Bugün : 24 Mayıs 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

ianthinopsia nedir?

ianthinopsia : n. Mor görme hastalığı, iyantinopsi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

boss : n. Yuvarlak kabartı, yuvarlak şekil gösteren tümsek.


calcareous : a. Kireçli, kalsiyumlu.


capsicum : n. Deride hiperemi meydana getirici olarak kullanılan bir çeşit Afrika biberi.


cystolithiasis : n. İdrar kesesinde bir veya daha çok sayıda taş bulunması hali.


dentinoblast : n. Dentini oluşturan hücre.


enterogastrone : n. biochem. Mide salgısını durduran ve duodenumda husule gelen bir hormon.


ependymopathy : n. Ependim hastalıkları.


epileptogenic : n. sara meydana getirebilme özelliğinde olan madde.


fibrinemia : n. See: Fibremia.


formative : a. 1. Şekil alma ile ilili, oluşma ve gelişmeyel ilgili; 2. Şekil verici, oluşmasını asğlayıcı.


histopathology : n. Patolojik histoloji


hyponychium : n. Tırnakaltı.


incorporation : n. Bir maddenin diğer bir madde ile tam olarak karışması, bünyesine girme.


infarct : n. Enfarktüs.


iter : n. Boru şeklinde geçit.


larval : a. 1. Larvlara ait; 2. Larv şeklinde


medullispinal : a. Omuriliğe ait.


methaemoglobinuria : n. İdrarda methemoglobin bulunması.


motion : n. 1. Mosyon;: Hareket; 2. İshal.


neurokeratin : n. Sinir sistemi destek doku hücrelerinde ve sinir kılıflarında bulunan bir cins keratin ,nörokeratin,