Bugün : 27 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

iatraliptic nedir?

iatraliptic : a. Merhem ve masaj ile tedavi edici.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cheilitis : n. Dudakların iltihabı durumu.


derealization : v. Gerçekle ilgisiz duygular algılamak, normal insanların rüya görmesi gibi.


dextran : n. Özel bakterilerin şekere etki etmeleri ile elde olunan ve geçici olarak plasma yerini tutabilen madde.


ectomorphy : n. Ektoderm'den gelişen dokuların diğer iki embriyonik tabakadang elişen dokulara oranla daha hakim olduğu vücut yapısı, ektomorfi.


epididymotomy : n. Epididimi kesme ameliyesi.


fissuration : n. Çatlaklık.


gingival : a. Diş etlerine ait.


hepatohemia : n. Karaciğer damarlarının aşırı kanla doluşu, karaciğer konjesyonu.


hemodialysis : n. Bir dializ işlemi aracılığıyla, kandaki ıtrah maddelerinin alınması ve yerine, eksik olan gerekli maddelerin verilmes,i hemodiyaliz.


homoerotism : n. Cinsel dürtü ve arzunun aynı cinsiyetten kimseye yönelik oluşu, eşcinsellik, homoerotizm.


hormonogenesis : n. Herhangi bir hormonun oluşması.


hydrargyrum : n. biochem. See: Mercury.


isoniazid : n. biochem.İzonikotinik asid hidrazit (tüberkülozda kullanılır).


lochiometritis : n. Doğumdan ileri gelen rahim (uterus) iltihabı, lohusalık humması.


neurocentrum : n. Omur cismi.


orchiditis : n. Testis iltihabı, orşidit.


pectose : n. biochem. Olmamış meyvalarda bulunan ve daha sonra pektine çevrilen şekerli madde, pektoz.


pericystic : a. Mesane kesesine ait.


photodynamic : a. 1. Işığın kazandırdığı enerji ile ilgili; 2. Işığın kazandırdığı enerji ile faaliyet veya hareket gösteren; 3. Işıkta parıldayarak kendisini belli eden.


pleurocele : n. 1. Bir kısım akciğer dokusu veya plevranın, fıtık şeklinde dışarı bombelik gösterişi, akciğer veya plevra fıtığı; 2. Plevra boşluğnuda seröz sıvı toplanışı.