Bugün : 20 Ocak 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

hypothermia nedir?

hypothermia : n. Anormal derecede hararet düşüklüğü,

local hypothermia : Peptik ülser tedavisinde hastalık, bölgenin lokal olarak hipotermi ile tedavi edilmesi.


hypothermia of the new born : yenidoğan çocukların dışa, atmosferdeki soğuğa karşı adaptason gösterememesi, enfeksiyonlarla birlikteg örülebilir.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bot : n. İnsan ve hayvanlar üzerinde parazit olarak yaşayan bazı sineklerin larvası.


chirurgical : a. Cerrahlığa ait, cerrahi, chirurgicus.


colpophotography : n. Bir kamera ve kolposkop kullanılarak serviks fotoğraflarının çekilmesi.


cyclobarbitone : n. Uykuya zor dalan kimselerce kullanılan kısa etkili bir barbitürat.


deciduous : a. Süreksiz, düşürücü.


densitometer : n. 1. Dansimetre; 2. Et suyu ortamda üretilen bakterilerin gelişme hızını ölçen özel alet.


edema, oedema : n. Bedenin herhangi bir yerinde toplanan sulu madde, ödem.


phrenoplegia : n. Ani akıl bozukluğu, frenopleji.


subendothelial : a. Endotelaltı, endotel altında bulunan.


subfamily : n. Hayvan ve bitkierin sınıflandırılmasında aile ile cins arasında yer alan grup, alt-familla, alt-aile.


group : n. biochem. Kimyasal bileşim hususunda birbirine benzer maddeler takımı.


indicanuria : n. İdrarda fazla miktarda potasyum tuzu bulunması.


intracervical : a. Serviks uteri'nin kanalı içinde.


ischioanal : a. İschium ve anüs ile ilgili.


meloplasty : n. 1. Yanak plastik ameliyatı; 2. El ve ayakların plastik ameliyatı.


nidation : n. Aşılanmış yumurtanın uterus mukozasında yerleşmesi, nidasyon.


osteoblastoma : n. Osteoblastlardan kaynaklanan kemik tümörü.


posthitis : n. Sünnet derisi iltihabı.


restless : a. Durmaksızın hareket eden, huzursuz.


seelipgn sickness : n. Afrikada endemik olarak bulunan bir hastalık.