Bugün : 19 Ocak 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

iatraliptic nedir?

iatraliptic : a. Merhem ve masaj ile tedavi edici.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchotracheal : a. Bronşlara ve trachea'ya ait olan.


chlorite : n. biochem. Klor asidi tuzu, klorit (mikrop kırıcı ve renk açıcıdır).


clairvoyance : n. Normal olarak göze görünmeyenşeyleri görme,fevkalade görme hassası, başkasının düşüncesini okuma hassası.


episternum : n. Sternum'un üçgen şeklindeki üst parçası, manubrium sterni.


flocculoreaction : n. Flokülasyon'la sonuçlanan serum reaksiyonu.


gonococcic : a. See gonococcal


intercrural : n.Bacaklar arasında.


tepid : a. & n. 1. Ilık; 2. Kancalı kurt.


indole : n. biochem. Proteinlerin kokuşmasından açığa çıkan fena kokulu bir madde.


invasiveness : n. Vücuda giren herhangi bir mikrobun dokulara yayılma yeteneği.


juncture : n. 1. Oynak yeri, mafsal, eklem; 2. Dikiş yeri.


keratin : n. biochem. Saç ve boynuz ve tırnağın esas maddesi, keratin.


laryngotomy : n. Gırtlak ameliyatı, larengotomi.


lysine : n. biochem. Esansiyel bir aminoasit, lizin.


maxillofacial : a. Üst çeneye ve yüze ait olan, her iki oluşumu beraberce ilgilendiren.


medicosocial : a. Hem tıbba, hem de sosyolojiye ait olan, her iki bilim dalını da ilgilendiren.


pestiferous : n. Bulaşıcı, hastalık nakleden.


postpubescent : a. Ergenlikten sonra.


quale : n. Bir şeyin vasfı (kalitesi).


serration : n. 1. Testere gibi dişlilik; 2. Testere dişi.