Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

hypothermia nedir?

hypothermia : n. Anormal derecede hararet düşüklüğü,

local hypothermia : Peptik ülser tedavisinde hastalık, bölgenin lokal olarak hipotermi ile tedavi edilmesi.


hypothermia of the new born : yenidoğan çocukların dışa, atmosferdeki soğuğa karşı adaptason gösterememesi, enfeksiyonlarla birlikteg örülebilir.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

changeable : a. Bir kararda durmayan, değişebilir, değişken.


cryogen : n. Soğutucu madde.


cystoplasty : n. İdrar kesesinin cerrahi olarak tamir edilmesi.


depilatory : a. Kıl döken.


draw : v. 1.Çekmek, çekerek sıvıyı boşaltmak; 2. Diş çekmek, dişi çekip çıkarmak.


dyskaryotic : a. 1. Diskaryoz'la ilgili; 2. Diskaryoz'a uzanan, diskaryoz'a sebep olan; 3. Diskaryoz gösteren.


eosinophil : n. a) Eosine karşı eğilimi olan, eosinle boyanma eğilimi gösteren hücreler. b) Bir çeşit akyuvar.


lactacidase : n. biochem. Lastik asidi mayalandıran laktik asit bakterilerinin enzimi, laktasidaz.


infirmary : n. 1. Hastane; 2. Klinik; 3. Revir.


instrumental : a. 1. Alet veya aletlerle ilgili; 2. Aletel yapılan, alet kullanarak gerçekleştirilen; 3. Herhangi bir iş veya müdahalenin başarılmasına yardım eden, vasıta olan.


isothermal : a. Aynı hararette olan.


itchy : a. Kaşıntılı.


lentoptosis : n. Göz merceği fıtığı, lentoptoz.


malaxate : v. Yoğurmak, hamur haline getirmek.


meatorrhaphy : n. Uretra dış deliğinin ameliyatla genişletilmesini takiben kesilen uretra ucunun glans penis'e dikilmesi.


metroparalysis : n. Rahim (uterus) felci, metroparalizi.


mind : n. 1. Akıl, dimağ; 2. Hafıza kuvveti; 3. Zeka; 4. Bilinç.


odontoscope : n. Dişleri muayeneye yarayan ayna, diş aynası, odontoskop.


oligoptyalism : n. Salya salgısının azalması.


oolemma : n. Graaf folikülü içindeki ovum'un çevresini saran şeffaf zar.