Bugün : 11 Aralık 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

iateria nedir?

iateria : n. See: Therapeutics.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brucellemia : n. Brucella cinsi bakterilerin kanda bulunuşu.


cardiotoxic : a. Kalb üzerinde zararlı etki gösteren, kalbe z ararlı.


choroidea : n. Gözün retina ile sklera arasında kalan damardan zengin orta tabakası, gözün damar tabakası, koroidea.


compatibility : n. Uyum, uygunluk.


cranioplasty : n. Kafatasına uygulanan plastik ameliyat.


dispersal : a. Dağılma, ayrılma, çözülme.


ejaculation : n. Fışkırma, atım (meni, idrar v.s) ejaculatio


generative : a. Reprodüksiyona ait, üreme yeteneği olan, doğuş ve doğuruşa ait, tenasüli, jeneratif.


hysteritis : n. Rahim (uterus) iltihabı.


iatrotechnics : n. tedavi prensiplerinin pratiğe uyg3ulanması.


imperceptible : a. Bellisiz, duyulmaz, sezilmez.


intraintestinal : a. Barsak içi,barsak içinde.


intubator : n. Larenks'ten endotrakeal tübün geçirilişinde kullanılan araç.


microgram : n. Bir miligramın binde biri (µg veya ), mikrogram.


organography : n. 1. Hayvan ve bitki oranlarının tarifi; 2. Vücut organlarının radyografisi.


otiatric : a. Otiyatriye ait.


peripherad : a. Periferiye doğru, periferi tarafında (cihetinde).


phenoperidine : n. Solunum merkezini depresyona uğratabilen güçlü bir analjezik, solunumun mekanik olarak yaptırılabildiği koşullar alıtnda kullanılır.


polyhydruria : n. İdrarın anormal sulu olması, polidrüri.


saturate : v. biochem. Her hangi bir cisme başka bir cisim meczettirip fazlasını alamayacak derecede doldurmak.