Bugün : 30 Mayıs 2017, Salı

Favorilere Ekle!

iatr(o) nedir?

iatr(o) : pref. 1. Tıp; 2. Hekim.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cacosmia : n. 1. Mevcut olmadığı halde hoşa gitmeyen kokular hissetme hali; 2. Kötü koku, tiksindirici koku.


cicatrizant : n. Nedbe oluşmasını kolaylaştıran madde (ilaç).


deferentitis : n. Sperma kanalı iltihabı.


endoperitonitis : n. Periton boşluğu seröz tabakasının iltihabı, endoeritonit.


ergosterol : n. biochem. Hayvan ve bitki dokularında bulunan ve ültraviyole ışık altında antiraşitik özellik kazanan bir sterol.


erythroderma : n. Derinin anormal kızartısı, eritroderm.


fibrolipoma : n. Bağ ve yağ dokusundan oluşan iyi huylu ur, fibrolipom.


tertiarism : n. Sifiliz'in üçüncü devresine has belirtilerin tümü, tertiarizm.


heteroploidy : n. Heteropolid olma hali.


macrocheilia : n.Büyük dudaklılık, dudakların aşırı büyüklüğü, makrokili (ekseriya irsidir).


meningeorraphy : n. Zarların dikilmesi.


ovification : n. Yumurtalıkta olgun ovum'un oluşması.


oxidizing : a. Oksitleyici.


paresthetic : a. 1. Parestezi ile ilgili; 2. Parestezi gösteren, parestezi ile belirgin.


pneumonia : n. Ekseriya pnömokokların yaptığı akciğer iltihabı, zatürrie, pnömoni.


pontile : a. Köprü şeklindeki doku parçası (pons) ile ilgili, özellikle pons cerebelli ile ilgili.


pseudochromesthesia : n. Sesleri renk olarak alan hissiyet bozukluğu.


pyelometry : n. Piyelonu ölçme.


pyridostigmine : n. Neuromüsküler plakta asetilkolinin yıkılmasını önleyen bir madde.


reduce : v. 1. Organları normal yerine getirmek; 2. Şiddetini azaltmak; 3. Küçültmek; 4. Oksijenden tasfiye etmek.