Bugün : 14 Aralık 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

iatraliptic nedir?

iatraliptic : a. Merhem ve masaj ile tedavi edici.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchus : n. (pl. Bronchi). Nefes borusunun iki kolundan biri, akciğer borusu, bronş.


chromoma : n. Pigment hücrelerinden gelişen kötü huylu tümör.


coalescence : n. Birleşme, kaynaşma, normalde ayrı iki parçanın birbiriyel birleşmesi.


elytritis : n. Vagina iltihabı.


epilose : n. Saçları dökük, saçsız, dazlak.


grow : v. Büyümek, gelişmek, çıkmak.


jactitation : n. Özellikle ateşli hastalıklarda uyuyan hastanın çırpınması, jaktasyon.


ketogenic : n. Ketojen keton yapan.


lentigo : n. (pl. lentigines) Çil leke, benek, ufak ben


lichenoid : a. Likene benzer, likensi.


lividity : n. 1. Ölümden sonra kan toplanmasından dolayı vücudun bazı yerlerinin mor renk alması, lividite (abız organlarda ad fizyolojik olarak bu renk görülür); 2. Ezilme veya berelenme sebebiyle cildin morarması.


lipoma : n. Yağ dokusu tümörü, lipom.


metacoele : n. Beyinde dördüncü karıncık, metasel.


nematospermia : n. Spermatozoonların, normale oranla uzun kuyruk taşımaları hali.


oxybromide : n. biochem. Oksijen ve brom ihtiva eden bir radikal, oksibromür.


palpation : n. 1. El ile dokunarak muayene; 2. Hastanın elle yapılan muayenesi, palpasyon.


photo-allergy : n. Işığa maruz kalan ciltte alerji meydana gelmesi.


pleximeter : n. Perküsyon için kullanılan ve cilde uygulanan levha, pleksimetre.


polycyesia : n. Çoğul gebelik.


rhinolithiasis : n. Burun taşı oluşumu.