Bugün : 16 Ağustos 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

ianthinopsia nedir?

ianthinopsia : n. Mor görme hastalığı, iyantinopsi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachiocubital : a. Üst ve ön kolla ilgili.


conflict : n. Psikiyatride iki adet uyumsu ve birbirine zıt arzunun veya duygunun bilinç altında mevcut olması.


cotarnine : n. biochem. Narkotinden çıkarılan acı bir alkaloid (C12H18NO2H2O).


cross-eyed : a. Şaşı gözlü şaşı.


cumulus : n. kabartı gösteren hücre kümesi, hücre yığını.


externalization : n. Bilinçaltı çatışmaların bilinç üstüne çıkarak dışa aksetmesi.


fevered : a. Harareti olan, ateşli.


flap : n. 1. Sarkan et parçası; 2. Vücudun bir kısmından kesilip diğer bir kısmına eklenen doku kitlesi.


galactan : n. biochem. Hidrolize olduğunda galaktoz meydana getiren hidrokarbon.


genitocrural : a. Genital bölgeye ve bacaklara ait olan, bu oluşumları ilgilendiren.


impermeable : a. Geçirgen olmayan, özellikle su veya havayı içinden geçriemeyen.


knee : n. Diz, genu.


mentality : n. Kişinin zihni yapısı kişideki düşünüş, anlayış ve zeka yeteneği, mantalite.


odaxesmus : n. 1. Deride hissedilen, kaşıntı hissinin eşlik ettiği karıncalanma; 2. Dişetlerinde duyulan kaşınma hissi; 3. Sara (epilepsi) nöbeti esnasında hastanın dilini ısırması.


oligonatality : n. Doğum oranının seyrek olması, az doğum.


omphalorrhagia : n. Göbek kanaması, omfaloraji.


palmitin : n. Palmitik asit'in gliserin ile oluşturduğu bileşik, alitin (Hayvansal ve bitkisel yağlardan elde edilir).


papulovesicle : n. Vezikül'e dönüşme halindeki papül, vezikülleşme gösteren papül.


parophthalmia : n. Göz çevresindeki bağ dokusunun iltihabı.


prodromal : a. İlk araza ai.