Bugün : 19 Ocak 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

iateria nedir?

iateria : n. See: Therapeutics.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

character : n. Bir şahsın bilinen ve tahmin edilebilen mental özelliklerinin toplamı, karakter.


cri du chat : n. Bebeğin kedi yavrusunun acıklı miyavlamasına benzer şekilde ağlaması ile belirgin, kromozom anomalisine bağlı olarak gelişen kalıtsal durum (Bebekte ayrıca mikrosefali mevcut olup, ileride fiziksel ve mental gerilik sözkonusudur).


culture : n. Fenni tetkik için mikropların üretilmesi, kültür.


distichiasis : n. Göz kapağının iç kenarında yer alan ikicni bir kirpik sırası.


epileptogenic : n. sara meydana getirebilme özelliğinde olan madde.


febricide : a. & n. 1. Ateiş yokeden (kesen); 2. Ateşi kesen bir faktör.


glycolipid : n. Karbonhidrat ve yağ asitlerinden oluşan bileşik.


hepatosplenitis : n. Karaciğer ve dalağın beraber iltihabı.


ischiococcygeal : a. İschium ve coccyx ile ilgili.


landmarks : n. bir organ üzerindeki tümsek, oluk çizgi vb. belirgin oluşumlar (Bu oluşumlar daha derindeki kısımları belirlemekte veya organ üzerinde ölçüm almakta önem kazanırlar).


lardacein : n. biochem. Amiloid dejenerasyonuda bulunan bir protein.


maltodextrin : n. biochem. Maltoza çevrilebilen bir dekstrin.


mesovarium : n. Yumurtayı yerinde tutan periton kıvrımı.


nasopharyngeal : a. Nazofarenkse ait.


nem : n. 1. gr. sütün verdiği kalori.


orchidoptosis : n. Testislerin sarkık oluşu, orşidoptoz.


otocranium : n. 1. Şakak kemiğinin kaya parçasında bulunan ve iç kulağı barındıran boşluk; 2. Kafa kemiğinin işitme ile ilgili kısmı.


pabular : a. Besin ile ilgili, gıdaya ait.


paries : n. (pl. paritees). Duvar, çeper, cidar.


propalinal : a. Biyolojide bazı hayvanların çenelerinin ileri geri oynamasına ait bir terim.