Bugün : 20 Ocak 2018, Cumartesi

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

ianthinopsia nedir?

ianthinopsia : n. Mor görme hastalığı, iyantinopsi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

galactoma : n. Memenin süt ihtiva ettiği tümörü, galaktom, galaktosel.


germanium : n. biochem. Ge sembolü ile bilinen atom no:32 ve atom ağırlığı: 72.60 olan kimyasal element.


gout : n. Gut, Nukleoprotein metabolizmasının bozulması sonucu eklemlerdeki kıkırdaklarda ürat tuzlarının toplanmasından doğan hastalık (damla hastalığı).


intemperate : a. 1. Nefsine hakim olamayan, kendini kontrol edemeyen, itidalsiz; 2. İçkiye düşkün, aşırı içki içen (kişi).


interdigital : a. El veya ayak parmaklarının arasında bulunan, parmaklararası.


hyperhydropexy : n. Vücut dokularında aşırı miktarda su tutuluşu.


immunotherapy : n. Bağışıklık sağlamak için yapılan tedavi.


imperforation : n. Açık olması gereken bir deliğin doğuştan kapalı oluşu, imperforasyon.


implement : n. Alet, herhangi bir işi veya girişimi (ameliyat v.s) gerçekleştirmede kullanılan alet.


intrasplenic : a. Dalağın içinde.


island : n. Ada, tecrit edilmiş doku kitlesi.


karyolobic : a. Loplu nüveli, lop şeklinde nüvesi olan.


keratinize : v. 1.Boynuzlaştırmak; 2. Boynuzlaşmak.


Kiss of Life : n. Hayat öpücüğü.


mycetismus : n. Mantarla zehirlenme.


nonacid-fast : a. Asite dirençsiz (Boyanmasını takiben %1 hidroklorik asit ihtiva eden alkol ile işleme tabi tutulduğu zaman rengini kaybeden bakterinin bu niteliğini belirtmede kullanılan terim).


ornithosis : n. Kuşlara ait hastalıkalrın insanlarda görülen şekli.


primidone : n. Grand mal vebazen de petit mal (epilepsi-sara) tedavisinde kullanılan antikonvülsan ibr ilaç.


proprioceptive : a. Vücudun içinden gelen uyaranları duyan.


sexless : a. ne erkek ne dişi özellği gösteren, cinsiyetsiz.