Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

iatraliptic nedir?

iatraliptic : a. Merhem ve masaj ile tedavi edici.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

foreplay : n. Kadını cinsel birleşime hazırlamak amacıyla erkeğin yaptığı uyarıcı hareketler.


ganglioma : n. Başlangıcını lenfagangliyonundan almış tümör.


gesture : n. Konuşurken sözü kuvvetlendirmek amacıyla yapılan el, yüz veya vücut hareketi, jest.


heterocladic : a. Değişik arter dalları arasında anastomoz gösteren.


indoxylemia : n. Kanda indoksil bulunuşu.


lithia : n. biochem. Lityum oksidi.


loxia : n. See: Torticollis.


meconism : n. Afyonlu zehirlenme, mekonizm.


menopausal : a. 1. Menopoz'la ilgili, menopoz'a bağlı; 2. Menopoz devresinde görülen, menopoz'a eşlik eden (belirti, kanama vs. hakkında).


microdactylia : n. El veya ayak parmaklarının normalden küçük olması, mikrodaktili.


monatomic : a. Tek atomlu.


moxibustion : n. Deri üzerine moxa uygulanarak tahriş meydana getirilmesi, bu şekilde gerçekleştirilen deri koterizasyonu.


ophthalmotonometer : n. Göziçi basıncını ölçme aleti, oftalmotonometre.


phospholine iodide : n. Antikolinesteraz ilaç.


polyadenous : a. 1. Çok sayıda lenf bezini ilgilendiren, birçok lenf bezi ile ilgili; 2. Çok sayıda lenf bezini etkileyen birçok lenf bezini tutan.


psychasthenia : n. Ruhi veya akli zafiyet, psikasteni.


reconstitution : n. Yeniden oluşma, özellikle kuru halde muhafaza edilen bir maddenin su ile karıştırılarak tekrar eski (normal) haline getirilmesi (Süt tozunun su ile süt haline getirilişi veya kurutulmuş plazmanın sulandırılarak kan plazması halini alışı gibi).


respire : v. Teneffüs etmek, nefes alıp vermek.


rheum : n. 1. Mukoza bezleri tarafından salgılanan gözyaşı, sümük veya tükrük gibi seröz sıvılar; 2. Nezle.


scours : n. 1. Ishal; 2. Hayvanlarda dizanteri.