Bugün : 20 Temmuz 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

hypothermia nedir?

hypothermia : n. Anormal derecede hararet düşüklüğü,

local hypothermia : Peptik ülser tedavisinde hastalık, bölgenin lokal olarak hipotermi ile tedavi edilmesi.


hypothermia of the new born : yenidoğan çocukların dışa, atmosferdeki soğuğa karşı adaptason gösterememesi, enfeksiyonlarla birlikteg örülebilir.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cheilopompholyx : n. El derilerinde ve özellikle parmaklarda meydana gelen simetrik erupsiyonlar.


chorioma : n. Koryon hücrelerinden gelişen herhangi bir tümör, koryon tümörü. (koryoadenom gibi iyi huylu, koryokarsinom gibi kötü huylu olabilir).


chyme : n. 1. Kimus: Midede yarı hazmedilmiş gıda; 2. Mide usaresi.


clostridium : n. Oksijensiz ortamda yaşayan gram-pozitif sporlu basilleri kapsayan bir bakteri cinsi.


coracoid : a. Kargamsı, coracoides.


dialysis : n. biochem. Diyaliz: Parşömen zarı vasıtasiyle bir sıvının içinde çözülmüş maddeleri kolloidlerden ayırma.


diaphysectomy : n. Diyafizin kısmen ameliyatla çıkarılması, diyafizektomi.


enteroparesis : n. Barsak tonüsünün azalması ve peristaltik hareketlerin ağırlaşması ile belirgin durum.


erasion : n. Kazıma, bir lezyonu kazıyarak temizleme veya ortadan kaldırma.


intervalvular : n. Valvüllerarası.


invagination : n. Barsağın bir parçasının diğer parçasının içine eldiven parmağı gibi girmesi, invaginatio.


myalgia : n. Belli başlı bir bozukluk görüleksizin duyulan kas ağrısı, miyalji.


oligohydruria : n. İdrarın anormal derecede yüksek onsantrasyonu.


omentum : n. (pl. omenta). Karındaki barsakları örten zar, epiplon, omentum.


orifice : n. Delik, ağız, orificium (ostium).


parectasia : n. See: Parectasis.


peduncle : n. 1. Sap; 2. Beyin Sapı.


perifolliculitis : n. Saç (kıl) folikülleri çevresinin iltihabı, perifolikülit.


saturation : n. 1. İşba, mesamatı iyice doldurma veya dolma; 2. Doyurma.


uropepsin : n. biochem. İdrarda olan pepsin gibi enzim.