Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

ianthinopsia nedir?

ianthinopsia : n. Mor görme hastalığı, iyantinopsi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bradytocia : n. Doğumun uzaması, uzamış doğum.


centigrade : Yüz dereceye taksim edilmiş, santigrad.


endemic : a. Muayyen bir bölgede kalan (hastalık) andemik.


exocardial : a. 1. Kalb dışı; 2. Eksokardiye ait.


gamgee : n. İnc gaz içine beyaz pamuk yerleştirilerek yapılan bir çeşit emici madde.


gastroparalysis : n. Mide felci.


hematoscheocele : n. Skrotum'da kan toplanması.


kainophobe : n. Yeniliklere karşı ürküntü duyan kimse, yeniliklerden korkan kişi.


karyomitome : n. Hücre çekirdeğinde kromatin iplikçiklerinin oluşturduğu ağ, kromatin ağı.


lardacein : n. biochem. Amiloid dejenerasyonuda bulunan bir protein.


monosymptomatic : a. Tek (bir) semptomlu.


osteogenic : a. 1. Kemik oluşturucu, kemik yapıcı; 2. Kemikten meydana gelen, osteojenik.


osteopathology : n. Kemik hastalığı, osteopatoloji.


overgrowth : n. Fazla büyüme, hipertrofi, hiperplazi.


oxygenation : n. Oksijenleş(tir)me.


pancreopathy : n. Pankreas hastalığı.


puriform : a. İrinsi, cerahata benzeyen.


pyretogenesis : n. Hummanın meydana gelişi, ateş meydana gelme, piretojenez.


rhinoscopy : n. Burnun görerek muayenesi, renoskopi.


rhizo : pref. Kök anlamına önek.