Bugün : 22 Nisan 2018, Pazar

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

iateria nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

iateria : n. See: Therapeutics.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blastophthoria : n. Kurşun, arsenik, alkol zehirlenmeleri ve sifiliz sonucunda tohum hücrelerinin bozulması.


convulsive : a. 1. Konvülsiyon'la ilgili; 2. Konvülsiyon gösteren.


emasculated : n. Kastre edilmi, hadım.


faculty : n. 1. Hassa, meleke, iktidar, yetenek, kuvvet; 2. Üniversite şubesi, fakülte.


glycopexic : a. Karaciğerde şeker depolanmasıyla ilgili.


submucosa : n. Mukozaaltı gözeli dokusu.


hemichromatopsia : n. Yarım renk körlüğü.


hypophyseal : a. Hipofizeait.


laterad : a. yana yöneli, yan yüze yakın, yana dönük.


megacoccus : n. Normalden çok büyük koküs, iri küresel akteri.


megacoly : n. See: Megacolon.


microdont : a. Çok küçük dişli.


mirror : n. Ayna.


multicellular : a. Birçok hücrelreden oluşan.


multiple : a. Müteaddit, muhtelif (vücutta birden fazla yerde olan), mültipl.


ostial : a. Ostium'a ait.


plegaphonia : n. Larenks veya trakea'ya perküson çekici ile vurulduğu zaman ses tellerinden çıkan ses.


polyadenomatosis : n. 1. Bez dokusunda çok sayıda adenom oluşması; 2. Çok sayıda lenf düğümünde yaygın hiperplazi oluşması.


polydactylia : n. El ve ayak parmakları adedinin normalden fazla olması, polidaktili.


pyrimidine : n. biochem. Bir organik bileşim (C4H4N2).