, kusma ve baş dönmelerinin tedavisinde kullanılan bir ilaç.