Bugün : 26 Nisan 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

hypothermia nedir?

hypothermia : n. Anormal derecede hararet düşüklüğü,

local hypothermia : Peptik ülser tedavisinde hastalık, bölgenin lokal olarak hipotermi ile tedavi edilmesi.


hypothermia of the new born : yenidoğan çocukların dışa, atmosferdeki soğuğa karşı adaptason gösterememesi, enfeksiyonlarla birlikteg örülebilir.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chordoskeleton : n. Embriyo'da omurga taslağı çevresinde gelişen iskelet kısmı.


genyantritis : n. Üstçene sinüsünün iltihabı


gran : pref. Tane, tanecik anlamına önek.


lactate : n. biochem. Laktik asidin tuzu, laktat.


phrenology : n. Zeka istidatlarını kafa biçiminden tanıma bilimi, kafa kemiği şeklinin akli melekelere alamet olması nazariyesi, frenoloji.


hyalin : n. biochem. Amiloid dejenerasyonda meydana gelen bir madde.


hyperphoria : n. Gözün görüş ekseninin yukarıya doğru sapma eğilimi göstermesi, hiperfori.


hypophosphite : n. biochem. Hipofosforik asidin herhangi bir tuzu, hipofosfit.


keratin : n. biochem. Saç ve boynuz ve tırnağın esas maddesi, keratin.


lata : n. Geniş.


lienomalacia : n. Dalak yumuşaması, liyenomalasi.


neurotmesis : n. Sinirin kopması, sinirin koparak ikiye ayrılması.


oncoides : n. Şiş, ur, tümör, şişkinlik, şişme.


oothectomy : n. See: oophorectomy.


oxyopia : n.Göz keskinliği, gözlerin keskin olması.


pessimist : n. Herşeyi fena gören vya fenaya yoran kimse, bedbin kişi, kötümser, pesimist.


photobiology : n. Işığın canlılar üzerinde tesirini inceleyen bilim, fotobiyoloji.


plegia : suf. Felç anlamına sonek.


pleurothotonos. : n. Kasların, vücudun sağ ve sol tarafa bükülmesiyle belirgin uzun süre devam eden kasılma hali.


polyostotic : a. Birçok kemikleri ilgilendiren veya tutan (hastalık).