Bugün : 24 Şubat 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

iatr(o) nedir?

iatr(o) : pref. 1. Tıp; 2. Hekim.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dermatologist : n. Cildiye (deri hastalıkları) mütehassısı, dermatolog.


enteropathy : n. Barsak hastalığı, enteropati.


episternum : n. Sternum'un üçgen şeklindeki üst parçası, manubrium sterni.


external : a. Dış, dışyan, harici.


hyperfunction : n. Fizyolojik fonksiyonun fazla artmış olması, hiperfonksiyon.


introjection : n. Bir şahsın, kendisini bir diğer kimse veya eşya ile bir olarak kabul etmesi şeklinde beliren psikolojik durum.


lubrication : n. Kaygan hale getirme, yağ, krem v.b. bir madde sürerek herhangi bir yüzey veya oluşumu kaygan hale getirme.


macroscopy : n. Gözle yapılan muayene, mikroskopsuz muayene, makroskopi.


menorrhalgia : n. Menstruasyon sırasında duyulan sancı, aybaşı ağrısı, menoralji.


mycetoma : n. El ve ayak kemiklerine tesir eden mantardan doğan bir hastalık, kemik marazı.


opisthotonic : a. 1. Opisthotonos'la ilgili; 2. Opisthotonos gösteren, opisthotonos'la belirgin.


parachordal : a. Embriyonda kafa kemiğinin kıkırdaksı kaidesine ait.


per anum : Anus (makat) yolu ile.


phlogistic : a. İltihaplı, flojistik.


phospholipidemia : n. Kanda fosfolipid artışı.


poikilothermal : a. See: Poikilothermic


posthyoid : a. Hyoid kemiği arkasında.


postpubescence : n. Buluğ sonrası devre, ergenlik sorası dönem.


quadruple : a. Dörtlü.


rheostat : n. Elektrik akımını tanzime mahsus alet, reosta.