Bugün : 26 Mart 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

iatrarchy nedir?

iatrarchy : n. tıb.i heyet.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

catalyze : v. biochem. Kolaylaştırmak, katalize etmek, katalizlemek.


coil : n. Halka veya helezon şeklinde kıvrımlar gösteren oluşum.


Crohn's Disease : n. Genellikle genç erişkinlerde görülen kronik, granulamatöz bir hasatlık.


ecosystem : n. Canlı organizma ile çevresi arasında karşılıklı ilişki ve etkilerin varlıı esasına dayanan ekolojinin ana kuralı.


endosteum : n. kemik boşluğunu saran bağ dokusu hücrelerinin oluşturduğu zar, endosteum.


epithalamic : n. 1. Epithalamus'la ilgili; 2. Thalamus üzerinde yerleşmiş.


hydromicrocephaly : n. Çok büyük miktarda beyin-omurilik sıvısı ihtiva eden küçük kafa, hidromikrosefali.


idoxuridine : n. Antikanseröz ve antiviral etkiye sahip kimyasal bir madde.


immobilization : n. Hareketsizleştirme, sabitleştirme.


inulase : n. İnulin'i levüloz'a çeviren enzim.


mycobacterium : n. pl. Çubuk şeklinde ince, uzun bakteriler.


nematodosis : n. See: Nematodiasis.


opisthotonic : a. 1. Opisthotonos'la ilgili; 2. Opisthotonos gösteren, opisthotonos'la belirgin.


pachyderma : n. See: Pachydermia.


phag- : pref. Yeme, yutarak içine alma anlamına önek.


pharyngolysis : n. Yutak felci.


plantigrade : a. İnsan ve ayı gibi bütün tabanına basarak yürüyen.


primiparous : a.1. İlk defa olarak çocuk doğuran; 2. İlk doğuma ait.


procidentia : n. Prolaps, bir organın yerinden düşük olması.


prosthetic : a. 1. Protez yeteneğinden, proteze ait; 2. (pl.) Sun'i organ veya kısımlarla ilgili tıp dalı.